Anda di halaman 1dari 1

REFERENCE/RUJUKAN

Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Pandan Ran!an"an Ma#anan $am%a&an 'i


se#(la&. Kala )m*r+ ,a&a"ian -e#(la& Kementerian Pelajaran Malaysia.
M(&d -&a&ril Md Ar(*. -ria& A%dl Ra&man. Amina& A%dlla&. M(&d Fa/i Jani.
(2003). Ntriti(nal -tats (0 -!&((l C&ildren Re!ei1in" -**lementary
Feedin" Pr("ram in Peninslar Malaysia. 'i!a*ai *ada Mei 2. 2022. dari
&tt*+//333.#m.my/jsm/malay4j(rnals/jilid3242003/Jilid32420034ms2325
267.&tml
C(nt(&
rj#an *d
*atan #at
internet