Anda di halaman 1dari 6

Sejarah Terbentuknya UKS

Salah satu sekolah yang sehat, baik dan bersih adalah sekolah yang terdapat
UKS. UKS SMUN 12 Makassar didirikan pertama kali oleh Bapak kepala sekolah
SMAN 12 Makassar yang bernama Drs. !. Sanusi D!ikki pada tahun 2""#. $endiri
UKS ini dibantu oleh guru%guru dan kepala komite sendiri.
&amat Manggal
Drs. . Andi 'ani S.M&
Ketua (im $elaksana
Drs. Sunusi D!ikki
Sekertaris 1 Sekertaris ))
Drs. *ainuddin Drs. m. Saleh Suratman
Mashari s. pd Dr. Nurdahlia Drs. Syamsul. B +ukman !u,ri s.pd
Muh. Buyana
Unsur guru Unsur $uskesmas Unsur komite $embina -S)S
pengurus -S)S
$embina pertama UKS SMAN 12 Makassar adalah Drs. *inuddin $embina damping
terbentuknya UKS angkatan 2""# . 2""/ adalah 0
a. 1auri 2i3ep
b. 2usdin
3. Muh. )slam Al4i
d. Algasali
e. 5atur 2ahman.
Dan rekan%rekan yang membentuk terbentuknya UKS adalah 0
a. Karim
b. 5atur 2ahman
3. Ambran
d. arisakti
e. 2ohandi
,. )ndra putra
g. )lham
h. Sadam $otto
i. As4ar
Tanaman Obat Keluarga ( TOGA )
6 &o3or Bebek 0 Untuk muntah darah
6 Daun Miyana 0 Untuk obat batuk
6 Kunyit $utih 0 Kanker
6 $e3ah Beling 0 Batu gin!al
6 Kumis ku3ing 0 Batu gin!al
6 (apak darah 0 ipertensi dan diabetes
6 &engkeh 0 Sakit 'igi
6 +idah Buaya 0 Sembelit dan tidak datang bulan
6 Sambung Nya4a 0 ipertensi dan Asam urat
6 Kembang Melati 0 mengurangi AS) berlebihan.
6 Sambiloto 0 ipertensi
6 1ahe 0 Men3egah masuk angin
6 Ken3ur 0 (enggorokan gatal
6 Meniran 0 susah ken3ing
6 Daun katuk 0 Memperlan3ar AS)
6 Daun $epaya 0 Malaria
6 Daun 'edi 0 gin!al
6 +engkuas 0 -bat $anu
6 Brotoali 0 diabetes
6 1eruk nipis 0 -bat batuk
6 Beluntas 0 $elarut Keringat
6 &abe 2a4it 0 2ematik
6 Daun Mengkudu 0 mengurangi kadar glukosa dan lemak.
6 Mahoni 0 Diabetes
P3K ( Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
$7K adalah pemberian pertama pada penderita sakit yang memerlukan
penanganan medis dasar. Medis dasar adalah tindakan pera4atan berdasarkan ilmu
kedokteran yang dapat dimiliki oleh a4am8a4am yang terlebih se3ara khusus.
Batas%batasan yang dimiliki 0
Memiliki sertifikat sesuai dengan sertifikat yang dimiliki pelaku
pertolongan pertama
9 (u!uan $7K 0
1. Men3egah pendarahan yang berbahaya
2. Menyelamatkan !i4a penderita
7. Men3egah 3a3at
9 Maksud $7K 0
Memberi pertolongan pertama pada saat teradi kecelakaan dengan tepat
dan cepat sebelum mendapat pertolongan lebi! lanut"#
9 (anggung !a4ab penolong 0
1. Menilai situasi dan memperkenalkan diri
2. Melakukan pemeriksaan korban, menentukan kondisi korban dan
pertolongan yang benar sesuai dengan prioritas pertolongan.
7. :;akuasin dan transportasi korban kerumah sakit.
9 Alat%alat $7K 0
1. A$D <Alat $erlindung Diri =
a. Sarung tangan +ate>
b. Ka3a mata pelindung
3. Ba!u pelindung
d. Masker
e. elm
2. Alat $7K 0
a. $embalut segitiga <mitela= berukuran ?" 3m > @" 3m
b. $embalut 3epat
3. 'unting dan pinset
d. (ermometer dan senter
e. Bidai
7. -bat%obat $7K 0
a. Betadinn
b. Minyak angin
3. -bat merah
d. Balsam
e. Alkohol
,. Salep luka
g. -bat%obatan yang dibutuhkan
#. $rioritas $7K 0
a. enti panas henti !antung
b. $endarahan
3. $raktur < payah tulang =
d. +uka
e. $ingsan < kesadaran =
MA$AM%MA$AM GA&GG'A&
1. 'angguan khusus adalah gangguan yang memerlukan penanganan khusus.
&ontoh 0 gangguan listrik8air
2. 'angguan lokal adalah gangguan yang e,eknya timbul pada luka. &ontohnya
,raktur dan pendarahan.
7. 'angguan umum adalah gangguan yang berakibat pada salah satu badan.
&ontoh 0 kesadarn, pernapasan, dan darah.
(" Pingsan
Ciri-ciri : muka pu3at, keluar keringat dingin, tidak bereaksi bila terkena
rangsangan, tidak sadarkan diri.
Cara Pertolongan :
1. Baringkan korban ditempat se!uk dan segar.
2. Apabila muka pasien pu3at maka kepala pasien direndahkan, bila
muka pasien merah maka kepala pasien ditinggikan.
7. Sebaiknya miringkan kepala pasien untuk menghindari si pasien
muntah.
#. +onggarkan !alan na,as dari peredaran darah.
/. Selimuti badan sikorban dan berikan bau%bau menyengat. Apabila
pasien telah sadar berikan air hangat.
)" *ena
+ena adalah suatu keadaan dimana peredaran darah keotak berkurang.
Sebab emosi hebat, kekurangan oksigen, banyak mengelurkan tenaga
saat perut kosong.
Ciri-ciri subjektif : pusing, telinga berdengung, mual%mual, lemas, mata
berkunang%kunag.
Cirri-ciri objektif 0 keluar keringat dingin, muka pu3at, denyut nadi
lemah.
Cara pertolongan :