Anda di halaman 1dari 2

MODUL 10 : KATA PARTIKEL

Kata partikel atau kata penegas berfungsi untuk memberikan penekanan kepada frasa predikat
atau bahagian-bahagiannya.
-lah, -tah, dan kah
Penggunaan kata penegas dalam ayat.
Dalam bahasa bertulis, unsur yang ditegaskan atau difokuskan dalam sesuatu ayat harus
dikedepankan.
SALAH BETUL
Mereka datang bilakah? Bilakah mereka datang?
Anaknya pintarkah? Pintarkah anaknya?
Gerangan gadis itu siapakah? iapakah gerangan gadis itu?
Komputer baharuku itulah. !tulah komputer baharuku.
Kun"iku manatah? Manatah kun"iku?
#saha kita sia-sialah. ia-sialah usaha kita.
Penulisan kata penegas pun
Penulisan kata penegas pun tidak boleh dilakukan se$enang-$enangnya.
SALAH BETUL
Kakakpun hendak pergi ke bandar. Kakak pun hendak pergi ke bandar.
aya tidak akan mengaku kalah biar pun
keletihan.
aya tidak akan mengaku kalah biarpun
keletihan.
udah ditetapkan baha$a tiga belas %&'( patah kata seperti yang berikut ini perlu ditulis
serangkai %di"antumkan( dengan kata partikel pun, iaitu)
adapun andaipun ataupun bagaimanapun
biarpun kalaupun kendatipun lagipun
mahupun meskipun sekalipun sungguhpun
$alaupun
Kata penegas pun ditulis terpisah daripada perkataan yang mendahuluinya *ika pun bermaksud)
a( *uga - Adik pun ingin pergi ke pasar.
b( bahkan - Ber*alan pun dia tidak boleh, apatah lagi berlari.
"( biar - Betapa sukar pun pro*ek itu, dia tetap akan
meneruskannya.
d( menguatkan pokok ayat - +idak ada seorang pun "alon yang gagal dalam
peperiksaan itu.
e( turutan - elepas itu, pasukan polis pun bertindak.
f( Penguat kata ganti tak tentu - esiapa pun boleh masuk.
,ontoh kata penegas lain)
jua, juga, sahaja, lagi, memang dan hanya.
elain itu, terdapat kata penegas yang bebas dari segi kehadirannya dalam ayat.
,ontoh)
Adik juga ingin pergi ke abah.
Adik ingin juga pergi ke abah.

Anda mungkin juga menyukai