Anda di halaman 1dari 7

Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap.

B1D6E1
SOALAN :
1. Berdasarkan gambarajah yang diberikan, kenalpasti sama ada titik P adalah titik tengah atau
pusat bulatan.

P.


P.

P.

2. Mengenal pasti bahagian bulatan.
B2D9E1
SOALAN :


a. Namakan bahagian-bahagian dalam bulatan.
a. Titik O ..
b. Garis OT
c. Garis PQ
d. Garis PMT .
e. Garis RS
f. Kawasan berlorek POT ..
g. Kawasan berlorek RUS

3. Melukis :
B3D1E1
a. Bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberi.
SOALAN :
1. Lukiskan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 2 cm.
b. Lukis diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam suatu bulatan dengan pusat
bulatan yang diberi.
Soalan :
P x ..

R
T
P
M

S
.
Q
O
U
c. Perentas yang melalui suatu titik pada lilitan apabila ukuran panjang diberi.
Soalan :
1. Lukiskan sebuah bulatan dengan perentas yang berukuran 3cm dan melalui titik P.
P..
d. Sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi.
Soalan :
1. Lukis sektor bulatan dengan sudut 70 pada pusat dan jejarinya 3 cm.


4. Menganggarkan nilai .
B3D11E2
Soalan : Lisan / Penerangan guru


5. B3D11E3
a. Menerbitkan rumus lilitan bulatan. (Lilitan Bulatan = 2r / d)
Soalan : Lisan / Penerangan guru
b. Menentukan lilitan bulatan apabila diberi :
Diameter
Jejari
Soalan :
1 Cari lilitan bulatan yang diameternya atau jejarinya diberikan. (Guna =
22
7
)
a) Diameter = 7 cm b) Jejari = 14 cm

.
2. Carililitan bulatan yang diameternya atau jejarinya diberikan. (Guna = 3.142)
a) Diameter = 8 cm b) Jejari = 10 cm

6. B3D11E4
a. Menerbitkan rumus panjang lengkok
Soalan : Lisan / Penerangan guru
b. Menentukan panjang lengkok apabila sudut pada pusat dan jejari diberi.
Soalan :
1. Cari panjang lengkok MN bagi sector berikut.7. B3D11E5
a. Menerbitkan rumus luas bulatan. (Luas Bulatan =
2
)
Soalan : Lisan / Penerangan guru
b. Menentukan luas bulatan apabila diberi :
Jejari
Diameter
Soalan :
1. Cari luas bulatan bagi setiap yang berikut ( Guna = 3.142 )
i. Jejari = 2cm ii. Jejari = 5 cm iii. Diameter = 8cm
M
N
8. B3D11E6
a. Menerbitkan rumus luas sektor.(Luas sektor=

360
)
Soalan : Lisan / Penerangan guru
b. Menentukan luas sektor apabila jejari dan sudut pada pusat bulatan diberi.
Soalan :
1. Cari luas bagi sector berikut. (Guna =
22
7
)

9. Menentukan :
B4D10E1
a. Pusat
b. Jejari
bagi bulatan yang diberi menggunakan pembinaan.
Soalan :
1. Dengan cara pembinaan, tentukan pusat O dan panjang jejari bagi bulatan berikut.


10. Menentukan
B4D10E2
a. Diameter dan jejari apabila lilitan bulatan diberi.
Soalan :
1. Cari diameter dan jejari bagi bulatan yang lilitannya diberikan.( Guna = 3.142 )
i. Lilitan = 15.71cm ii. Lilitan =125.68cm


b. Sudut pada pusat bulatan, apabila panjang lengkok dan jejari diberi.
Soalan :
1. Cari sudut bagi sektor yang berikut. ( Guna =
22
7
)c. Jejari apabila panjang lengkok dan sudut pada pusat diberi.
Soalan :
1.Hitung nilai r bagi sektor berikut. ( Guna =
22
7
)
d. Jejari dan diameter apabila luas bulatan diberi.
Soalan :
1. Hitung jejari dan diameter bulatan yang luasnya 3850
2
.
e. Sudut pada pusat bulatan apabila jejari dan luas sektor diberi.
77 cm

Soalan :
1. Cari nilai x bagi luas sektornya 693
2
. ( Guna =
22
7
)


f. Jejari apabila luas sektor dan sudut pada pusat bulatan diberi.
Soalan :
1. Cari nilai r diberi luas sektornya 55
2
. Guna =
22
7

11. Menyelesaikan masalah yang melibatkan :
B5D9E1
a. Lilitan bulatan
Soalan :
1. Panjang jarum minit sebuah jam ialah 7cm. Cari jumlah jarak, dalam m, yang dilalui
oleh hujung jarum minit itu dalam sehari.

b. Lengkok bulatan
Soalan :
1. Hitung panjang lengkok bulatan dengan sudut 72 dan jejari 5cm. ( =3.142)


c. Luas bulatan
Soalan :
1. Cari luas bulatan jika lilitan bulatan 704mm. ( Guna =
22
7
)