Anda di halaman 1dari 6

SOALAN LATIHAN SEJARAH PENGGAL 3 STPM 2013

TEMA 1: MASYARAKAT


12. SISTEM SOSIAL
13. Bincangkan struktur sosial masyarakat Melayu tradisional sebelum
perluasan kuasa Bitish di Tanah Melayu.

14. Huraikan golongan pemerintah dalam struktur sosial masyarakat
Melayu tradisinal sebelum campur tangan British.

15. Huraikan peranan golongan diperintah dalam struktur sosial
masyarakat Melayu tradisional sebelum 1874.

16. Huraikan jenis-jenis hamba dalam sistem sosial masyarakat
Melayu tradisional sebelum campur tangan British.

SISTEM EKONOMI
17. Terangkan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat Melayu
sebelum campur tangan British di negeri-negeri Melayu

18. Huraikan ciri-ciri ekonomi tradisional di negeri Melayu sebelum
campur tangan British

19. Huraikan ciri-ciri ekonomi komersill di negeri Melayu sebelum
BIL TAJUK CATATAN
INSTITUSI BERAJA
1 Bincangkan Peranan Raja Sebelum Campur Tangan British di
Tanah Melayu Pada Tahun 1874

2 Bincangkan Peranan Raja Selepas Campur Tangan British di
Tanah Melayu Pada tahun 1874

3 Huraikan Bagaimanakah Peranan Raja Telah Diperkukuhkan
Sebagai Kuasa Yang Tertinggi Dalam Sistem Politik Masyarakat
Melayu Sebelum Campur Tangan British.

4 Huraikan Sistem Raja Berperlembagaan di Tanah Melayu Selepas
Merdeka Sehingga Tahun 2000.

5 Huraikan Sistem dan Peranan Raja Sebelum Campur Tangan
British di Tanah Melayu.

SISTEM PEMBESAR
6 Bincangkan setiap tugas Sistem Pembesar Empat Lipatan di
Melaka.

7 Huraikan sistem pembesar yang terdapat di negeri Perak dan
Kelantan.

8 Bincangkan sistem dan Peranan Pembesar di negeri-negeri
Melayu hingga tahun 1874.

HUKUM ADAT/ PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
9 Bincangkan Perbezaan Adat Perpatih dan Adat Temenggung
10 Huraikan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-Undang Tubuh
Kerajaan Johor.

11. Undang-Undang 99 Perak memperlihatkan adat tempatan lebih
dominan berbanding hukum Islam dalam aspek pelaksanaan
hukuman. Bincangkan pernyataan ini.

campur tangan British
20. Bincangkan sebab-sebab munculnya kegiatan ekonomi komersil
di Tanah Melayu sebelum kedatangan British

21. Bincangkan aktiviti ekonomi tradisional yang menjadi sumber
pendapatan kepada golongan pemerintah dan pembesar
Melayu sebelum campur tangan British.SOALAN LATIHAN SEJARAH PENGGAL 3 STPM 2013
TEMA 2: TRANSFORMASI MASYARAKAT

10 Bincangkan sebab-sebab penubuhan Neger-negeri Melayu
Bersekutu

11 Nilaikan kepentingan politik dan ekonomi Perjanjian Persekutuan
1896

12 Sejauhmanakah perkembangan ekonomi kolonial yang
berasaskan bijih timah dan getah bertanggungjawab kepada
kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu selepas tahun
1874

13 Huraikan sistem pendidikan pada zaman kolonial
14 Analisis perkembangan pendidikan di Tanah Melayu dari tahun
1956 hingga 1961

MASYARAKAT PELBAGAI KAUM
16 Bincangkan kesan yang timbul akibat penghijrahan penduduk
dari luar ke tanah Melayu pada abad ke-19 dan ke-20

17 Bincangkan sebab penghijrahan buruh asing India ke Tanah
Melayu pada abad ke-19 dan 20.

18 Sejauhmanakah faktor penolak menjadi faktor utama
penghijrahan buruh asing Cina ke Tanah Melayu pada abd ke-19
dan 20.

BIL TAJUK CATATAN
PERLUASAN KUASA ASING
1 Bincangkan faktor campur tangan British di Negeri-negeri Melayu
pada abad ke-19

2 Sejauhmanakah masalah anarki menjadi faktor terpenting faktor
campur tangan British di Negeri-negeri Melayu pada abad ke-19

3 Huraikan peristiwa-peristiwa yang melibatkan British di negeri-
negeri tanah Melayu antara tahun 1826 hingga tahun 1873

4 Huraikan sebab-sebag Perjanjian Pangkor 1874
5 Jelaskan proses imperialism British di negeri-negeri Melayu
sebelum 1874 melalui kaedah perjanjian dan peperangan

PENENTANGAN TERHADAP KUASA ASING
6 Huraikan punca penentangan masyarakat tempatan terhadap
campur tangan British di Tanah Melayu

7 Bincangkan penentangan terhadap British di Tanah Melayu pada
akhir abad ke-19

8 Bincangkan penentangan terhadap British di Tanah Melayu pada
akhir abad ke-19

9 Huraikan penentangan terhadap British di Sabah dan Sarawak
10 Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap pentadbiran
Brooke di Sarawak pada abad ke-19

PENGUBAHSUAIAN DALAM PENTADBIRAN,EKONOMI DAN
PENDIDIKAN

19 Huraikan cara kemasukan buruh asing dari India ke Tanah Melayu
pada abad ke-19 dan 20.

SOALAN LATIHAN SEJARAH PENGGAL 3 STPM 2013
TEMA 3: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA

14 Galuran usaha kea rah kemerdekaan Tanah Melayu dari tahun
1946 sehingga tahun 1957

BIL TAJUK CATATAN
GERAKAN NASIONALISME
1 Bincangkan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Tanah
Melayu

2 Huraikan faktor luaran yang mempengaruhi kebangkitan
gerakan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu seelum
Perang Dunia Kedua

3 Bidang kewartawanan telah memainkan peranan penting dalam
menggerakkan kebangkitan semangat nasionalisme di Tanah
Melayu sebelum perang Dunia Kedua. Bincangkan

4 Bincangkan perkembangan dan peranan Persatuan Melayu dari
tahun 1926 hingga 1937

5 Bincangkan peranan dan sumbangan Kesatuan Melayu Muda
(KMM) dalam menggerakkan kebangkitan nasionalisme di Tanah
Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

6 KBKK
PERJUANGAN MENCAPAI KEMERDEKAAAN
7 Bincangkan dasar-dasar dan kesan-kesan pendudukan Jepun
8 Bincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memerangi kegiatan
komunis di Tanah Melayu antara 1948-1960

10 Bincangkan faktor-faktor penentangan terhadap Malayan Union
11 Sejauhmana isu pemberian taraf kerakyatan menjadi punca
utama penentangan terhadap Malayan Union

12 Bincangkan Gerakan Anti Penyerahan Sarawak pada tahun 1946
13 Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk
membenteras ancaman komunis sehingga tahun 1960


SOALAN LATIHAN SEJARAH PENGGAL 3 STPM 2013
TEMA 4: PENGISIAN KEMERDEKAAN
9 Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Komanwel
10 Nilaikan peranan Malaysia dalam ASEAN sehingga 2000
11 Bincangkan oeranan Malaysia dalam OIC sehingga tahun 2000


BIL TAJUK CATATAN
SISTEM PEMERINTAHAN
1 Bincangkan sistem pemerintahan kerajaan Persekutuan Malaysia
1963

2 Jelaskan cirri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen yang
dilaksanakan selepas 1957

3 Nilaikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia
PEMBANGUNAN NEGARA BANGSA
4 Galurkan usaha kerajaan untuk menyusun sistem pendidikan sejak
merdeka sehingga tahun 1970

5 Sejauhmanakah kesetiaan kepada Raja dan Negara menjadi
faktor penting dalam pembinaan Negara bangsa di Malaysia

Galurkan usaha-usaha ekonomi yang dijalankan di Tanah Melayu
dari tahun 1957-1963 untuk membangunkan ekonomi luar bandar

6 Tun Dr Mahathir merupakan penggerak ekonomi Malaysia.
Bincangkan

WAWASAN 2020
7 Bincangkan cabaran dan hala tuju Negara menerusi wawasan
2020

PERHUBUNGAN LUAR
8 Bincangkan peranan Malaysia dalam PBB sehingga tahun 2000