Anda di halaman 1dari 7

KAWITAN WARGA SARI

1. Purwakaning angripta rum ning wana ukir,


Kahadang labuh kartika,
Panedenging sari, angayom tangguli ketur,
Angringring jangga mure.

2. Sukanya harja winangun, winarna sari,
Rumrumning puspa paryaka,
Ingoling tangis, sampuning riris sumar umunggwaning,
Sarengganing rejeng.


WARGA SARI
1. Ida Ratu saking Luhur, Kawula nunas lugrane, 3. Bhatarane saking luhur, ngagana di ambarane
Apang sampun tityang tandruh, Panganggene abra murub,
Mengayap betara mangkin, Parekan sami mangiring,
Tityang ngaturang pejati, Widyadara Widyadari,
Banten suci, lan daksina, Pada madudon- dudonan,
Sami sampun puput, Prabawa kumetug,
Pretekaning saji. Angliwering langit.

2. Asep menyan majegau, 4. Di Bale manike luwung,
cendana nuhur dewane, Mapanyengker ring tlagane,
Mangde Ida gelis turun, Kadagingin tunjung tutur,
Mijil sakeng luhuring langit, Tunjung abang tunjung putih,
Sampun medadaban sami, Ring madyaning bale alit,
Maring giri meru reko, Ida Bhatara ngerawos,
Ancangan sadulur, Ngangge sekar jepun,
Sami pade ngiring. Sekarang ka jagat sami

PUPUH MEGATRUH
1. Swastyastu pengastawane kaluhur, 2. Ebek nyusup Bhwana alit Bhwana agung,
Ngayat Ida Sang Hyang Widhi, Ruruh edoh hana riki,
Mogi Ida suweca asung, Dahat parek doh sinengguh,
Ring para sentana sami, Ring segara wana giri,
Sida molih kerahayon. Mamingungang manah belog.

3. Pisaratang ngulik sastra siang dalu,
Dharma sastra weda sruthi,
Ithiasa lawan kidung,
Linggan Sang Hyang Saraswati,
murtining Hyang Widhi kawot.

PUPUH ADRI
1. Asep menyan muang kukus arum, 3. Kawula ngaturang canang harum,
Iringan pujane, Sarwa ambun sekare,
Dinulur gandaning sari, Manca warna sarwa wangi,
Tejaning sang tumurun, Ambunnyane ngalub alub,
Manjing ring Budi umungguh, Ngawe egar Hyang Ayu,
Manyusup ring citta mangke, Kalih Ida Hyang Bhatara,
Manincap ring rasa sampun, Pada kenak pada kenyung,
Wus malingga ring adnyana, Widyadari Widya dara
Jenek heneng ring hradaya. Menyari haturan kawula.

2. Egar manah ira ngesti ayu, 4. Tirta utama luwir sandi nerus,
Ngesti Bhatarane, Icenin kawulane,
Kalih Ida Sang Hyang Widhi, Sane sandi mapasupati,
Madak Ida ica nerus, Panyapsap lara agung,
Betel kangin betel kawuh, Saluwiring lara kasapuh,
Ngulayang kawelas arsa, Moksah ilang gelis punah,
Angastyang Brata Sadhu, Ala ilang leteh dudus,
Ngesti Ida Hyang Bhatara, Mundur ka gumi kahyangan
Nunas sari ning amertha. Tibenin tirtha utama.Mredu Komala
- - - U U - U - U U U U U U U U = 18
1. Om Sembah ning anata tinghalana de tri loka sarana,
Wahya diatmika sembah ning hulun ijeng ta tan hana waneh,
Sang luwir agni sakeng tahen kadi minyak saking dadi kita,
Sang saksat metu yan hana wang amuter tutur pineh ayu.

2. Wyapi Wyapaka sarining parama ttatwa durlabha kita,
Icachanta hana tan hana ganal alit lawan hala ayu,
Utpatti Stiti linaning dadi kita ta karanan ika,
Sang sangkan paraning sarat sakala niskalatmaka kita.

Butha Yadnya
( Alis alis Ijo bawak )

1. Butha yadnya caru ngaran, tujon yadnya marisudha,
Karang miwah natar reko, aweh boga ring buthane,
Lan manyupat pinaka don, mekadi jin muang pisaca,
Sarana upakara caru, tetabuhan lawan geni,
Segeh iwak lan jajeron.

2. Yan hana kadhurmanggala, Dyastu Agung alit madya,
Tinebusan dhurmanggala, Kalawan paryascittane,
Pabersihan maka tujon, Upakarania byakawon,
Dinuluran segeh agung, katur ring sarwa bucari,
Subha dewasania Kliwon.


( Tembang Jerum).

1. Kidung pangundang ring bhuta, 4. Klod kangin urip nem nem,
Basa lumrah pupuh jerum, Yan diwarna rupa klawu,
Bhuta asih Widhi asung, Kaja kangin urip kutus,
Caru pasajine reko, Nasak gedang warna kawot,
Genep saha upakara, Kaja kawuh warna kwanta,
Manut warna lawan ungguh, Panguripanya tatelu,
Sekul iwak pada bina, Klod kauh warna gadang,
Olah olahan sadulur. Jati tunggal urip ipun.

2. Pangideran panguripan, 5. Babhutannyane kinucap,
Kangin panca putih mulus, Preta pisaca aran ipun,
Kaja sia barak mungguh, Bhuta kala dengen rusuh,
Kauh kuning pitu anggon, Ring durgamana manongos,
Klod selem urip papat, Ring alas tukad segara,
Manca warna tengah brumbun, Ring pangkung pangkung keredung,
Akutus panguripania, Genep sami sya warna,
Babutane manut ungguh. Kang inundang sidha rawuh.3. Kangin ring angin magenah, 6. Yan sira sampun wus nadah,
Kaja ring api umungguh, gati prasama mewantun,
Ring tanahe sane kawuh, Ngungsi ungguwan sowang mantuk,
Klod ring toya manongos, Aja mamigena wong,
Ring embange bhuta tengah, Miwah mamigena yadnya,
Malih sane bilang bucu, Asih kumasih satuwuk,
Anut urip lawan warna, Ngawe degdeg jagat raya,
Tongos bahutane kredung. Jana pada manggih ayu.


( Tembang Alis alis Ijo )

1. Merik minging gandan ikang pudak wau mekar,
Ron ika rombe rombe, asideheng parang parung,
Winilet dening kawelas hyun, tekang jangga kasturi,
Lumangle lungah ipun, kadi anudut aken marga,
Kanglihan ngwang areren, ri sila sumayana,
Sri atumpal ngong amirang rong, kasangan dening pandan wong,
Asuwe ngong andel laku, ngwang mihat mendra cantakannya,
Ngamong aminta teduning riris, brahmitangdoh.

2. Riris riris alit rawuh, sumawur keanginan, jala daranya kekanten,
Limut ana wengi gunung , apupul sang saya mendung,
Kumenyar ikang tatit gereh nika, menyanggruh amelung
Tang calilingang sata wana nyagigir, mungguring panging tanguli,
Merak ika ngigeling kayon, sinerang swaraning kakuwong,
Angremong soring andul, wancirannya aneng talun, lanang wadon,
Warahannya anut pinggiring gagenom.

3. Iring iring silak siluk, awan ikang menggah, niatning dukuh rame,
Ingambal- ambalan watu, brecare- caranya abra murub, ikang katinggalan asri,
Tahen kancana angrembun, kadi anudut aken margi, parijata angronce,
Unga kembang unga warih, ajajaran lan andong ijo,
Sulasih miyana ijo, kasuluhan bayem luhur,
Saroni lan pacar galuh, melok melok ana bang ana putih, raras tinon.

4. Kasujatining Hyang Tuduh, Sang HyangPrama Wisesa,
Sakeng ica Ida metu, maring Ida muah mewantun, Ida ne meraga urip,
Uriping sarwa tumuwuh, Ida wantah meraga tunggal, anging bhineka kabawos,
Inaranan Sang Hyang Widhi, sarining gumelar katon mawebuh maha Prabu,
Maha swara maha asung, Ida wyakti, malarapn sadaging, Bhuwana Agung.