Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum wr.wb.

bismillahirrohmairrohim
Alhamdulillahir rabbil alamin, wash shalatu wasalamualaa asyrafil anbiyai wal mursalin, waala
aalihi wa ash-habihi ajmain amma badu.
Yth. Bapak Kepala Madrasayah MTs Nurul Ulum
Yth. Bapak-Ibu Dewan guru MTs Nurul Ulum Genceng, dan bapak2, ibu2 para undangan, serta
teman2ku sekalian yang saya sayangi.
Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat allah Swt, yang
telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam
rangka Purnawiyata MTs Nurul Ulum Genceng.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad
Saw. Kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslmin yang senantiasa beristiqomah
dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada pagi ini adalah sebagai
berikut
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat suci Alquran
3. Pembacaan sholawat nabi
4. Sambutan2
5. Prosesi wisuda
6. Istirahat
7. Mauidhoh hasanah
8. Doa penutup
Hadirin sekalian, demi menghemat waktu marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat
alfatihah bersama2.. alfatihah.... Terima kasih mudah-mudahan dengan pembacaan surat
alfatihah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita,
amin yarobal allamin.
Hadirin sekalian, berikutnya dalah pembacaan kalam Ilahi yakni QS Al-Baqarah Ayat yang akan
dibawakan oleh saudara Zaenal Musthofa. kepadanya dipersilakan.
Maha benar Allah atas segala firmanNya. Terimakasih disampaikan. Demikian tadi pembacaan
ayat suci Alquran, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Beralih ke acara berikut, yakni pembacaan sholawat nabi yang akan dipimpin oleh saudara Dhika
Tri Widayat. kepadanya dipersilakan. Dan kepada hadirin saya minta untuk berdiri sejenak.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan2. Sambutan pertama
akan disampaikan oleh , ketua panitia. Kepada ibu Siti Sudaryati , dipersilakan.
Hadirin sekalian sambutan kedua akan disampaikan oleh perwakilan siswa kelas IX. Kepada
saudara Arwani Ahmad , dipersilakan. Terima kasih saya sampaikan.
Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan wisudawan, kepada saudara Agung Wibisono,
dipersilakan.
Terimakasih saya sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh kepala MTs Nurul
Ulum Genceng, kepada bapak..................................... dipersilakan.
Terimakasih saya sampaikan. Hadirin sekalian. Kini kita memasuki acara inti, yakni prosesi
wisuda siswa-siswi kelas IX MTs Nurul Ulum Genceng yang akan dipandu oleh bapak
........................... dan akan dilanjutkan dengan acara istirahat. Kepadanya dipersilakan.
Bapak2, ibu2 sekalian yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada acara mauidhoh hasanah yang
akan disampaikan oleh almukarom KH. .............................. kepada beliau dipersilakan.
Hadirin rahimakumullah, demikian tadi mauidhoh hasanah yang telah kita ikuti bersama.
Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai umat Islam. Amin ya robbal alamin.
Hadirin sekalian, tibalah kita dipenghujung acara yakni pembacaan doa penutup. Kepada,
almukarom KH. .............................. kami persilakan.
Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita
lalui diterima oleh Allah swt. Saya atas nama panitia dan selaku pembawa acara mengucapkan
terimakasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila terdapat hal2 atau kata2 yang kurang
berkenan di hati hadirin sekalian.
Terimakasih, wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum wr.wb.