Anda di halaman 1dari 1

Ascaridia galli..

Kelas : Nematoda
Sub kelas : Secernentea
Ordo : Ascaridia
Superfamili : Ascaridiodea
Famili : Ascarididae
Genus : Ascaridia
Morfologi
Tampilan cacing deasa adala! semitransparan" berukuran besar" dan berarna puti! kekuning#
kuningan.
$ada anterior terdapat mulut %ang dilengkapi dengan tiga bua! bibir" satu bibir terdapat pada dorsal
dan dua lainn%a pada latero&entral.
'acing (antan deasa berukuran pan(ang )*#+, mm dan cacing betina deasa +-#**, mm.
'acing (antan memiliki preanal sucker dan dua spicula berukuran pan(ang *#-". mm" sedangkan
cacing betina memiliki &ul&a dipertenga!an tubu!.
Telur A. galli berbentuk o&al" kerabang lembut" tidak bersegmen" dan berukuran +/#0- 1 .)#)+ um.
Siklus 2idup
3ersifat langsung dan tidak langsung. Telur infektif %ang termakan ole! induk semang" akan menetas di
dalam pro&entrikulus atau di dakam duodenum. 4ntuk berkembang men(adi cacing deasa" telur
nematoda ini akan mengalami empat lingkaran molting. 5ar&a stadium * di!asilkan pada molting ke#*
ter(adi di dalan telur. 5ar&a stadium * molting men(adi lar&a stadium 66 ter(adi di dalam lumen intestin.
5ar&a stadium 66 !idup di dalam lumen duodenum selama 0 !ari pertama" kemudian masuk ke dalam
selaput lendir %ang dapat menimbulkan perdara!an. Selama di dalam selaput lendir" lar&a mengalami
pertumbu!an ke stadium lebi! lan(ut %aitu lar&a stadium 666 sekitar !ari ke#7. Selan(utn%a 5/ molting
men(adi lar&a stadium 68 sekitar !ari ke *.#*) pasca infeksi. 9adi cacing A.galli !idup di dalam selaput
lendir duodenum mulai !ari ke7#*+ setela! infeksi. 5ar&a ) kembali ke lumen duodenum pada !ari ke *+#
*7 setela! infeksi. 'acing muda ini siap berkembang men(adi cacing deasa.
$!%ssocep!alus se1alatus
Siklus !idup: Telur dikeluarkan melalui feses dan akan termakan ole! kumbang. Telur menetas men(adi
lar&a stadium * pada usus kumbang dan akan berkembang men(adi lar&a stadium / %ang merupakan
stadium infektif bagi babi. Kemudian kumbang %ang terinfeksi tadi akan termakan ole! babi. Selan(utn%a
lar&a akan berkembang men(adi cacing deasa
6nang:3abi
6nang antara:Kumbang
Morfologi:
Nematoda %ang berukuran kecil berarna kemera!an. 'acing ini memiliki oral ca&it% %ang sekelilingn%a
terdapat penebalan. 'acing deasa dapat berukuran , sampai --.) mm.Telurn%a tebal dan berembrio
ketika menetas.