Anda di halaman 1dari 3

Identitas Narasumber

Nami : Agus Permana


Padamelan : Satpam
Yuswa : 44 taun
Alamat : (Aku gatau)
Patalekan jeung Jawaban Wawancara
Pewawancara/Ngawawancara : Saha nami bapa?
Narasumber : Agus Permana
Pewawancara/Ngawawancara : Dupi bapa dimana lahirna? Kaping sabaraha?
Narasumber : 1 Januari 1969
Pewawancara/Ngawawancara : Ti mana asalna bapa the?
Narasumber : Cigereleng
Pewawancara/Ngawawancara : Tos sabaraha lami bapa damel di dieu?
Narasumber : 6 taun langkung. Bapa asalna satpam di Diponegoro, mun ayeuna mah janten di Badak
Singa
Pewawancara/Ngawawancara : Sateuacanna bapa damel dimana? Damelna naon?
Narasumber : Damel di Unilon, perusahaan asli Jepang, janten teknisi salami 19 taun teras weh aya
panggilan di SSC teras janten di dieu mah
Pewawancara/Ngawawancara : Aya syarat teu lamun janten satpam? Naon syaratna?
Narasumber : Aya, nyaeta ijazah sareng tangtu kedah pangalaman.
Pewawancara/Ngawawancara : Betah teu damel di dieu?
Narasumber : Betah
Pewawancara/Ngawawancara : Aya masalah teu salami damel di dieu?
Narasumber : Alhamdulillah teu aya. Di dieu mah aman-aman wae
Pewawancara/Ngawawancara : Hasil tina damel ieu the cekap teu kanggo sadinten-dinten?
Narasumber : Alhamdulillah, cekap. Diusahakeun sangkan cekap.
Pewawancara/Ngawawancara : Gaduh padamelan nu sanes teu?
Narasumber : Teu gaduh
Pewawancara/Ngawawancara : Tapi bapa hoyong teu gaduh padamelan nu sanes?
Narasumber : Hoyong sangkan nambih-nambih penghhasilan
Pewawancara/Ngawawancara : Dupi bapa aya saran/pesan ka murid-murid Alfa Centauri?
Narasumber :Nya cingg sukses weh, kedah leres-leres diajarna

Alesan milih narasumber eta : Sabab tiasa basa sunda
WAWANCARA


Kelompok 5
Arqie Buana Rara
M. Fauzi Rasyad
M. Ali Abdurrahman
Rifa Faisyah
Wulan Oktaviani
XI IPA 3

SMA ALFA CENTAURI BANDUNG