Anda di halaman 1dari 10

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


Jl. Poros Makassar-Parepare, KM. 83 Mandalle, Kab. Pangkep, Sul-Sel .90655,
Telp. (0410)2312703, 2312704, Fax 0410. 2312705
KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
PANGKAJENE KEPULAUAN
Nomor : 221/PL 22.1/KM.05/2014
Tentang
NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU JALUR PMDK
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
MENIMBANG

a. Bahwa untuk penyelenggaraan sistem penerimaan mahasiswa baru jalur PMDK


perlu dilakukan proses seleksi dan penetapan hasil seleksi calon mahasiswa baru.
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini di
pandang memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa baru Politeknik Pertanian
Negeri Pangkajene Kepulauan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Surat Keputusan tentang nama-nama calon mahasiswa baru jalur
PMDK Tahun Akademik 2014/2015.

MENGINGAT

1.
2.
3.
4.

MENETAPKAN
PERTAMA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.


Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
SK. Menteri Keuangan No. 148/KMK.03/1999 tentang Perguruan Tinggi Negeri.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No.272/0/1998, tanggal 4 Nopember 1998, tentang statuta Politeknik Pertanian
Negeri Pangkep.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 145/MPK.A4/KP/2012,
Tanggal 30 April 2012, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pertanian negeri
Pangkajene Kepulauan masa jabatan tahun 2012-2016.
MEMUTUSKAN

KEDUA

:
:

Menetapkan nama-nama calon mahasiswa baru jalur PMDK Politeknik Pertanian


Negeri Pangkajene Kepulauan Tahun Akademik 2014/2015 (Lampiran 1-6).
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan perbaikan dan ralat seperlunya.

DITETAPKAN DI : PANGKEP
PADA TANGGAL: 26 MEI 2014

DIREKTUR,

IR.ANDI.ASDAR JAYA, M.Si.


NIP. 196306101988031003
Tembusan :
1. Ketua Forum Direktur Politeknik NegeriSe-Indonesia

2. Para Pembantu Direktur


3. Para Ketua Jurusan
4. Arsip

LAMPIRANCALONMAHASISWABARUJALURPMDKJURUSAN/PRODIAGROINDUSTRI
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

NOPENDAFTARAN

304042573278
304042575035
304042570324
304042570744
304042572837
304042579020
403026699862
304042577190
403026697121
304042578277
304042574392
304042572194
304042574750
403026695716
304042573630
304042572191
403060851596
403036641024
403026692312
403026697831
304042576742
304042579495
403108261568
406006502278
304042574588
304042572989
403026696696
403108264717
304042579881
403026699202
304042572753
607286331889
304042573741
304042576036
304042579607
304042575430
304042578212
304042574306
304042577680
404040286173
403101525345
304042579438
403026696451
304042575910
403183626426
403183625198
403107079933
403108268688
403101527095
403101527580
403022640976
403007643227
403181486779
403101523626
403101528814
403181480149
403144972860
403022642554
403026690605
304042578591
403101523402
304042573906
403183620654
607286339973
403101521410
403026697578
304042579836
403022702680
403101527117
403101524736
304042574562
403101522788
406010374917
406010376891
403006067192

NISN
3040425740
3040425739
3040425762
3040425746
30404257113000
3040425765
9971864075
304042571
9968577883
3040425772
3040425737
3040425766
3040425748
9963625041
3040425738
3040425742
9962966393
403036646174
9958176982
9947392017
304042574
3040425759
9952771620
406006501112337
3040425750
3040425751
9962466573
9962811631
3040425736
9962466470
304042572
607286332837
3040425755
3040425753
3040425764
3040425760
3040425745
30404257113063
304042575
9968212248
9952572712
3040425752
9962466606
3040425743
962614536
9942497433
40310707312
9942674263
9972210532
9943033385
9962824815
9967232229
9943855585
40310152111344
9962279668
40318148011110
9967030006
40302264638
9968637796
304042573
9962369910
3040425744
4031836205
6072863301
9964381729
9962466505
304042578
40302270122
9962279671
9972210530
3040425728
9963213526
4060103705
9964497851
9927437915

NAMALENGKAP
FITRAHMUHIBAHAS
RAFICHORATNADILLA
FITRIANGGI
ARIPERDANAKUSUMA
ANDIALFIANISYAMSUL
RIKMASYAHRIAH
HASLINDA
ARNITAM.BASRI
EVIFEBRIANI
MUSDALIFAH
SAMSINAR
NOVITAALI
KIKIWINARTIALHA
ASRIANIM.AMIR
ANDIKARTIKA
ARWANSYAH
SUCIATI
A NURLINDAH
A.NURLINDAH
NURHAFIDAH
NURLINDA
SYAMSULBAHRI
HARNIATI
MUHAMMADSYAHRUL
INDILAARINI
NURMAYASARI
NURWAHIDAH
ASRINA
RIKA RAHMAYANI
RIKARAHMAYANI
ERNAAFRILISKA
RINAHARTINIARIS
AHMADTAUFIK
MUH.IQBALMAULANA
TENRIWULAN
ANDIMUH.FATWA
SRIERNAWATI
JUMRIANI
NURINDASARI
CANDRAWIJAYA
PUSPITASARI
DEWIMALLUN
EKADWIRAHAYU
AGUSRISMAN
DARNIATI
ARIDHANURASMABINTIAMIR
KADEKDARMAYASA
AHMADAKBARARJUNA
HASLINA.B
RUSLI
TUTUTNURIANTI
HERAWATI
WAHYU
MAHMUD
SUARDITM
MUH.AJWAD
SITIROHMANA
ASMAULHUSNA
MUHAMMADAKHYAR
FITRIANI
EVAYANA
MUH.IRSANG
WAYANMARIATI
WIRDAYANTI
ALIRIDWANSASSA
KARMILA
MARISKA
HARPIANA
ANDIMUHAMMADZULFIKARS.F
ARINISULFIANI.A
SRI RAHAYU
SRIRAHAYU
SISKAINDRIMONIKA
RAHMATIA
FITRIANI
DANIELSAURAN
PENNIWATI
NURHAYATI

KODEPRODIDITERIMA
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506

DAFTARBIDIKMISI
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA

LAMPIRANCALONMAHASISWABARUJALURPMDKJURUSAN/PRODIAGROINDUSTRI
NO
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

NOPENDAFTARAN

403204026855
406010370028
403204029953
406010376418
406010379599
304042579648
403204021017
403026695671
403108269971
403025566031
403101529107
403204020485
403036625930
403074023458
403036629389

NISN
403204029942
4060103708
403204029860
4060103704
4060103703
3040425723
4032040210126
9962466504
9962811626
403025566057
9952257034
4032040210011
9962595941
9968736985
9962595715

NAMALENGKAP
SULTAN
EWA
RINIASMARINA
LANGILEBOK
MARLENI
MIFTAHULKHAERUNNISA
NOORFADHILAHFAJRI
AYUFITRI
MANJUOKTAVIANI
ZULFAHMI
SUMIATI
MULIANA
ASNIYULIANI
MUTHMAINNAHASDAR
SUSIANTI

KODEPRODIDITERIMA
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506

Pangkep,26Mei2014
Direktur

Ir.AndiAsdarJaya,M.Si
NIP.196306101988031003

DAFTARBIDIKMISI
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
TDK
TDK
TDK

LAMPIRANCALONMAHASISWABARUJALURPMDKJURUSAN/PRODIBUDIDAYAPERIKANAN
NO NOPENDAFTARAN
1
403141055382
2
403141050602
3
403141054931
4
403141058515
5
403141052645
6
403141050721
7
403141051640
8
403141053981
9
304042574907
10
403141050490
11
403141056913
12
403141059177
13
403108267915
14
304042576413
15
304042579120
16
403141052735
17
403141058630
18
403026686130
19
403141054150
20
304042573892
21
403181614775
22
403090652131
23
403026691060
24
304042571213
25
403141058936
26
403101549418
27
403090655100
28
403090651807
29
406010373277
30
403141058420
31
403055261545
32
403090654158
33
403141051802
34
406010372624
35
406010374093
36
406010374684
37
403101549584
38
304042574778
39
406010374246
40
304042574042
41
403090655772
42
403101545058
43
403005892449
44
403098954327
45
403098951727
46
304042572853
47
304042574734
48
403204023906
49
403125068304
50
403125062300
51
403204288675
52
403007681472
53
406010555471
54
403069198033
55
403036635447
56
403005893339
57
403101539401
58
403153693931
59
403093153389
60
403069195043
61
403131816163
62
403153693530
63
403045067934
64
403031505554
65
607286331321
66
403045010277
67
403204289364
68
406042802868
69
403069127794
70
403101536430
71
403093152019
72
403131857029
73
403006927454
74
403069191246
75 403002035323
76 403119692128
77
403002033586
78
403011419059

NISN
40314105201112600
40314105201112600
40314105201112600
40314105201112600
40314105201112500
40314105201112500
40314105201112600
40314105201112600
3040425769
40314105201112500
40314105201112600
40314105201112600
40310826011825
30404257102781
3040425729
40314105201112600
40314105201112600
4030266813197
40314105201112600
3040425767
9962843612
40309065645
9947632795
3040425719
40314105201112500
9962279977
4030906549
40309065828
4060103701
40314105201112600
9967417834
4030906566
40314105201112600
4060103702
40601037591
4060103706
9952256626
30404257102817
4060103709
3040425747
40309065810
9962290393
9963753607
40309895671
40309895209
3040425732
30404257113163
4032040210112
4031250611011
4031250611013
40320428113250
40300768422
9954510652
40306919365
403036631448
403005896211
40310153011006
9976819461
403093157
9963212285
9968550086
9961260279
403045068672
9962593740
9963753591
403045019588
40320428113284
4060428011849
40306912402
40310153011312
403093158
403131855044
9967059722
9943032987
9962148483
9949208857
9960797522
9972041340

NAMALENGKAP
SYAFRIMANALI
MUHAMMADASRI
NASRUL
SUKRIANTO
VEBRIANTI
RAMLAKAMARUDDIN
SYAHRIR
AYUNIRWANA
NURANSIL
FITRIANI
MASLAN
MEIHARMA
TEDIFAIZAL
ANSARAMRIANSYAH
FITRIHANDAYANI
ARWAN
SUARDI
VEBBYSYAHRANI
RAHMATHIDAYAT
KASMIRA
KASMIRAFERLI
FERLI
ANDIDAFI
DEWISYAHRANI
ASNIAR
ROSMIDA
AHMADI
NURMALASARI
HARTINA
ERNIYANTI
SELTIMULIANA
DARMAWAN
WAWAN SUSANTO
WAWANSUSANTO
RISMA.S
MUHAMMADNORSYAMHERMAN
MARHENISAMBOBULAWAN
YOHANIS
BUNTUBORRONG
HASNA
ELMI
LINAARRUANLIPU
ANDIHASRIANI
NURFAJRIANI
INDRIANI/BDY
ANDIGISMIBATARIEMIMAKKARAKA
MARDALENAELONIO
JAWINASIALLA
AYUASHARININGSIH
MUHAMMADRALIIRFAN
HIKMAHFAJRIANI
JUMRAWATI
MANTANG.S
SRIASNI
MUH.ZAENAL
AGUSTINUS
AHMADHISBULLAH
AYULSULFIKA
DARMI
DIAN
FEBYFITRIA
HASRIANTI
INDAHLUKMANA
IRHAM
KHAERANIULFA
MARTINA
MIA MUSTAMIN
MIAMUSTAMIN
MUHAMMADAZWARAZIS
SALMA.L
SALMAYANTI
SAMSIR
SRIDEVI
SUHARTINA
SUHARTINIUKKAS
SYAFRUDDIN
YAYANGAMBARWATI
YESIKA
AHMADMUHAJIR
ANWAR
MUHAMMADISRAQSYAMSIJI
NURULISTIQAMAH

KODEPRODIDITERIMA
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
Pangkep,26Mei2014
Direktur

Ir.AndiAsdarJaya,M.Si
NIP.196306101988031003

DAFTARBIDIKMISI
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
TDK
YA
TDK
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
TDK
TDK
TDK
YA
YA

LAMPIRANCALONMAHASISWABARUJALURPMDKJURUSAN/PRODIPENANGKAPANIKAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NOPENDAFTARAN

403141055480
403141050865
304042575299
403098876711
403026692976
403141054742
607286334084
304042570048
403026691221
607286330805
403022641803
403141055743
403142018247
403005891729
403007646270
403098871524
403141052897
406006563976
403026699208
403060859182
403098875521
403098872294
403182462586
304042575181
403060855973
304042579653
304042572974
403031508937
403002793326

NISN
40314105201112500
40314105201112600
3040425712
40309887381
9952566353
40314105201111700
607286335812
30404257113253
9962466462
607286332909
40302264659
40314105201111700
9962009773
403005896356
9967232233
40309887385
40314105201111700
406006568914
9952566305
9963053349
40309887402
40309887347
40318246563
3040425754
9962966382
3040425763
3040425771
40303150134679
9960792963

NAMALENGKAP
ASWANARIFUDDIN
ABD.SAHABA
NENGSIHASPA
SEBASTIANUS
MUH.AKBARSALENG
ANDIBUDIANTO
AMARMA'RUF
SURIANTI
SUPANDI
MUH.ASRUL
SUARDI.A
NASBAR
ARISAPUTRA
RAHMAH
FIRMANJAYALAKSANA
JEPRIYANTODATUBUA
ASRI
M.RIFALDI
IRSAM
ROMIADI
TRIFEBRIANTO
WILLYAM
YUSRAN
ARDAARISDA
SULPIKAR
SURIANI
ITAPURNAMASARI
DARWANDI
IRFANHIDAYAT

KODEPRODIDITERIMA
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
Pangkep,26Mei2014
Direktur

Ir.AndiAsdarJaya,M.Si
NIP.196306101988031003

DAFTARBIDIKMISI
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA

LAMPIRANCALONMAHASISWABARUJALURPMDKJURUSAN/PRODITPHP
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

NOPENDAFTARAN

403061083759
403093159751
403131851640
406010489932
403065461224
403045067658
304042571785
403204289688
403065460251
406002217453
406002212544
403045066452
403045068521
403045064155
406002219154
403006061122
304042574591
403103727659
403125814990
406002212684
403103725578
403131857177
403141055900
403141059855
403204282091
403204023688
406010484875
403141057295
403042530496
403036623471
403119484778
403036626216
403119531181
403054996952
403025536690
403131813409
403131816163
403184299886
403196379525
403006924453
403131816380
403036628845
403119692797
403118931529
403073929469
403184296548
403118857903
403196372133

NISN
9961528209
403093153
9958539504
40601048016
9942309090
403045067633
3040425757
40320428113231
9963248185
40600221111037
40600221111014
9970471248
9960479031
9950491593
40600221111020
4030060610868
3040425761
4031037201
403125810751
40600221111055
40310372449
9958539507
40314105201111700
40314105201111700
40320428113286
403204029909
40601048064
40314105201111700
40304253436
9952570510
9976010054
9962318370
9960363838
9962597909
9962275644
9968550213
9968550086
9963513662
9963568132
9967114951
9958455864
9962596119
9951957882
9956938717
9964267139
9982671328
9968035291
9962135067

NAMALENGKAP
ABDULLAHHALIK
ALEXSANDER
ASTRIANI
DEVIARIANTI
GERLIANTOSIKA
HALMA HAMSAH
HALMAHAMSAH
HASPIKA
HASRIATI
INDRIANTOKASSE
IRNAWATI
MARIANA
MARYANI
MELINDA
MUSDALIFA
NURAENI
NURLIAH
RINIANGGRIANI
ROSYITA
RUDIHARTONO
SAIRA
SALMIA.U
SATRIANI
SITIHARDIYANTIHASBI
SITTIAMINA
SITTI AWALIA
SITTIAWALIA
SUDIRJA
SUPRIANI.D
ZAINALABIDIN
RIZKYAMALIAHMARDIANTO
AIVATULKHUMAERAH
A.MUH.ALIHANAFIAAKHYAR
ANDIADRINAAMANDA
DIANJUSTISIANINGRUM
DIMASSATRIANURALAMSYAH
ERWINUMAR
IMRANAALI
IRHAM
KAMSIR
KARMIATINANDAS.
KHAERAUMMA
MUSLIMAHSUPRIADI
NURHIKMAH
NURIKAAYULESTARI
NURDIANA
RACHMATHIDAYAT
RISWANDI
TIARAYUNISASMITA
USNIATIPAURANAN

KODEPRODIDITERIMA
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
Pangkep,26Mei2014
Direktur

Ir.AndiAsdarJaya,M.Si
NIP.196306101988031003

DAFTARBIDIKMISI
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
TDK
YA
YA
YA
TDK
TDK
TDK
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
TDK
TDK
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
TDK
TDK
YA
TDK
YA

LAMPIRANCALONMAHASISWABARUJALURPMDKJURUSAN/PRODIAGRIBISNIS
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

NOPENDAFTARAN

403139562278
403142010101
403042479103
304042578723
304042577866
403141047341
304042579912
304042571642
403026697800
403026698112
406006542042
403101548235
304042579403
403026698520
403026694414
403026693386
406006560133
403141040785
403204024670
403026692459
403006067795
406006561567
403107070223
304042570644
403141056748
403026692545
406006564892
403006925247
304042577483
304042575745
304042573220
403026698757
403060850727
403183623332
403026693877
403005894586
406026811183
607286332130
403101543311
403181482305
403093154161
403006066778
403181481299
403005895525
403125812311
403005895891
403036636375
403101557389
403125811469
403125790911
403006066678
403125818765
403204287394
403006776165
403045067344
403153704854
403125810015
403006773341
403006060773
403007644591
403196379725
403141055363
403103566783
403005896284
403101591702
403103561760
403031634254
607286333673
403130249639
403130247702

NISN
403139561750
9953012371
40304247205
3040425779
3040425722
40314104115206
3040425725
3040425726
9962466540
9933645493
40600654419
9964285007
3040425724
9953645483
9968235883
9952566394
406006569131
4031410420115460
403204029953
9968559586
40300606353
406006569141
40310707374
3040425734
40314105201112500
9958176963
406006569145
4030069213090
3040425733
3040425741
3040425731
9952566376
9963053340
9963213407
9968559596
403005896384
40602681996
607286332854
9962290195
40318148169
403093151
40300606345
40318148103
403005896199
403125810763
403005896202
403036631447
4031015501
403125810764
4031257904
4030060610656
403125810737
40320428113229
40300677112192
9960477762
40315370019
403125810740
40300677112124
40300606348
403007640706
9963327241
40314105201111700
9966914929
403005896286
4031015911185
9967059801
9952556613
993899488
9958898320
9968899985

NAMALENGKAP
AHMADASRAN
ALLUNG
ANDIFAHCRYABDIAN
ANDINITABONITA
ASNI
BAHRUL
FILDAYANI
HERAWATI
HERIANI
HUSNAENISYAHRIR
JUMRAENI
JURHANA
KARTINI
KIKIRESKIANA
LISNAWATI
MARDIATULJANNAH
MINAYANTI
MUH.MIFTAHULKHAIR
PIRAWATI
RAHMAWATI
RESKIAMALIAH
RESKIBASIR
RISAL
RISNAWATI
SAFRIANI
SAHARIA
SRIWAHYUNI
SULKIFLI
SURIANI
SURIANI.S
SURNIAYUNINGSI
SUSISUSANTI
NIRMALASARI
SYAMSULRIJAL
ERDAROSALINDA
ANDISITIAZIZAH
YUNITALEMBANG
AGUSSALIM
ERNIM
FACHRIMUHAMMAD
ANDRIAWANSYAHA.B
ANNASEPTIANI
ASHARSAPUTRA
ASMAHASIZ
AYULESTARI
AYUANNA
AYULFIKA
ELWINMOJUMBI
ERIKA RESTIKA SARI
ERIKARESTIKASARI
ERNA
EVITASARI
HAMIDAH
HASMAYANTISALIM
HATIKA
HUFRAH
HUSSNAENI
JESSYPUSPITASARI
LILISINDRIYANI
LISDAYANTI
MARIANA
MEGAYANIPARANTEAN
MELDAYANTIMARTINUSPATENDEAN
MIFTAHULKHAERAH
MILAWATI
MIRNAYANTI.B
MUHAMMADAGUS
MULIYADI
NURISMI
IRNAYANTI
RANNI

KODEPRODIDITERIMA
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
Pangkep,26Mei2014
Direktur

Ir.AndiAsdarJaya,M.Si
NIP.196306101988031003

DAFTARBIDIKMISI
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
TDK
YA
TDK
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
TDK
TDK

LAMPIRANCALONMAHASISWABARUJALURPMDKJURUSAN/PRODIPERKEBUNAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

NOPENDAFTARAN

304042570788
607286335418
304042575835
304042573875
304042576094
403026693891
304042570205
304042572658
304042574667
304042571517
304042576922
304042572801
403098959481
304042576105
403183627527
304042572670
403098956181
304042571191
304042578195
304042578290
403098951326
304042578787
403098955352
403098958495
304042576505
304042571486
304042578508
304042573340
304042570180
304042572569
403108475737
403098957439
304042578203
403098950719
403098951607
304042579994
403107093367
403098951247
304042574322
403108478880
403101532763
404035599215
403098952585
403103724401
403098956461
403103723016
304042572734
403069125240
607286335568
403069195993
403181485234
403026915249
403182754151
403069126501
403181480096
403069124294
403182754779
403101559900
403069124166
403069127801
403103699963
403131856910
403101558196
403101553249
403069123610
403069122720
403060856640
403141053687
403103693559
406006344127
403204285619
403093150953
403182752884
403069129349
403181487278
403069193988
403021440990
403036710388

NISN
3040425775
9953693809
3040425711
304042577
3040425770
9968637797
3040425778
3040425773
3040425730
3040425717
3040425716
3040425758
40309895583
3040425727
995255609
304042576
40309895296
3040425721
3040425714
304042579
40309895005
3040425735
40309895252
40309895850
3040425710
3040425776
3040425777
3040425768
3040425774
3040425720
4031084711350
40309895390
3040425718
40309895183
40309895635
3040425713
40310709112704
40309895623
3040425715
4031084711342
40310153011127
40403559112722
40309895817
40310372966
40309895453
40310372979
3040425749
9963212729
9954090888
9963212950
40318148011109
9968310490
4031827510
9953170125
40318148011127
40306912112146
403182753
40310155115088
40306912112041
9953159522
40310369935
9937652117
40310155115235
40310155115223
9962278997
9953159502
9963053353
40314105201111700
40310369864
40600634409
40320428113243
403093156
403182757
9963212988
40318148011119
9965093396
40302144112983
4030367109

NAMALENGKAP
SRINENSI
MUH.TAHIRRAIS
ASRIADI
IINMUTMAINNA
NENENGARMITAAMIR
EVIYANTI
GALANGPRATAMAPUTRA
TITISURIANTI
FITRIANIAZIS
KASMAWATI
SARLINA
ANDIADNANMAULANA
DIANARUNTUNG
RATNASARI
HAMZANWADI
NURANI
CRENSENSIAKUTU
ARI ANUGRAH
ARIANUGRAH
RITAWANTI
SABRI
YUSTIMMILKALOLO
MUHAMMADRAMLI
DEVIANTOTANORADA
YUSRILOLOTANGKELANGI
RISKALINDA
JUSMILA
SUTRAKIRANA
EVI ISMA
EVIISMA
ROSTINA
ARIFINJAYA
SRIRESKISELAWATI
WANDRITARUKALLO
EFENDI
ROBERTOPABENDAN
HERMANTANDILILING
EVIJUMAHA
MISNAANNASASMINA
MARESELINBENYAMIN
NISRAH
KASMAWATI.R
YULIANA
ITRIANTIRAYO
WIWINPASANGKA
HERMANSAH
SUARDISALUPUK
MUHAMMADFAUZI
ZUKRI
NURLAILI
SUFRIANTO
ANISA
ARNITAAULIAROSALI
JAMALUDDIN
SUSILAWATI
GADING
RISKAWATI.S
RILWAN
NURAENUN
MALCENOVITA.M
ARNILA
ARNILASARI
SARI
SRIJUARNI
HARMAYANA
ARIFUDDIN
MILLADELPIATEMPO
FATRIWIDAYANTI
DWIKRISTINAINDRA.W
DIANMANDASARI
SARMILA
SADARIA
LENNI MARLINA
LENNIMARLINA
IRWANTO
NURIFTITA
REZKIHALKING
ILHAM
ALIMUHAMMADSIDIK
JUMIATI
LINDAYANI
SAIPULLAH
MOHD.ARIFAI

KODEPRODIDITERIMA
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504

DAFTARBIDIKMISI
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
TDK
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
YA
TDK
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA

LAMPIRANCALONMAHASISWABARUJALURPMDKJURUSAN/PRODIPERKEBUNAN
NO NOPENDAFTARAN
81
403131854352
82
403042474422
83
403101573211
84
403103699163
85
403141053839
86
403139569256
87
403042471370
88
403069199195
89
403101590890
90
406002263751
91
406002263309
92
403101556973
93
403131858166
94
403204289269
95
403101500361
96
304052474164
97
403119488864
98 106040502901

NISN
403131850205
40304247408
9942497235
40310369907
40314105201111700
403139561833
40304247228
9974954493
4031015911117
40600226425
9964085739
40310155115203
9952940839
40320428113288
4031015006
9958833959
9960420615
9976191640

NAMALENGKAP
ANDIANAS
WAHYUNENSI
ERWINBUDIMUSTAFA
NURLINDAH
MUHAMMADZULKIFLISYAFAR
INAELFASILA
ENDRYWAHYUNI
NIKEYURIANTIKA
PUTURISKIANDIKA
DIANYULIANA
YUSRIANI
NELPINPENCUA
SAHIB
SUPRIANTO.S
HERNIYURNIATIPAJULA
AGUSSUHARTO
NOVIALAWIAH
YOPI
YOPIPUTRIYULYANDA
PUTRI YULYANDA

KODEPRODIDITERIMA
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504

Pangkep,26Mei2014
Direktur

Ir.AndiAsdarJaya,M.Si
Ir
Andi Asdar Jaya M Si
NIP.196306101988031003

DAFTARBIDIKMISI
YA
YA
YA
TDK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TDK
TDK
YA
TIDAK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Jl. Poros Makassar-Parepare, KM. 83 Mandalle, Kab. Pangkep, Sul-Sel .90655,
Telp. (0410)2312703, 2312704, Fax 0410. 2312705

PERSYARATAN PENDAFTARAN ULANG


CALON MABA JALUR PMDK
TA.2014/2015

1. SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK DARI SEKOLAH


2. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT
3. SURAT KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA (JURUSAN
BUDIDAYA PERIKANAN & PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI)
4. MELAMPIRKAN FOTO COPY IJAZAH & NEM YG TELAH
DILEGALISIR MASING-MASING 2 LEMBAR ATAU SURAT
KETERANGAN LULUS DARI SEKOLAH
5. BATAS PENDAFTARAN ULANG TGL 2 JUNI S/D 27 JUNI 2014

PANGKEP, 30 MEI 2014