Anda di halaman 1dari 4

Motivasi Instrinsik dan Ektrinsik

SEGMEN 1 (4 minutes)

Segmen ini akan memperkenalkan karakter yang terlibat dalam isi pengajaran. Terdapat
tiga karakter utama yang terlibat sepanjang pembelajaran dan pengajaran. Karakter tersebut ialah
Shila, jurulatih dan pihak lawan.

Segmen yang pertama akan dimulakan dengan permintaan jurulatih mengkehendaki Shila
sebagai penjaring gol dalam sukan bola jaring. Shila cuba menolak permintaan jurulatih kerana
Shila tidak mempunyai keyakinan untuk bermain dalam posisi tersebut. Jurulatih memberi
motivasi ekstrinsik dan instrinsik kepada Shila supaya Shila menerima permintaan jurulatih.

PENGENALAN (2 minit)


Pada sesi ini, pembentang akan mengenalkan diri masing-masing dan topik yang akan
dijadikan tema dalam produksi video ini. Segmen ini juga akan menyenaraikan karaker-karakter
yang terlibat untuk pembelajaran ini. Terdapat tiga karakter utama iaitu Shila, jurulatih dan
pihak lawan. Pembentang juga akan merumuskan secara keseluruhan jalan cerita yang
dimainkan oleh setiap watak-watak yang ada bagi menarik minat para pelajar. Selain itu,
pembentang akan menjelaskan rasional di sebalik topik ini.
AKTIVIT1 1 (10 minit)

Oleh itu, selepas melihat situasi Shila, pelajar dikehendaki memberi pendapat sama ada
Shila menerima permintaan jurulatih ataupun tidak. Adakah motivasi instrinsik dan ekstrinsik
yang diberi oleh jurulatih mampu menukar pendirian Shila untuk bermain bola jaring sebagai
posisi penjaring gol?SEGMEN 2 (3 minit)

Sekarang Shila menjalani latihan bola jaring pada setiap petang dengan bersungguh-
sungguh. Keyakinan Shila semakin meningkat dari sehari ke sehari lebih-lebih lagi apabila Shila
tidak pernah gagal menjaringkan gol semasa perlawanan persahabatan. Walau bagaimanapun,
sewaktu pertandingan, Shila sentiasa memikirkan kehebatan pihak lawan kerana dia percaya
mereka lebih berpengalaman dan mempunyai kelebihan dari segi ketinggian.

AKTIVITI 2 (30 minutes)

Daripada video tersebut, jurulatih bimbang bahawa kerisauan Shila akan menggugat
prestasi permainannya. Oleh itu, pelajar dikehendaki untuk membincangkan cara mengurangkan
kerisauan Shila supaya Shila akan terus bermain dengan baik. Pelajar akan berbincang dalam
kumpulan sekurang-kurangnya 4 pelajar dalam satu kumpulan. Dalam kumpulan tersebut juga,
pelajar dikehendaki untuk mereka suatu sorakan semangat untuk ShilaSEGMEN 3 (2 minit)

Untuk pertandingan seterusnya, Shila terlihat akan reaksi muka jurulatih yang
menunjukkan perasaan kecewa terhadap pasukannya terutama dirinya. Dari situ Shila mula
berasa beliau harus mempersembahkan permainan yang berkualiti dan mengagumkan
jrurlatihnya. Ini kerana Shila telah fahami kegagalan bagi pertandingan sebelum ini disebabkan
kurang keyakinan serta kata-kata extrinsik dan intrinsik. Setelah itu, pasukannya telah
memenangi pertandingan itu dan Shila menjadi penjaring gol yang terbaik.

AKTIVITI 3 (20 minutes)

Akhir sekali setelah pelajar selesai mereka suatu sorakan semangat untuk Shila, pelajar
dikehendaki membentangkan akan sorakan semangat itu pada kumpulan yang lain. Pelajar akan
menjelaskan intipati akan sorakan semangat untuk Shila secara terperinci.


SEGMEN (Type the number here) (Type the time here)

PANDUAN GURU
Daripada sesi pengajaran ini, pelajar dapat mengenalpasti dan memahami kata-kata
ekstrinsik dan intrinsik.
Secara asasnya terdapat dua perkara yang dapat diperolehi daripada sesi pembelajaran ini.
Pertamanya adalah mengenai kata-kata ekstrinsik dan kedua mengenai kata-kata intrinsik.
Daripada video ini, pelajar akan mengetahui akan kata-kata ektrinsik dan intrinsik dapat
mempengaruhi pendirian seseorang itu samada aspek positif dan negatif.
Akhir sekali, daripada sesi pengajaran dapat disimpulkan bahawa kata-kata ektrinsik dan
intrinsik merupakan elemen penting dalam menentukan sikap dan pendirian seseorang.


REKABENTUK DIAGRAM


(2 minutes) (4 minutes)


(2 minutes) (3 minutes)

(2 minutes)
Memperkenalkan ahli kumpulan dan
topik serta karakter yang terlibat.
Situasi semasa yang berkaitan dengan
topik akan diperjelaskan.
Karakter pertama menerangkan akan
masalah yang berkaitan dengan topik.
Karakter akan mengupas kesan
daripada masalah itu. Pembentang
mengkehendaki pelajar untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Karakter mempersembahkan cara
menyelesaikan masalah. Pembentang
mengkehendaki pelajar membentangkan
penyelesaian iaitu sorakan semangat untuk
karakter.
Karakter menunjukkan cara
penyelesaian pada masalah itu. Tamat.
Aktiviti 1
Aktiviti 2
Aktiviti 3