Anda di halaman 1dari 2

"KODSEK","ID","KPUTAMA","NAMA","KODTINGKATAN/TAHUN","NAMAKELAS","KODJANTINA","KO

DKAUM","KODAGAMA","KODSTATUSKEWARGANEGARAAN","KODBAHASA","STATUSMURID","KUTIPAN"
,"K1","K2","K3","K4","SB1","SB2","SB3","SB4","SB5","SB6","SB7","SB8","SB9","SB10
","SB11","SB12","SB13","SB14","SB15","SB16","SB17","SB18","SB19","SB20","SB21","
SB22","SB23","SB24","SB25","SB26","SB27","SB28","SB29","SB30","SB31","SB32","SB3
3","SB34","SB35","SP1","SP2","SP3","SP4","SP5","SP6","SP7","SP8","SP9","SP10","S
P11","SP12","SP13","SP14","ST1","ST2","ST3","ST4","ST5","ST6","ST7","ST8","ST9",
"ST10","ST11","ST12","ST13","ST14","ST15","ST16","ST17","ST18","ST19","ST20","ST
21","ST22","ST23","ST24","ST25","ST26","ST27","ST28","ST29","ST30","ST31","ST32"
,"W1","W2","W3","W4","W5","W6","W7","W8","W9","W10","W11","W12","KH1","KH2","KH3
","KH4","KH5","KH6","JW1","JW2","JW3","JW4","BA1","BA2"
"YBA8305","YBA83052014070509130291","070509130291","MOHAMAD ERFAN FAIQ B AHI","D
1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070105130439","070105130439","MOHAMAD NAZARI B BISMILLAH",
"D1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070124130936","070124130936","NURTASHA FAZIRA BT RAJALI","
D1","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070202130713","070202130713","MUHAMAD HAZIQ HAIKAL B MUSTA
FA","D1","MERAH","L","1004","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070209130257","070209130257","MOHAMAD SAMEER B MOHAMAD ZAI
DI","D1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070216130597","070216130597","MOHAMMAD ZULFADZLI B ROSLY",
"D1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070218131163","070218131163","MOHAMAD HAZRIEL FADLIN B JUN
IT","D1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070226130814","070226130814","AIZATUL AZRIN BT JOBLEE","D1
","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070302130809","070302130809","AUSHAF ABYAN B OTHMAN","D1",
"MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070303130720","070303130720","NAWAZIA NUR IZZATI BT HAMDIN
","D1","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070303130798","070303130798","NAZWANI NUR IZZATI BT HAMDIN
","D1","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070102130054","070102130054","ARIFATUN AQILLAH BT ALHARDY"
,"D1","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070507130116","070507130116","DHIA IMANNAJWA BT HASSAN","D
1","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014071209087423","071209087423","AZFAR ISKANDAR B MOHD FITRI"
,"D1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070608130959","070608130959","MOHAMAD THAQISHARRAZ SAHAK",
"D1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070610130341","070610130341","AHMAD ANIQ AZFAR B JALIL","D
1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070813130683","070813130683","ISMA ADIF B ABDULLAH ALI","D

1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070818131351","070818131351","ZUBAIRI BIN KEPELI","D1","ME
RAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070822130300","070822130300","HASYMAH BT YUSUFIAN","D1","M
ERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070907060129","070907060129","MUHAMMAD RAY ZULKARNAIN B GI
RMAN","D1","MERAH","L","0800","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070910130087","070910130087","EDRYAN AIMAR B MOHAMAD DENNY
","D1","MERAH","L","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014070924100154","070924100154","ROSYATI FITRIANA BT ROSTRE",
"D1","MERAH","P","0922","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014071017130564","071017130564","ALISA FARHANA BT ABDULLAH","
D1","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014071115130365","071115130365","MOHAMAD ZULHILMI B. SHARIF",
"D1","MERAH","L","1002","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,
"YBA8305","YBA83052014071123130488","071123130488","KHAIRUNEESA ARIEFAH BT MOHD
JEFFRY","D1","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,
,,
"YBA8305","YBA83052014070405130360","070405130360","AZNUR TAZNEEM BT HOSINE","D1
","MERAH","P","0100","01","1",,,"JUN",,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,