Anda di halaman 1dari 13

Karangan Contoh 21 : Usaha-usaha Pelbagai Pihak untuk

Menggalakkan Amalan Membaca Dalam Kalangan Remaja.


Soalan:

Membaca jambatan ilmu. Namun, kepesatan kemajuan teknologi maklumat kini,
menyebabkan remaja leka dengan ciptaan gajet-gajet terkini dan mengabaikan
amalan membaca dalam kehidupan.
Bincangkan usaha-usaha untuk menggalakkan amalan membaca dalam kalangan
remaja.

Analisis soalan:

Tema/Isu : amalan membaca
Tugasan/Arahan : usaha-usaha mengalakkan amalan membaca dalam
kalangan remaja.
Format : Tiada - karangan perbincangan


Memang tidak dapat dinafikan dalam meneroka zaman kepesatan kemajuan
teknologi maklumat kini, manusia cenderung kepada kebendaan. Justeru, amalan
membaca telah diabaikan dalam kalangan masyarakat terutama golongan remaja
kerana mereka leka dengan ciptaan-ciptaan gajet teknologi maklumat seperti telefon
bimbit dan internet. Sebenarnya, kepentingan membaca sebagai wahana untuk
menimba ilmu pengetahuan terpancar melalui cogan kata yang sering diwar-warkan
iaitu 'Membaca Jambatan Ilmu'. Malahan, amalan membaca sangat penting bagi
mempercepat usaha kerajaan untuk merealisasikan Wawasan 2020 melalui
pembentukan rakyat yang berilmu pegetahuan. Justeru, fenomena kurang membaca
dalam kalangan remaja perlu dibenteras daripada berterusan. Persoalannya,
apakah langkah-langkah berkesan yang perlu diambil untuk menggalakkan amalan
membaca dalam kalangan remaja.

Sebenarnya, usaha untuk menggalakkan amalan membaca dalam kalangan
remaja mesti bermula daripada diri remaja sendiri. Hal ini demikian kerana,
walaupun banyak usaha yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak, untuk
menggalakkan amalan membaca ini, namun tidak akan mendatangkan impak yang
diharap-harapkan jika remaja sendiri tidak mempunyai kesedaran tentang hal
tersebut. Perumpamaannya 'kita boleh memaksa seekor kuda untuk masuk
ke dalam air sungai, tetapi kita tidak akan dapat memaksa kuda tersebut
minum air sungai tersebut' Dalam hal ini, setiap remaja perlu menyedari akan
betapa pentingnya amalan membaca dalam mengubah diri mereka menjadi insan
yang berilmu pengetahuan dan berkualiti. Sehubungan dengan itu, remaja perlu
memiliki jati diri dan berpendirian teguh dalam mengurus kehidupan mereka dan
tidak hanyahanyut dan tenggelam dalam arus kemajuan teknologi
maklumat semata-mata. Remaja juga mesti memiliki disiplin diri untuk
memastikan amalan membaca dipraktikkan setiap hari. Contohnya, remaja boleh
meluangkan sedikit masa untuk membaca surat khabar, majalah, novel, buku-buku
teks mata pelajaran, dan sebagainya sebagai rutin harian. Hal ini boleh dilaksanakan
dengan membuat jadual harian dan memasukkan aktiviti membaca sebagai aktiviti
yang utama. Justeru, jika remaja sendiri dapat mendisiplinkan diri sendiri untuk
mengamalkan aktiviti membaca ini, sudah pasti membaca akan menjadi amalan
dalam kehidupan mereka. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

Selain itu, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha
memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak sejak kecil lagi. Bak kata
pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justeru , amalan membaca
perlu dipupuk oleh ibu bapa sejak kecil kerana jiwa anak-anak kecil umpama
sehelai kain putih, terpulang kepada ibu bapa untuk mencorakkannya. Jiwa
kanak-kanak juga masih lembut umpama rebung dan mudah dilentur dan
dididik menjadi insan yang suka akan buku dan seterusnya suka membaca.
Contohnya, sejak kecil lagi ketika anak-anak belum boleh membaca, ibu bapa
sendiri boleh membacakan untuk mereka buku-buku cerita yang bersesuaian. Ibu
bapa juga boleh menghadiahi anak-anak mereka buku-buku pada hari ulang tahun
kelahiran ataupun sebagai penghargaan atas pencapaian anak-anak dalam pelbagai
bidang. Jelaslah, jika ibu bapa dapat menyemai amalan membaca ini sejak anak-
anak masih kecil, usaha untuk melahirkan remaja yang suka membaca akan
tercapai.

Tambahan pula, pepatah Melayu juga menyebut "Bagaimana acuan,
begitulah kuihnya" yang menjelaskan bahawa ibu bapa sendiri mesti
mengamalkan budaya membaca di rumah sekiranya ingin membentuk anak-anak
yang juga gemar membaca. Hal ini demikian kerana, ibu bapa berperanan
menjadi suri teladan atau 'role model' kepada anak-anak terutama yang masih di
bangku sekolah. Ibu bapa perlu menjadikan amalan membaca sebagai hobi yang
menyeronokkan dan boleh dilakukan bersama-sama anak-anak. Contohnya, ibu
bapa boleh menyediakan satu ruang atau bilik di rumah sebagai perpustakaan
mini yang menempatkan pelbagai buku dan bahan bacaan untuk keluarga. Di ruang
inilah ibu bapa boleh membaca bersama-sama anak-anak pada waktu lapang atau
cuti hujung minggu. Oleh itu,jelaslah sekiranya ibu bapa sendiri berjaya menjadikan
amalan membaca sebagai rutin kehidupan, pastilah amalan ini akan dicontohi oleh
anak-anak dan amalan mulia ini akan berkembang mekar dalam
sanubari mereka sehingga mereka melangkah ke alam remaja seterusnya menjadi
dewasa kelak.


Seterusnya, peranan pihak sekolah juga tidak boleh disisihkan dalam usaha
menggalakkan amalan membaca ini. Hal ini demikian kerana, selain di rumah,
remaja menghabiskan sebahagian besar masa mereka di sekolah. Justeru pihak
sekolah perlu melaksanakan pelbagai program dan aktiviti untuk menggalakkan
amalan membaca dalam kalangan pelajar-pelajar. Contohnya, melalui program
Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) yang dilaksanakan oleh pihak sekolah
merupakan penggabungan semua aktiviti galakan membaca yang dijalankan di
sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai kepada pelajar mengikut
bilangan buku yang telah dibaca. Usaha-usaha galakan membaca yang berterusan
perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah melalui aktiviti-aktiviti koakademik yang
dikendalikan unit Pusat Sumber Sekolah, Ketua-ketua Bidang Mata pelajaran,
Panatia-panatia Mata Pelajaran, persatuan-persatuan dan sebagainya. Contohnya,
aktiviti seperti Bulan Bahasa, Bulan Membaca, pertandingan yang berkaitan dengan
membaca dan sebagainya perlu dijalankan. Selain itu, semua guru perlu sentiasa
menekankan kepentingan membaca kepada pelajar-pelajar dan memberi dorongan
serta ganjaran yang sewajarnya. Oleh itu, sekiranya usaha-usaha untuk
menggalakkan amalan membaca yang lebih sistematik, terancang dan berterusan
akan membentuk pelajar-pelajar yang suka membaca dan seterusnya menjadi insan
yang cemerlang pada masa depan.
Selain itu, masyarakat sekitar, seperti syarikat penerbitan buku, majalah, surat
khabar dan agensi-agensi kerajaan turut mempunyai peranan dan tanggungjawab
besar untuk menggalakkkan amalan membaca dalam kalangan
masyarakat. Sebagai contoh, syarikat penerbitan surat khabar seperti Berita Harian
dan New Straits Times boleh membuat tajaan surat khabar keluaran mereka di
sekolah-sekolah untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan bantu mengajar kepada
guru di dalam bilik darjah. Syarikat penerbitan buku pula boleh mengadakan
pameran di sekolah serta memberi potongan harga yang bersesuaian untuk menarik
minat pelajar membeli bahan-bahan bacaan yang disukai. Pendedahan dan
kemudahan memperoleh buku sudah pasti menjadi pemangkin untuk menggalakkan
pelajar membaca pelbagai bahan bacaan dan tidak terhad kepada buku teks dan
buku rujukan mata pelajaran sahaja.

Secara lebih meluas pula, syarikat penerbitan dan agensi kerajaan wajar
mengadakan pameran bagi mempamerkan buku-buku dan bahan bacaan terbitan
terbaru dan menarik isi kandungannya. Pesta buku juga harus diadakan untuk
mempamerkan buku-buku dan bahan bacaan yang terbaru dan berkualiti. Dalam
pameran dan pesta buku, pihak penganjur juga boleh menjemput penulis terkemuka
untuk memberi peluang kepada sesiapa yang berminat dengan karyanya bersua
muka. Aktiviti-aktiviti yang menarik ini pastinya akan mencetuskan minat
membaca dalam kalangan kanak-kanak dan remaja.

Kekangan utama untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan remaja
khususnya dan masyarakat amya berkait rapat dengan kesukaran untuk
mendapatkan bahan bacaan. Oleh itu, dalam usaha untuk membentuk masyarakat
berilmu pengetahuan, pihak kerajaan tidak harus menutup sebelah mata kepada
masyarakat yang tinggal di luar bandar dan kawasan pedalaman. Kerajaan telah
menyediakan perpustakaan awam dan perpustakaan bergerak untuk membekalkan
pelbagai jenis bahan bacaan kepada golongan ini. Kemudahan untuk memperoleh
bahan bacaan ini dapat menggalakkan mereka untuk membaca. Juseru, untuk
menyemai kepentingan membaca dalam kalangan kanak-kanak dan remaja adalah
dengan memperbanyak kempen membaca. Kempen membaca yang diadakan
disertakan dengan pelbagai aktiviti menarik, contohnya, pertandingan yang
berkaitan dengan bahan bacaan yang sesuai dengan tahap dan minat mereka secara
berterusan. Dengan ini jelaslah, dengan usaha kerajaan yang berterusan, visi untuk
membentuk masyarakat yang gemar membaca akan berjaya direalisasikan.

Ekoran daripada itu, salah satu wahana yang berkesan untuk memupuk minat
membaca ialah melalui media massa. Melalui media massa seperti radio, televisyen,
surat khabar dan internet, kepentingan membaca dapat dihebahkan. Misalnya,
melalui surat edaran atau risalah, syarikat penerbitan boleh mempromosikan bahan
bacaan yang baru diterbitkan. Manakala melalui televisyen dan radio, orang awam
berkesempatan untuk mengetahui buku-buku yang baru diterbitkan serta isi
kandungannya. Program televisyen berbentuk rencana dan bual bicara tentang
kepentingan membaca perlu diperbanyak untuk menimbulkan kesedaran kepada
masyarakat tentang pentingnya amalan membaca.


Kesimpulannya, amalan membaca sangat penting untuk melahirkan generasi
yang berilmu pengetahuan dan matang akal fikiran. Remaja berilmu merupakan
tonggak kepimpinan negara yang berkualiti pada masa depan. Justeru, semua
pihak perlulah berganding bahu dan melangkah sederap dalam usaha untuk
menggalakkan kanak-kanak dan remaja supaya gemar membaca untuk
menyediakan generasi pelapis bakal pemimpin yang akan menerajui negara ke
mercu kejayaan pada satu masa nanti. Sesungguhnya, generasi berilmu penjana
kemajuan dan kemakmuran negara.

BAGAIMANA NAK FAHAM PEMBEZAAN & PENGAMIRAN
DALAM SATU RUANG

Sekarang kita tinggalkan dahulu kisah pasal cerita-cerita misteri
akhir zaman. Semakin banyak kita bercakap perkara itu,
semakin berat kepala kita menampungnya
.

Tetapi bercakap mengenai Muhamad (seorang lelaki yang soleh),
saya tergambar sikapnya yang tenang & cool. Dia lulusan
kejuruteraan logam di negaranya. Setiap kali saya bercakap
dengannya, saya merasa doa saya dimakbulkan Tuhan.

Saya seperti gelisah bila tidak dapat berjumpa dan chatting
dengannya. Padahal dia itu lebih muda daripada saya. Tetapi
itulah kelebihan Muhamad. Akhlaknya yang membawa saya
dekat kepadanya.

Sekarang saya nak mengajar Addmath sikit. Saya nak ajar pasal
pembezaan & pengamiran.

Saya hampIr nak ketawa bila ramai pelajar kata pembezaan itu
payah & pengamiran itu lagi payah. Aduh, aduh, aduh. Macam
mana nak skor Addmath kalau semuanya payah.

Sebenarnya pembezaan itu adalah songsangan kepada
pengamiran. Dan begitu juga sebaliknya.

Mari kita lihat contoh berikut.

CONTOH 1
Diberi y = 4x
2
+ 5x. Cari dy/dx. (biasanya disebut kerbeda y
terhadap x)
So, kita dapat dy/dx = 8x + 5.

TUJUAN. Anda kena ingat pesanan saya. Tujuan dy/dx ini ialah
untuk mendapat kecerunan. Lepas dapat kecerunan, mesti buat
persamaan.

CONTOH SOALAN. Sila cari kecerunan pada lengkung y =
4x
2
+ 5x pada titik (2,0). Seterusnya cari persamaan tangent pada
titik berkenaan.

STEP 1 : dy/dx = 8x + 5

STEP 2 : Pada titik (2,0), x = 2

STEP 3 : dy/dx = (8 X 2) + 5 = 21

STEP 4 : Maka kecerunan = 21 atau m1 = 21.

PERSAMAAN TANGEN. Bagaimana nak cari persamaan
tangent. Anda boleh guna kaedah ini.

y y1 = m1 (x x1) pada titik (2,0)
y 0 = 21 (x 2)
y = 21x 42.

TUTORIAL 1 : Sila cari kecerunan pada lengkung y = 3x
2
3x
pada titik (1,9). Seterusnya cari persamaan tangent pada titik
berkenaan.

TUTORIAL 2 : Sila cari kecerunan pada lengkung y = x
2
+ 13x -
7 pada titik (2,11). Seterusnya cari persamaan tangent pada titik
berkenaan.

Sekarang mari kita beralih kepada Pengamiran dan melihat
bagaimana ia bertindakbalas secara songsang kepada
pembezaan.

PENGAMIRAN
Sekarang mari kita pusing soalan. Cari pengamiran bagi 8x + 5.
Atau kadang-kadang soalan di tulis sebagai /(8x + 5)

APA TUJUAN PENGAMIRAN?
Tujuan pengamiran ialah untuk mendapat persamaan. Selepas
itu untuk dapatkan nilai kecerunan. Mudah sahaja konsepnya.
Terbalikkan daripada pembezaan.

So, kita dapat /(8x + 5) = 8x
2
/2 + 5x = 4x
2
+ 5x

Kadang-kadang ada soalan mengelirukan seperti di bawah.

CONTOH SOALAN. Diberi kecerunan sebuah lengkung pada
titik (1,3) ialah 2X
3
-1, Cari persamaan lengkung tersebut.

Kecerunan = dy/dy = 2x
3
-1
Maka dy/dx = 2x
3
1
Maka dy = (2x
3
-1) dx.

Kalau kita bubuh pengamiran pada kedua-dua sisi, kita dapat

/dy = /(2x
3
-1) dx
So, y = 2x
4
/4 x + c
So, y = x
4
/2 x + c

Pada titik (1,3), 3 = - 1 + c, maka c = 3.5 atau 7/2
Maka persamaan y = x
4
/2 x + 7/2

Sekarang anda tentu dah faham. Sebagai langkah pengukuhan,
elok anda siapkan tugasan berikutnya.

Anda jangan panic. Ikut sahaja arahan & penerangan saya
sebelum ini.

TUTORIAL 3.
Diberi kecerunan sebuah lengkung pada titik (3,3) ialah 2x + 5,
Cari persamaan lengkung tersebut.

TUTORIAL 4
Diberi kecerunan sebuah lengkung pada titik (1,1) ialah (2x +
6)/2, Cari persamaan lengkung tersebut.

Cuba anda selesaikan tugasan saya di atas dengan baik. Anda
mungkin keliru tutorial no 4 di atas. Elok saya tunjukkan
beberapa tips yang boleh membantu.

(2x +6)/2 = 2x/2 + 6/2 = x + 3.

Selamat mencuba & selamat berusaha.

SELASA. 12/6/2013.

CONTOH KARANGAN ULANG KAJI TINGKATAN 4
1. CARA-CARA SESEORANG PELAJAR MENCAPAI KEJAYAAN

(TEMA) Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mengimpikan kejayaan dalam
apa-apa jua bidang yang diceburi. Kejayaan yang dicapai akan membawa kegembiraan dan
kebahagiaan dalam kehidupan kita. (ISU) Kejayaan Nik Nur Madihah dalam peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2008 yang berjaya memperoleh 20A walaupun beliau
merupakan seorang anak tukang sapu dan nelayan bukanlah satu perkara yang mustahil.
Untuk mendapatkan kejayaan, usaha yang gigih amat diperlukan kerana yang bulat tidak
datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang.(ARAHAN) Persoalannya, apakah cara-
cara yang sewajarnya dipraktikkan oleh seorang pelajar untuk menjadi pelajar yang berjaya
dalam pelbagai lapangan?

(ISI 1) Cara perdana untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam pelajaran ialah
seseorang pelajar itu perlulah belajar bersungguh-sungguh untuk cemerlang dalam bidang
akademik. (HURAIAN - MENGAPA) Hal ini dikatakan demikian kerana kejayaan dalam
bidang kurikulum atau akademik merupakan satu platform yang signifikan untuk
menjejakkan kaki di menara gading dan sekali gus merealisasikan cita-cita kita. (CONTOH
BAGAIMANA + UNGKAPAN) Oleh itu, kita perlulah mengulang kaji pelajaran dengan
bersungguh-sungguh tanpa mengenal erti jemu kerana usaha itu tangga kejayaan.
Sesungguhnya, kejayaan itu tidak akan datang kepada manusia yang leka.(HURAIAN
CONTOH KESAN) Dengan ini, pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum akan
dapat dilahirkan dan masa depannya akan lebih cerah. (PENEGAS) Tegasnya, kejayaan
seseorang pelajar dapat dicapai melalui kesungguhannya dalam bidang kurikulum.

(ISI 2) Usaha yang seterusnya untuk mencapai kejayaan bagi seseorang pelajar adalah
dengan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum. (HURAIAN
MENGAPA) Aktiviti kokurikum dapat mendedahkan pelbagai kemahiran kepada seseorang
pelajar dan membentuk disiplin para pelajar. (CONTOH BAGAIMANA) Sebagai
contohnya, badan beruniform pengakap sering mengadakan aktiviti berkawad dan
perkhemahan untuk meningkatkan kemahiran sosial dan tahap disiplin mereka. (HURAIAN
CONTOH KESAN + UNGKAPAN) Ekoran daripada aktiviti-aktiviti seumpama ini,
pelajar akan menjadi lebih berdisiplin dan dapat bekerjasama antara satu sama lain bagai aur
dengan tebing untuk memburu kejayaan. (PENEGAS) Pendek kata, penglibatan aktif para
pelajar dalam bidang kokurikulum dapat menjana kejayaan mereka di samping melahirkan
insan yang holistik.

(ISI 3) Jika kita lihat dari perspektif yang berbeza, pelajar yang ingin kejayaan
perlulah sentiasa menjaga sahsiah diri dan disiplin diri. (HURAIAN MENGAPA) Pelajar
yang bertingkah laku positif akan sentiasa memastikan dirinya tidak mudah terpengaruh
dengan anasir-anasir yang negatif yang akhirnya akan menjejaskan pelajarannya. (CONTOH
BAGAIMANA) Oleh itu, mereka akan sentiasa berpegang teguh dengan ajaran agama dan
tidak akan sekali-kali melanggar peraturan sekolah seperti ponteng sekolah dan terlibat dalam
kes buli. (HURAIAN CONTOH KESAN) Rentetan daripada itu, maruah pelajar tidak
akan tercemar dan akan sentiasa dihormati oleh orang lain. (UNGKAPAN
MENARIK)Bukan itu sahaja, usahanya untuk memburu kejayaan juga tidak akan
menjadi angan-angan Mat J enin. (PENEGAS)Izharlah bahawa pelajar yang sentiasa
menitikberatkan penjagaan maruah dan disiplin diri akan beroleh kejayaan yang diimpikan.

(PENUTUP - KESIMPULAN ISI-ISI) Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat
beberapa cara yang perlu dipraktikkan oleh seseorang pelajar yang ingin mengecapi
kecemerlangan. Ingatlah kata orang tua-tua bahawa kalau tidak dipecahkan ruyung
manakan dapat sagunya kerana di mana ada kemahuan, di situ ada
jalan. (CADANGAN)Oleh itu, setiap pelajar yang menginginkan kejayaan perlulah mengatur
langkah yang efektif dan pragmatik dan tidak mengamalkan sikap bertangguh
kerana bertangguh itu pencuri masa. Ibu bapa juga perlulah sentiasa menjadi tulang
belakang kepada kejayaan anak-anak dengan memberikan sokongan dan dorongan kepada
anak-anak mereka untuk berjaya dalam bidang yang diceburi. (HARAPAN) Semoga
kejayaan para pelajar di negara kita ini dapat melahirkan generasi muda berminda kelas
pertama yang cemerlang, gemilang dan terbilang untuk bersaing dengan negara lain di pentas
global.


2. KEJAYAAN MALAYSIA DALAM PELBAGAI BIDANG

(TEMA) Malaysia merupakan sebuah negara yang maju dan telah mencapai kejayaan
luar biasa dalam pelbagai bidang. (ISU) Kalau dijejaki atau ditelusuri, begitu banyak
kejayaan membanggakan dicapai dan dilakukan rakyat Malaysia dalam rentang masa 55
tahun kemerdekaan negara. Kejayaan-kejayaan luar biasa yang dicapai selama ini telah
mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat
Malaysia mampu menandingi kejayaan yang ditempa oleh orang Barat yang jauh lebih maju
daripada kita. (ARAHAN) Persoalannya, apakah kejayaan-kejayaan yang diraih oleh nusa
tercinta ini?

(ISI 1) Tidak dapat dinafikan bahawa bidang perusahaan automobil merupakan mercu
kecemerlangan dalam mencapai kejayaan Malaysia. (HURAIAN MENGAPA) Kejayaan
ini telah menandakan bahawa negara Malaysia berupaya mengeluarkan kereta sendiri
setanding kereta asing. (CONTOH BAGAIMANA) Di Malaysia, terdapat dua buah
syarikat yang menghasilkan kereta nasional iaitu Syarikat Holdings Bhd (PROTON) dan
Syarikat Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Bhd (PERODUA). Teknologi industri berat yang
diusahakan oleh rakyat Malaysia ini membolehkan kereta nasional dieksport ke luar negara
seperti Australia, Singapura, United Kingdom dan sebagainya. (HURAIAN CONTOH
KESAN) Perusahaan ini secara tidak langsung telah dapat meningkatkan pendapatan negara
kita. (PENEGAS)Tegasnya, bidang automobil negara menjadi salah satu mercu kejayaan
negara.

(ISI 2) Selain itu, kejayaan Malaysia turut dapat dilihat melalui pembinaan bangunan
yang menjadi kebanggaan negara. (HURAIAN MENGAPA +
UNGKAPAN) Pembangunan negara yang bergerak pantas bagai belut diketil ekordapat
dilihat melalui pembinan bangunan-bangunan yang tinggi terutamanya di ibu kota
metropolitan, Kuala Lumpur.(CONTOH BAGAIMANA) Pembinaan bangunan pencakar
langit seperti Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembar PETRONAS merupakan
bangunan mercu tanda kemajuan negara di Malaysia. Kedua-dua bangunan tersebut terletak
di Kuala Lumpur. (HURAIAN CONTOH KESAN) Ciri-ciri istimewa kedua-dua menara
ini telah menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan menarik banyak pelancong
asing melancong ke negara Malaysia sepanjang tahun.(PENEGAS) Pendek kata, pembinaan
bangunan yang tersergam gah telah membuktikan kejayaan negara dicapai.

(ISI 3) Malaysia juga melangkah maju ke era teknologi angkasa lepas apabila kita
berjaya melancarkan dua satelit Malaysia Asia Timur iaitu MEASAT I dan MEASAT
II. (HURAIAN MENGAPA & CONTOH - BAGAIMANA)Pelancaran satelit ini
menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah negara ASEAN yang mempunyai satelit
angkasanya sendiri. Bukan itu sahaja, program penghantaran angkasawan negara yang
pertama iaitu Dr Sheikh Muszaphar Shukor Sheikh Mustapha telah berjaya mengharumkan
nama Malaysia di pentas dunia. (HURAIAN CONTOH KESAN) Program ini telah
menjadi pemangkin kepada seluruh rakyat Malaysia untuk belajar mata pelajaran sains dan
teknologi.(UNGKAPAN MENARIK) Melalui program tersebut, pelajar sekolah dapat
menimba ilmu sains tentang angkasawan dan memupuk minat mereka untuk menceburi
dalam bidang angkasawan sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari
rebungnya. (PENEGAS) Sesungguhnya, penerokaan negara dalam bidang angkasa lepas
juga merupakan salah satu kejayaan negara yang patut dibanggakan.

(ISI 4) Kemajuan dalam bidang pengangkutan dan perhubungan juga menempa nama
Malaysia di seantero dunia.(HURAIAN MENGAPA) Di Malaysia, terdapat sistem
pengangkutan yang terkenal seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA),
Sistem Transit Ringan (LRT), KTM, PUTRA, monorel, Lebuh Raya Utara-Selatan dan
Terowong SMART. (CONTOH BAGAIMANA & KESAN) KLIA ialah lapangan
terbesar di negara Malaysia dan merupakan salah satu penerbangan yang terpenting di rantau
Asia Tenggara. Selain itu, sistem pengangkutan seperti Sistem Transit Ringan (LRT), KTM,
monorel dan PUTRA menjimatkan masa, wang dan tenaga kepada pengguna dan pelancong
asing menuju ke destinasi mereka. Perkembangan teknologi yang semakin canggih
membolehkan Terowong SMART dibina untuk menyelesaikan masalah banjir kilat di Kuala
Lumpur. (PENEGAS) Ringkasnya, kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan
negara turut menjadi kayu ukur kejayaan negara pada alaf ini.

(ISI 5) Kejayaan negara yang seterusnya ialah kejayaan dalam bidang
sukan. (HURAIAN MENGAPA) Sukan negara semakin rancak apabila banyak atlet
negara yang berjuang bermati-matian untuk mengharumkan nama Malaysia di persada
antarabangsa. (CONTOH BAGAIMANA) Pemain sukan wanita yang terkenal di Malaysia
ialah ratu skuasy negara, Datuk Nicol Ann David. Kini, Datuk Nicol merupakan pemain
skuasy wanita nombor satu di dunia. Selain bidang skuasy, nama pemain badminton di
Malaysia juga terkenal di dunia, khasnya Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei
merupakan seorang pemain badminton profesional di Malaysia. Beliau selalu menyertai
pertandingan badminton di dalam atau di luar negara Malaysia dengan keputusan yang
cemerlang. (PENEGAS) Jadi, izharlah bahawa peningkatan pencapaian yang cemerlang oleh
atlet-atlet negara berjaya menempa nama Malaysia di seantero dunia.

(PENUTUP KESIMPULAN ISI-ISI) Sebagai konklusinya, sudah terang lagi
bersuluh bahawa negara kita telah meraih kejayaan dalam pelbagai bidang yang
menakjubkan. Pencapaian yang menakjubkan dalam bidang perusahaan automobil,
pembinaan bangunan pencakar langit, bidang aeroangkasa, bidang pengangkutan dan
perhubungan, dan bidang sukan membolehkan rakyat negara kita bertanding dengan kejayaan
yang ditempa oleh orang Barat.(CADANGAN) Oleh itu, rakyat Malaysia harus bersikap
sedia menghadapi segala cabaran untuk mencapai Wawasan 2020. Dengan itu, rakyat
Malaysia perlu berusaha gigih, bangga dan memberikan sokongan sepenuhnya kepada
pelbagai pihak untuk memajukan negara dalam pelbagai bidang. (HARAPAN) berharap agar
kejayaan luar biasa ini juga dapat membangkitkan semangat rakyat Malaysia agar lebih
berani untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa maju lain
di dunia.


3. PUNCA OBESITI

(TEMA) Obesiti dapat ditakrifkan sebagai seseorang yang mempunyai berat badan
yang berlebihan. Dalam erti kata lain, obesiti ialah badan yang tidak ideal dengan
ketinggian. (ISU) Pada zaman yang semakin pesat dengan revolusi perindustrian seperti
cendawan yang tumbuh selepas hujan, semakin banyak remaja yang menghadapi masalah
obesiti. Kebanyakan remaja pada zaman sekarang kurang menjaga bentuk atau fizikal badan
mereka. Fenomena ini terjadi kerana para remaja suka makan makanan segera yang tinggi
dengan kalori. Remaja menganggap bahawa obesiti sebagai satu fenomena biasa. Buktinya,
Institut Jantung Negara (IJN) dalam kajiannya pada tahun 2007 melaporkan bahawa 60
peratus remaja telah menghidap penyakit jantung pada tahun tersebut. Sepatutnya, setiap
individu perlu berpegang teguh serta mengamalkan cogan kata yang berbunyi badan sihat,
otak cerdas. (ARAHAN) Persoalannya, apakah punca-punca masalah kegemukan dalam
kalangan remaja yang semakin mewabak pada era ini?

(ISI 1) Punca masalah obesiti dalam kalangan remaja semakin merebak pada masa ini
ialah para remaja tidak mempraktikkan amalan pemakanan seimbang. (HURAIAN
MENGAPA) Pada zaman revolusi perindustrian ini, banyak syarikat makanan segera yang
berkalori tinggi dan berlemak tinggi. Bagi ibu bapa yang bekerja, mereka senang dan gembira
dengan perkembangan perindustrian makanan segera ini kerana mereka tidak sempat
menyediakan makanan untuk anak-anak lantaran berkejar-kejar ke tempat kerja. (CONTOH
BAGAIMANA) Jadi, anak-anak dibekalkan dengan makanan segera seperti sosej, nuget,
burger dan sebagainya. Senario ini dapat dibuktikan apabila pensyarah dari Unit Makanan
dan Kesihatan Universiti Malaya telah membuat bancian mengenai gaya pemakanan harian
bagi remaja. Hasilnya, sebanyak 70 peratus remaja yang ibu bapanya bekerja terpaksa
mengambil makanan segera sebagai makanan harian. (UNGKAPAN MENARIK) Jelaslah
bahawa ibu bapa pada zaman ini lebih mengutamakan hal-hal lain daripada anak sendiri
ibarat anak kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. (PENEGAS) Tuntasnya,
remaja zaman ini yang tidak mengamalkan pemakanan seimbang telah menatijahkan obesiti
dalam kalangan mereka.

(ISI 2) Punca lain bagi masalah kegemukan dalam kalangan remaja kini ialah mereka
tidak bersukan dan beriadah.(HURAIAN MENGAPA) Fenomena ini terjadi kerana
mereka leka dengan hiburan daripada kaca televisyen dan corong-corong radio, lebih selesa
tidur malah sikap mereka sendiri yang malas untuk bersukan atau beriadah. Remaja yang
malas juga tidak suka bersukan mahupun bersosial dengan masyarakat luar. Remaja lebih
gemar melakukan aktiviti yang langsung tidak mendatangkan faedah. (CONTOH
BAGAIMANA) Buktinya, kita sering melihat remaja kini lebih cenderung melepak,
merokok, merayau-rayau dan sebagainya. Mereka berpelesiran ke sana dan ke sini seperti
tiada arah tujuan. (HURAIAN CONTOH KESAN) Sikap ini tentulah tidak mendatangkan
kesedaran kepada para remaja untuk menjaga kesihatan diri. (PENEGAS) Pendek kata,
jelaslah bahawa remaja yang kurang gemar bersukan dan beriadah telah menyumbang kepada
masalah obesiti yang melanda Malaysia pada alaf baharu ini.
(ISI 3) Punca lain tercetusnya masalah kegemukan dalam kalangan remaja juga
adalah kerana sikap remaja itu sendiri. (HURAIAN MENGAPA) Sikap remaja yang tiada
pendirian dan suka terpengaruh menyebabkan mereka suka mengambil makanan ringan.
Bukan itu sahaja, remaja juga tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang implikasi yang
bakal dihadapi oleh mereka jika terlalu banyak mengambil makanan yang berlemak serta
berkalori tinggi yang akhirnya akan mengundang penyakit obesiti. Mereka terlalu mengikut
hawa nafsu. (CONTOH BAGAIMANA) Apabila syarikat pengeluar makanan segera
mencipta produk baharu, mereka akan mengiklankan produk itu kepada orang
awam.(HURAIAN CONTOH KESAN & UNGKAPAN) Cara ini telah menyebabkan
remaja terpengaruh oleh iklan-iklan yang yang indah khabar daripada rupa. Unit Psikologi
dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menyatakan bahawa remaja sekarang kurang
kesedaran terhadap kesihatan diri mereka. (PENEGAS) Ringkasnya, sikap remaja itu sendiri
akan mengundang masalah obesiti.

(ISI 4) Kegemukan dalam kalangan remaja juga berpunca daripada sikap ibu bapa
yang kurang menjaga pemakanan anak-anak mereka. (HURAIAN MENGAPA &
UNGKAPAN) Ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak bagai menatang minyak yang
penuh sehingga mengikut telunjuk mereka. Apabila anak-anak hendak makan apa-apa pun,
ibu bapa akan memberikannya walaupun makanan tersebut tidak berkhasiat dan kurang
sesuai dengan tumbesaran anak-anak mereka.(CONTOH BAGAIMANA) Ibu bapa akan
memenuhi hasrat anak-anak yang ingin makanan segera seperti yang terdapat di Restoren
McDonald, Pizza, KFC dan lain-lain lagi. (HURAIAN CONTOH KESAN) Unit
Kesihatan dari Hospital Universiti Malaya telah membuat kajian mengenai ayam goreng di
KFC bahawa ayam tersebut mengandungi garam yang tinggi, lemak yang tinggi serta
berkalori tinggi yang mengundang sahaja mengundang obesiti malah turut mengundang
penyakit kronik yang lain. (PENEGAS) Konklusinya, kegemukan dalam kalangan remaja
bertitik-tolak daripada sikap ibu bapa yang kurang menjaga pemakanan anak-anak mereka
sejak kecil lagi.

(PENUTUP KESIMPULAN ISI-ISI) Secara intihanya, beberapa punca yang telah
dibincangkan menjadi pencetus masalah obesiti di negara kita. Masalah ini kian serius dan
membimbangkan semua pihak. (CADANGAN) Oleh itu, ibu bapa perlulah menggalakkan
anak-anak mereka makan makanan yang berkhasiat. Masyarakat juga haruslah melakukan
anjakan paradigma supaya tubuh badan mereka sihat selaras dengan hasrat kerajaan yang
ingin melahirkan insan yang badan cergas, minda cerdas. Kerajaan juga boleh mengadakan
kempen secara besar-besaran mengenai keburukan obesiti ini. Kempen yang dijalankan juga
sewajarnya secara berketiak ular dan bukan bermusim sahaja atau seperti hangat-hangat
tahi ayam sahaja. (HARAPAN) Komitmen daripada semua pihak sudah pasti dapat
merealisasikan usaha negara untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang, gemilang dan
terbilang dalam menuju Wawasan 2020 yang kita semua impikan.


4. LANGAKAH MENANGANI OBESITI

1. Penjagaan makanan:

Cara makanan yang baik adalah cara makanan orang miskin iaitu makan makanan biasa
seperti nasi sayur, dan sejenis protin sahaja setiap kali makan utama dan makan besar hanya
sekali sekala sahaja. Begitulah cara orang miskin makan. Mereka hanya makan besar sekali
sekali seperti ketika ada jemputan kenduri. Sebab itulah banyak orang miskin kurus. Bagi
menjaga pemakanan yang baik, kawalan nafsu makan adalah sangat perlu. Badan kita adalah
apa yang kita makan. Kuih-mueh muih patut makan dengan banyak. Seperti yang ditulis di
atas kueh banyak mengandungi bahan-bahan yang boleh menggalakkan kegemukan. Jika
hendak bersnek, ambillah buah seperti jambu, sengkuang, betik dan sebagainya.

2. Elakkan makanan ringan/ makanan segera:

Penjajahan Barat bukan setakat mengongkong politik dan ekonomi kita agar serasi dengan
mereka bahkan turut melibatkan budaya kita termasuklah jenis makanan kita. Mereka
menjadikan negara kita sebagai tempat lambakan barangan mereka. Salah satu produk
mereka adalah makanan ringan dan makanan segera. Makanan dan minuman jenis ini
mengandungi bahan-bahan yang sudah diproses yang sudah hilang keasliannya. Pewarna dan
perasa tiruan, kandungan gula dan lemak yang tinggi boleh mengganggu sistem
penghadaman den pembesaran badan yang kemudiannya menggalakkan kegemukan.

3. Bersenam:

Bersenam perlu diamalkan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dengan sekurang-kurangnya
20 minit satu sesi. Bersenam dapat melancarkan perjalanan darah. Apabila perjalanan darah
lancar, organ-organ badan dapat menerima oksigen dengan mencukupi dan dapat
menjalankan berfunginya dengan baik. Salah satu sebab masalah kegemukan berlaku apabila
organ-organ yang terlibat dengan kerja-kerja memproses makanan dalam badan tidak dapat
befungsi dengan baik akibat kekurangan bekalan oksigen.

4. Kawal nafsu makan:

Makanan yang dihidangkan bukan untuk dimakan semuanya. Kita hanya perlu makan yang
diperlukan oleh badan kita sahaja untuk melakukan kerja harian kita. Seseorang itu mungkin
berkata, "Saya makan apa-apa sahaja. Badan saya tidak gemuk," kata-kata itu mungkin betul
untuk masa iu. Akan tetapi, perubahan mungkin berlaku apabila ia menjangkau usia 40-an
dan hal itu sudah banyak kita lihat dalam realiti kehidupan dalam mana seseorang yang
slimketika usia belasan dan 20-an tahun tetapi menjadi gemuk setelah usia 40-an. Oleh itu,
khasnya untuk generasi muda, kawal nafsu makan hari ini untuk keselesaan hari esok.
Menarik & matang:
i. Presiden Persatuan Kajian Obesiti Malaysia, Prof. Dr. Mohamad Ismail Noor
berkata, Gejala obesiti yang tidak dibendung boleh melemahkan struktur
masyarakat kerana sebahagian besar generasi muda yang gemuk tidak aktif dan
berpenyakit.
ii. Kira-kira 38 peratus daripada remaja yang berumur di antara 12 hingga 18
tahun diklasifikasikan sebagai terlebih berat.
iii. Kerajaan benar-benar memandang serius masalah obesiti di kalangan rakyat
dengan menubuhkan Majlis Cegah Obesiti Malaysia (Mcom)
iv. Mantan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Chua Soi Lek mengandaikan
makanan segera umpama bom jangka yang boleh meledak menjadi penyakit kronik
apabila diambil sejak usia muda.
v. Petikan hadis yang bermaksud jagalah masa sihat kamu sebelum datang masa
sakit jelas menunjukkan betapa pentingnya kesihatan sebagai aset yang paling
berharga kepada manusia.
vi. Institut Jantung Negara (IJN) dalam kajiannya pada tahun 2007 melaporkan
bahawa 60 peratus remaja telah menghidap penyakit jantung.
vii. 70 peratus remaja yang ibu bapanya bekerja terpaksa mengambil makanan
segera sebagai makanan harian

Anda mungkin juga menyukai