Anda di halaman 1dari 24

Matlamat Modul

Teknik-
teknik asas
kaunseling
Kemahiran
dalam
pengendalian
kaunseling
Aplikasi
teknik
kaunseling
T/Jawab
sosial
Salah Faham Pada
Kaunseling
Memberitahu apa yang harus
dilakukan - Nasihat
Menyelesaikan masalah
orang lain - Tidak semestinya
Pergantungan pada
kaunselor - Berdikari
Maksud Kaunseling
Perhubungan
Mendengar
Memahami
Membolehkan
Prinsip & Nilai Kaunselor
Menerima tanpa syarat
Mesra dan Mengambil berat
Empati
Amanah
Tabah
Mengenal Klien
Nilai sendiri
Unik
Potensi untuk
berubah
Penerimaan
berbeza
Change Dynamics
Helper
15%
Trust
15%
Relation
ship
30%
Client
40%
Change
100%
5 Langkah Efektif Berkomunikasi
Setting
Open
Lean
Forward
Eye
Contact
Relax
KEMAHIRAN MEMERHATI DAN
MEMBERI PERHATIAN
Kaunselor yang efektik memberi perhatian
pada bicara klien.
Dunia klien dikenali melalui bicara lisan
(verbal) dan gerak geri (non-verbal).
Kemahiran ini memberi tumpuan untuk kita
tentukan bagaimana klien melihat dunia.


3 BAHAGIAN KEMAHIRAN MEMERHATI
PERCANGGAHAN
DALAM
PERBUALAN
NON
VERBAL
VERBAL
NON-VERBAL
Gerak geri tanpa lisan ATAU Non-verbal.
Gerak mata, gerak tangan dan nada suara.
Setiap pergerakan klien mampu memberi
petunjuk tentang perasaan dan fikiran.
Contoh: Berpeluk tubuh Klien tidak ingin
berbincang atau berkongsi.

VERBAL
Lisan ATAU verbal.
Perhatikan apa yang dikatakan, perkataan
yang digunakan klien.
Nada suara yang yakin atau teragak-agak?
Gabungan kata-kata dan anggota badan.
PERCANGGAHAN DALAM
PERBUALAN
Bicara bertepatan dengan mimik muka atau
gerak badan?
Atau,
Bercanggah dengan gaya mimik muka dan
gerak badan.

LATIHAN
KEMAHIRAN MENYOAL
Bertanya atau menyoal membantu membuka
perbicaraan dan perbincangan.
Membantu mengenal pasti isu-isu yang ada.
Membantu klien meneroka dirinya sendiri.
Meneroka isu yang diajukan.
Membantu memberi fokus dan mendapatkan
maklumat.
KAUNSELOR?
VS
KEMAHIRAN MENYOAL
Soalan
terbuka
Soalan
tertutup
SOALAN TERBUKA
Soalan yang sukar dijawab secara pendek.
Mempunyai beberapa perkataan sahaja.
Menggalakkan klien untuk bercakap dan
memberi maklumat yang banyak.
Soalan bermula dengan: mengapa, apa,
bagaimana dan boleh tak?
SOALAN TERBUKA
Bagaimana cara dia mengatasi masalah itu?
Apakah pendapat awak tentang masalah ini?
Mengapa awal fikir dia yang melakukannya?
Boleh tak terangkan apa yang awak maksudkan?
C
O
N
T
O
H
SOALAN TERTUTUP
Soalan yang boleh dijawab dengan Ya, Tidak
atau perkataan yang pendek.
Digunakan untuk maklumat yang pasti.

SOALAN TERTUTUP
Membantu
memberi fokus
pada soalan
Memberi
tekanan jika
kaunselor jika
tidak
digunakan
pada masanya
SOALAN TERTUTUP
Awak curi barang tu?
Awak suka dengan dia?
Berapa orang yang datang?
Di mana awak tinggal?
C
O
N
T
O
H
LATIHAN