Anda di halaman 1dari 22

Orientasi dan

Mobiliti
(O & M)
Sejarah Perkembangan
Orientasi & Mobiliti
Guide Dog School dan Latihan O&M
Perkembangan O&M di Asia
Definisi dan Terminologi / Istilah

Guide Dog School
Hubungan antara manusia dan anjing bermula
sejak zaman batu lagi.
Abad ke-13 terdapat lukisan di atas kulit
bergulung di Negeri China menunjukkan
seorang buta dipandu oleh anjing untuk
berjalan.
Semasa Perang Dunia 1, anjing jenis German
Shepherd digunakan oleh Sekolah Anjing
Pemandu Pertama (Guide Dog School) yang
ditubuhkan di Jerman untuk melatih bekas
tentera Jerman yang buta.
Guide Dog School
1923 Mrs. Dorothy Harrison Eustis bersama
suaminya telah menubuhkan Fortunate Fields di
Switzerland. (Pusat memelihara dan melatih
anjing pemandu serta melatih jurulatih-jurulatih
anjing pemandu)
1929 - Mrs. Eustis dan Mr. Morris Frank
menubuhkan The Seeing Eye Inc. di Nashville
(Sekolah Anjing Pemandu Pertama di USA).
1931 UK memulakan program Sekolah Anjing
Pemandu Pertama.
Guide Dog School
1945 Dr. Richard Hoover dari Valley Forge
Army Hospital, USA memulakan Pusat O&M
bernama Foot Travelling (Perintis Latihan O&M
dengan tongkat menggunakan teknik-teknik
tertentu secara formal)
1951 Pusat Anjing Pemandu Pertama
Australia (Australian Multi Aid Training Centre)
melatih Mobliti instructor dan anjing pemandu.
1960 Boston College USA menjalankan
Program O&M pertama di peringkat Ijazah.
Guide Dog School
1961 Western Michigan University
menjalankan Kursus khas Setahun
Jurulatih O&M.
Perkembangan O&M di Asia
1967 1969 Rodney Kossick memulakan
Program Bantuan Pemulihan dan O&M di
Vietnam.
1967 dan 1974 Mr. Robert Jaekle
memulakan kursus O&M di Malaysia.
1970 1975 Rbert Jaekle memulakan
program O&M di Dehra Dun India (anjuran
kerajaan India dan The National Institute
for the Visually Handicapped Australia.
Perkembangan O&M di Asia
1975 Christoffel Blindenmission (CBM), West
Germany melatih jurulatih O&M di Selatan India,
Nepal, Bangladesh, Sri Lanka dan Bhutan.
1978 Kursus O&M dimulakan di Universiti
Bandung, Indonesia.
1978 1981 Program Latihan Mengajar O&M
oleh HKI (Helen Keller Inst.) dengan kerjasama
Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Indonesia.
Perkembangan O&M di Asia
1984 Kursus 100 hari Jurulatih O&M
pertama di Thailand.
1986 Kursus 100 hari Jurulatih O&M di
RECSAM Penang, Malaysia. (anjuran
KPM, NCBM, dan CBM)
1990 sekarang beberapa kursus pendek
dijalankan sebagai pendedahan kepada
guru-guru pendidikan khas di Malaysia.
Definisi dan
Terminologi / Istilah
Orientasi
Proses mempergunakan deria yang masih
ada bagi seseorang itu untuk menetapkan
/ menentukan kedudukannya dengan
objek-objek di sekeliling.
Mobiliti
Kesanggupan, persediaan dan kebolehan
untuk bergerak dari satu tempat ke satu
tempat dengan selamat.
Landmark
Tanda atau petunjuk biasa / kekal seperti
objek bunyi, bau, suhu, permukaan yang
mudah dikenali untuk membantu
menetapkan kedudukan / arah.
Contoh: bangunan, pokok, cahaya
matahari, bunyi air sungai.
Clue
Tanda atau petunjuk yang boleh berubah
yang digunakan untuk menentukan
kedudukan atau arah.
Contoh: pengetahuan / pengalaman
tentang bunyi, bau, suhu, permukaan.
Shoreline
Garis tepi jalan, rumput, bangunan, kerb
dll yang berterusan memisahkan dua
permukaan untuk panduan bergerak
dengan atau tanpa menggunakan tongkat.
Shoreline
Garis tepi jalan, rumput, bangunan, kerb
dll yang berterusan memisahkan dua
permukaan untuk panduan bergerak
dengan atau tanpa menggunakan tongkat.
Trailing
Teknik menyusur menggunakan hujung
jari tangan atau tongkat di permukaan
dinding / pagar untuk bergerak ke depan.
Veering
Menyimpang / keluar dari arah / hala yang
dituju.
Squaring Off / Up
Cara-cara menetapkan hala / menentukan
arah.
Kinesthetic Sense
Kebolehan membuat pengamatan tentang
kedudukan, tekanan, pergerakan
bahagian-bahagian badan (mekanik
pergerakan otot).
SEKIAN