Anda di halaman 1dari 16

BPD 1

NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN LIAU, APIN-APIN


KOD SEKOLAH : XBA1027
ALAMAT SEKOLAH : PETI SURAT 2356, 89007, KENINGAU, SABAH
: KENINGAU
: SABAH
: 087-332062
CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAH
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)
0
X
X
X
X
Perhatian : Semua sekolah dikehendaki mengisi maklumat dengan betul dan tepat ke dalam borang ini. Maklumat ini akan dikumpul untuk dijadikan asas
dalam perancangan dasar di Kementerian Pelajaran Malaysia
11
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEMANTAUAN
MAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2014
5
181 184
MELAYU CINA INDIA LAIN JUMLAH
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT
Pengurusan Aktiviti murid
Pengurusan Krisis/Bencana
Pengurusan Risiko
Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal
ADA
X
0
0
3
3.6
Bot/Perahu ( Laluan Air )
Dihantar Penjaga
Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )
1 11
0 0
0 0
14
2
0
9
0
3
3 4
0
8
4
0
0
8
2
5
BILANGAN MURID TERLIBAT
2
4
0
4
0 0
0
3
16
4
(TANDAKAN [1}DIDALAM PETAK BERKENAAN)
BILANGAN PELAJAR
TIADA
6
SM SR
X
BANDAR
Berjalan Kaki
Kereta Sendiri
Bas Sekolah
1
0
13
4
1
8
0
11
DRJ/TING
L/BANDAR
X
Pengurusan Sosial
0
PPD
NEGERI
NO. TEL./FAKS :
BIL ITEM
Berbasikal
Motosikal
0
15
P 1
TANDAKAN 1 DAN 0 DI PETAK ADA DAN TIADA
TANDAKAN 1 DAN 0
DIPETAK ADA DAN TIADA
6
6
0
14
0
0
3
3.6
3.6.1.
4.1.
P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
5.1. Gantung Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Buang Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Hukuman Rotan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i. Jalanraya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii. Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iii. Bencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iv. Jatuh dari bangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v. Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melibatkan Kematian
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i. Jalanraya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii. Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iii. Bencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iv. Jatuh dari bangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v. Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.3. Penyakit
6.2
Aduan Diterima
JUMLAH
TAHUN / TINGKATAN
PEREMPUAN LELAKI
TAHUN / TINGKATAN
KEMALANGAN MURID
5.4.
PETI ADUAN DISIPLIN
JUM. BESAR
4.2.
4.3.
PEREMPUAN
Peti Aduan
PERKARA
0
5
JUMLAH
JUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKAN
HUKUMAN KE ATAS MURID
Bilangan penempatan
semula (Kes Rayuan)
Selepas Murid Dibuang
Sekolah
JUMLAH MURID TERLIBAT
0
Bilangan Tindakan terhadap aduan
TAIP [1] ATAU [0]
4
TAHUN / TINGKATAN
JUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA
0
JUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN
0 0
6.3
ITEM
6
6.1.1. Jenayah
6.1.2. Kemalangan
6.2.1. Jenayah
Tempat Kemalangan
LELAKI
6.1
6.2.2. Kemalangan
BIL
ADA
TAIP [1] ATAU [0]
TIADA
TAHUN / TINGKATAN
0 0
DALAM SEKOLAH LUAR SEKOLAH
J IKA ADA NYATAKAN J UMLAH PETI
0
0
JUM.
BESAR
JUMLAH MURID TERLIBAT
0
JUMLAH
0
Melibatkan kecederaan Serius
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.1.
8.2. 0
8.3
Data ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes/ isu dari 2 Januari hingga 30 Oktober 2014
Disahkan oleh : PUAN JULINA JOSIE APOT TARIKH :
FT/MA
8
KES POLIS
8.4
Lain-lain
8.4.2. hamil
8.4.1. berkahwin
JUMLAH KES PERGADUHAN MURID
Murid terlibat lumba haram
BIL ITEM PERKARA
Murid terlibat jenayah
Murid hilang
JUMLAH MURID TERLIBAT
0
0
0
0
0
0
JUMLAH SESAMA KAUM ANTARA KAUM
3 0 3
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
0
0
0
0
0
0
0
0
BPD 1
SEKOLAH RENDAH
NAMA PPD :______________________________________________________________
ALAMAT :______________________________________________________________
CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAH 6 JUMLAH
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)
SK SJK ( C )
LUAR BANDAR
JUMLAH
Pengurusan Risiko
BIL SEKOLAH YG ADA
JUMLAH
Motosikal
Bas Sekolah
Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )
INDIA LAIN-LAIN
BILANGAN SEKOLAH
BANDAR
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEMANTAUAN
MAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2013
CINA
Dihantar Penjaga
Bot/Perahu ( Laluan Air )
SJK ( T )
JUMLAH SEKOLAH
JUMLAH MURID
MELAYU
Pengurusan Aktiviti murid
CATATAN
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )
BIL SEKOLAH YG TIADA
Perhatian : Semua PPD dikehendaki menjumlahkan maklumat dengan betul dan tepat melalui Borang BPD 1. Sila gunakan 2 borang iaitu satu untuk penjumlahan
sekolah menengah dan satu lagi untuk sekolah rendah.
PERKARA BIL ITEM
3.6.2
LAIN-LAIN
1
P 1 2
Kereta Sendiri
3
Berjalan Kaki
3
3.6
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT
Pengurusan Krisis/Bencana
Pengurusan Sosial
Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah
3.6.1.
BIL ITEM PERKARA BILANGAN MURID TERLIBAT
Berbasikal
5 4
4.1.
JUM. BESAR
P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
5.1 Gantung Sekolah
5.2 Buang Sekolah
5.3 Hukuman Rotan
JUM. BESAR
Melibatkan kecederaan Serius P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
i. Jalanraya
ii. Air
iii. Bencana
iv. Jatuh dari bangunan
v. Lain-lain
Melibatkan Kematian
i. Jalanraya
ii. Air
iii. Bencana
iv. Jatuh dari bangunan
v. Lain-lain
JUMLAH
TAHUN / TINGKATAN
JUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA
TIADA ADA
DALAM SEKOLAH LUAR SEKOLAH
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI PEREMPUAN
TAHUN / TINGKATAN
Tempat Kemalangan
Bilangan penempatan semula
(Kes Rayuan) Selepas Murid
Dibuang Sekolah
TAHUN / TINGKATAN
PEREMPUAN
TAHUN / TINGKATAN
KEMALANGAN MURID
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI
5.4
JUMLAH
JUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN JUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKAN
JIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PETI
6.3
JUMLAH
6.1
6.2.2. Kemalangan
BIL ITEM
4 Aduan Diterima
6.2.3. Penyakit
4.2.
4.3.
PETI ADUAN DISIPLIN
PERKARA
5
HUKUMAN KE ATAS MURID
Peti Aduan
Bilangan Tindakan terhadap aduan
6
6.1.1. Jenayah
6.1.2. Kemalangan
6.2.1. Jenayah
6.2
7
8.1.
8.2.
8.3
Data ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes/ isu dari 1 Januari hingga April 2013
Disahkan oleh : Cop PPD
JUMLAH KES PERGADUHAN MURID
8.4. Lain-lain
8.4.2. hamil
Murid hilang
8.4.1. berkahwin
Murid terlibat lumba haram
Murid terlibat jenayah
8
KES POLIS
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
BIL ITEM PERKARA SESAMA KAUM ANTARA KAUM JUMLAH
BPD 2
SEKOLAH MENENGAH
NAMA PPD :______________________________________________________________
ALAMAT :______________________________________________________________
SM SENI
CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAH 6 JUMLAH
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)
CATATAN BIL SEKOLAH YG TIADA
3
3.6
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT
Pengurusan Krisis/Bencana
Pengurusan Sosial
Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah
3.6.1.
3.6.2
Pengurusan Aktiviti murid
SMT
JUMLAH MURID
MELAYU
ITEM
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )
SMBPK
ITEM PERKARA
Kereta Sendiri
3
BIL SEKOLAH YG ADA
BILANGAN MURID TERLIBAT
P 1 2
Berbasikal
5
Berjalan Kaki
Perhatian : Semua PPD dikehendaki menjumlahkan maklumat dengan betul dan tepat melalui Borang BPD 1. Sila gunakan 2 borang iaitu satu untuk penjumlahan
sekolah menengah dan satu lagi untuk sekolah rendah.
PERKARA
Dihantar Penjaga
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEMANTAUAN
MAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2012
BIL
BIL
1
4
Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )
Pengurusan Risiko
LAIN-LAIN JUMLAH
BILANGAN SEKOLAH
BANDAR
INDIA
LUAR BANDAR
CINA
Bot/Perahu ( Laluan Air )
Motosikal
JUMLAH SEKOLAH
SM SUKAN SMK SMKA
Bas Sekolah
4.1.
JUM. BESAR
P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
5.1 Gantung Sekolah
5.2 Buang Sekolah
5.3 Hukuman Rotan
JUM. BESAR
Melibatkan kecederaan Serius P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
i. Jalanraya
ii. Air
iii. Bencana
iv. Jatuh dari bangunan
v. Lain-lain
Melibatkan Kematian
i. Jalanraya
ii. Air
iii. Bencana
iv. Jatuh dari bangunan
v. Lain-lain
JUMLAH
6
6.1.1. Jenayah
6.1.2. Kemalangan
6.2.1. Jenayah
6.2
Tempat Kemalangan 6.3
JUMLAH
6.1
6.2.2. Kemalangan
6.2.3. Penyakit
BIL ITEM
4.3.
5.4
PETI ADUAN DISIPLIN
Aduan Diterima
JIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PETI TIADA ADA
JUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN JUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKAN
5
HUKUMAN KE ATAS MURID
4
DALAM SEKOLAH LUAR SEKOLAH
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI PEREMPUAN
TAHUN / TINGKATAN TAHUN / TINGKATAN
LELAKI
Bilangan penempatan semula
(Kes Rayuan) Selepas Murid
Dibuang Sekolah
JUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA
TAHUN / TINGKATAN
PEREMPUAN
TAHUN / TINGKATAN
KEMALANGAN MURID
JUMLAH MURID TERLIBAT
4.2.
Peti Aduan
Bilangan Tindakan terhadap aduan
JUMLAH
PERKARA
7
8.1.
8.2.
8.3
Data ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes/ isu dari 1 Januari hingga April 2012
Disahkan oleh : Cop PPD
BIL ITEM PERKARA SESAMA KAUM ANTARA KAUM JUMLAH
8
KES POLIS
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
Murid terlibat jenayah
8.4. Lain-lain
8.4.2. hamil
Murid hilang
8.4.1. berkahwin
Murid terlibat lumba haram
JUMLAH KES PERGADUHAN MURID
BPD 3
SEKOLAH MENENGAH
NAMA JPN :______________________________________________________________
ALAMAT :______________________________________________________________
SM SENI JUMLAH
CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAH 6 JUMLAH
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)
JUMLAH SEKOLAH
BILANGAN SEKOLAH
BANDAR
BIL ITEM
SM SUKAN SMK SMKA
INDIA LAIN-LAIN
LUAR BANDAR
Dihantar Penjaga
Motosikal
CATATAN BIL SEKOLAH YG TIADA
JUMLAH
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )
Pengurusan Risiko
3.6.2
Pengurusan Aktiviti murid
BIL
Pengurusan Krisis/Bencana
Pengurusan Sosial
Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah
3.6.1.
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEMANTAUAN
MAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2012
Perhatian : Semua JPN dikehendaki menjumlahkan maklumat dengan betul dan tepat melalui Borang BPD 2. Sila gunakan 2 borang iaitu satu untuk penjumlahan
sekolah menengah dan satu lagi untuk sekolah rendah.
PERKARA BIL SEKOLAH YG ADA
SMT
JUMLAH MURID
MELAYU
1
Berbasikal
CINA
Kereta Sendiri
Bas Sekolah
Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )
Bot/Perahu ( Laluan Air )
ITEM PERKARA BILANGAN MURID TERLIBAT
SMBPK
P 1 2 5
Berjalan Kaki
3 4
3
3.6
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT
4.1.
JUM. BESAR
P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
5.1 Gantung Sekolah
5.2 Buang Sekolah
5.3 Hukuman Rotan
JUM. BESAR
Melibatkan kecederaan Serius P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
i. Jalanraya
ii. Air
iii. Bencana
iv. Jatuh dari bangunan
v. Lain-lain
Melibatkan Kematian
i. Jalanraya
ii. Air
iii. Bencana
iv. Jatuh dari bangunan
v. Lain-lain
JUMLAH
6
6.1.2. Kemalangan
6.2.1. Jenayah
6.2
BIL ITEM
6.2.3. Penyakit
6.2.2. Kemalangan
LELAKI
TIADA ADA
DALAM SEKOLAH LUAR SEKOLAH
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI PEREMPUAN
TAHUN / TINGKATAN TAHUN / TINGKATAN
TAHUN / TINGKATAN
PEREMPUAN
TAHUN / TINGKATAN
PERKARA
6.1.1. Jenayah
KEMALANGAN MURID
JUMLAH MURID TERLIBAT
4.2.
HUKUMAN KE ATAS MURID
JUMLAH
JUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN JUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKAN
JUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA
JIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PETI
4.3.
5.4
PETI ADUAN DISIPLIN
Aduan Diterima
Bilangan penempatan semula
(Kes Rayuan) Selepas Murid
Dibuang Sekolah
Peti Aduan
Bilangan Tindakan terhadap aduan
Tempat Kemalangan 6.3
JUMLAH
6.1
5
4
7
8.1.
8.2.
8.3
Data ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes/ isu dari 1 Januari hingga April 2012
Disahkan oleh : Cop JPN
8.4.1. berkahwin
Murid terlibat lumba haram
JUMLAH KES PERGADUHAN MURID
8.4. Lain-lain
Murid terlibat jenayah
8
KES POLIS
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
8.4.2. hamil
Murid hilang
BIL ITEM PERKARA SESAMA KAUM ANTARA KAUM JUMLAH
BPD 3
SEKOLAH RENDAH
NAMA JPN :______________________________________________________________
ALAMAT :______________________________________________________________
CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAH 6 JUMLAH
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)
JUMLAH SEKOLAH
Motosikal
Bas Sekolah
BIL SEKOLAH YG TIADA CATATAN
3
3.6
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT
Pengurusan Krisis/Bencana
Pengurusan Sosial
Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah
3.6.1.
3.6.2
SJK T
JUMLAH MURID
MELAYU
BIL ITEM
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )
LAIN-LAIN
BIL
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEMANTAUAN
MAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2012
ITEM PERKARA
Kereta Sendiri
BILANGAN MURID TERLIBAT
1
P 1 2
Berbasikal
3 4 5
Berjalan Kaki
Perhatian : Semua JPN dikehendaki menjumlahkan maklumat dengan betul dan tepat melalui Borang BPD 2. Sila gunakan 2 borang iaitu satu untuk penjumlahan
sekolah menengah dan satu lagi untuk sekolah rendah.
PERKARA BIL SEKOLAH YG ADA
Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )
Pengurusan Risiko
Dihantar Penjaga
Bot/Perahu ( Laluan Air )
Pengurusan Aktiviti murid
JUMLAH SK SJK C
INDIA LAIN-LAIN JUMLAH
BILANGAN SEKOLAH
BANDAR LUAR BANDAR
CINA
4.1.
JUM. BESAR
P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
5.1 Gantung Sekolah
5.2 Buang Sekolah
5.3 Hukuman Rotan
JUM. BESAR
Melibatkan kecederaan Serius P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
i. Jalanraya
ii. Air
iii. Bencana
iv. Jatuh dari bangunan
v. Lain-lain
Melibatkan Kematian
i. Jalanraya
ii. Air
iii. Bencana
iv. Jatuh dari bangunan
v. Lain-lain
JUMLAH
6
6.1.1. Jenayah
6.1.2. Kemalangan
6.2.1. Jenayah
6.2
Tempat Kemalangan 6.3
JUMLAH
6.1
6.2.2. Kemalangan
6.2.3. Penyakit
Aduan Diterima
JIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PETI
PETI ADUAN DISIPLIN
TIADA ADA BIL ITEM
DALAM SEKOLAH LUAR SEKOLAH
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI PEREMPUAN
TAHUN / TINGKATAN TAHUN / TINGKATAN
JUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA
TAHUN / TINGKATAN
PEREMPUAN
TAHUN / TINGKATAN
KEMALANGAN MURID
JUMLAH MURID TERLIBAT
4.2.
5
HUKUMAN KE ATAS MURID
4
Bilangan penempatan semula
(Kes Rayuan) Selepas Murid
Dibuang Sekolah
Peti Aduan
Bilangan Tindakan terhadap aduan
JUMLAH
LELAKI
PERKARA
4.3.
5.4
JUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN JUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKAN
7
8.1.
8.2.
8.3
Data ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes/ isu dari 1 Januari hingga April 2012
Disahkan oleh : Cop JPN
JUMLAH BIL ITEM PERKARA SESAMA KAUM ANTARA KAUM
8.4. Lain-lain
8.4.2. hamil
JUMLAH KES PERGADUHAN MURID
8.4.1. berkahwin
8
KES POLIS
JUMLAH MURID TERLIBAT
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
Murid terlibat jenayah
Murid hilang
Murid terlibat lumba haram