Anda di halaman 1dari 8

TAKSONOMI BLOOM

Aras-aras domain kognitif

Kategori Mengikut Urutan

 
 • Pengetahuan perkara-perkara khusus / sedia ada

 • Pengetahuan cara atau kaedah mengurus perkara khusus

Pengetahuan

 • Pengetahuan tentang perkara universal dan abstrak dalam sesuatu bidang

 
 • Interpretasi

Kefahaman

 • Penterjemahan

 • Ekstrapolasi

Aplikasi

 • Penggunaan pengetahuan dan kefahaman

 
 • Analisis unsur

Analisis

 • Analisis hubungan

 • Analisis prinsip organisasi

 
 • Penghasilan komunikasi unik

Sintesis

 • Penghasilan sesuatu rancangan atau cadangan sesuatu set operasi

 • Pembentukan hubungan abstrak

 
 • Pertimbangan dari segi bukti dalam

Penilaian

 • Pertimbangan dari segi kriteria luar

Contoh soalan aras pengetahuan :

Subjek Sejarah tingkatan 4

 • 1. Tokoh sastera Yunani yang terkenal ialah Homer dan Hesiod. Apakah judul epik terkenal yang dihasilkan oleh Homer?

(Bab 2)

A

History of Persian War

B

Theology dan Work and Days

C

Iliad dan Odyssey

D

Mahabrata dan Ramayana

 • 2. Apakah nama Madinah sebelum tahun 622 M.? (Bab 5) A Taif B Syam

C

Madain

D

Yathrib

 • 3. Apakah alat penting yang merupakan ciptaan masyarakat Neolitik? (Bab 1)

  • A. Alat Batu

  • B. Alat Kayu

  • C. Alat Logam

  • D. Alat Tembikar

Contoh soalan aras kefahaman :

Subjek Sejarah tingkatan 4

Cordova

Granada

Toledo

 • 1. Bandar-bandar diatas dianggap berpengaruh kepada perkembangan keilmuan semasa ketamadunan islam kerana (Bab 6)

  • A. Pusat penyebaran ilmu Islam di Eropah

  • B. Pusat pendidikan tinggi Islam di Tanah Arab

  • C. Bandar dengan kemudahan bercirikan Islam

  • D. Tumpuan pedagang Arab memasarkan karya Islam

 • 2. Muzium Arkeologi Lembah Bujang dibina untuk

 • (Bab 3)

  • A. Menyimpan rekod pemerintahan

  • B. Mempamerkan patung-patung keagamaan

  • C. Menyimpan bahan tinggalan lama

  • D. Memperkenalkan negeri Kedah kepada orang

  Dakwah secara rahsia dan terbuka

  • 3. Mengapakah pendekatan dakwah Islam secara rahsia peringkat awal Nabi Muhammad sangat penting? (Bab 4)

   • A. Menghindari kewujudan nabi-nabi palsu

   • B. Mengelakkan ancaman bunuh kaum Quraisy

   • C. Mendapatkan sokongan daripada sahabat karib

   • D. Menjaga hati ketua-ketua kabilah

  Contoh soalan aras aplikasi :

  Subjek Sejarah tingkatan 4

  • 1. Apakah tindakan British untuk mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani? (Bab 10) I Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 II Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson III Menaikkan premium pemohonan tanah baru IV Melarang pembukaan tanah baru untuk tujuan penanaman getah

  • A. I, II dan III

  • B. I, II dan IV

  • C. I, III dan IV

  • D. II, III dan IV

  Pada zaman Renaissance masyarakat Eropah menjadi masyarakat berfikir dan bersedia untuk meneroka bidang-bidang baru

  • 2. Mengapakah dikatakan sedemikian ? (Bab 9)

   • A. Kewangan negara bertambah kukuh

   • B. Kemunculan pengajar berkebolehan

   • C. Kebebasan menulis karya

   • D. Kekuasaan raja mulai berkurangan

  Nahkoda dalam sebuah kapal diertikan sebagai imam Anak buah kapal sebagai makmun

  • 3. Penyataan diatas merujuk kepada? (Bab 8)

   • A. Undang-Undang Johor

   • B. Undang-undang Perak

   • C. Undang-undang Pelabuhan Kedah

   • D. Undang-undang Laut Melaka

  Contoh soalan aras analisis :

  Subjek Sejarah tingkatan 4

  • 1. Senarai berikut merupakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara (Bab 7)

  • Islam dari Arab

  • Islam dari India

  • Islam dari Cina

  Apakah persamaan cara penyebaran Islam berdasarkan ketiga-tiga teori tersebut?

   

  A.

  B.

  C.

  D.

  I.

  II.

  III.

  IV.

  • A. I, II dan III

  • B. I, II dan IV

  • C. I,III dan IV

  • D. II, III dan IV

  3.

   

  Kemasukan beramai- ramai buruh India melalui sistem kontrak

  A.

  B.

  C.

  D.

  Melalui pertukaran kebudayaan

  Melalui kegiatan perdagangan

  Menerusi kegiatan perluasan kuasa

  Melalui kegiatan kesusteraan

  • 2. Apakah bukti Candi Borobodor dibina untuk agama Buddha Mahayana? (Bab 3)

  Mempunyai menara pada setiap sudut Tahap kehidupan seperti agama Buddha Setiap tingkat mempunyai patung Buddha Mempunyai ukuran cerita Gautama Buddha

  Bagaimanakah kerajaan British mengatasi kelemahan perlaksanaan sistem kontrak berikut? (Bab 10)

  Contoh soalan aras analisis : Subjek Sejarah tingkatan 4 1. Senarai berikut merupakan teori kedatangan Islam

  Wujud amalan pemerasan

  dan penindasan terhadap buruh

  Menubuhkan Kesatuan Sekerja Buruh India

  Mewartakan Enakmen Pendaftaran Buruh Imigran India

  Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India

  Memperkenalkan undang-undang buruh

  Contoh soalan aras Sintesis :

  Subjek Sejarah tingkatan 4

  Soalan struktur :

  • 1. Jika anda menjadi pegawai perancangan bandar pada masa depan, apakah bentuk bandar yang anda impikan? (Bab 1)

  • 2. Apakah yang anda faham mengenai Revolusi Perindustrian ? (Bab 9)

  • 3. Pada pandangan anda, mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? (Bab 5)

  Contoh soalan aras penilaian :

  Subjek Sejarah tingkatan 4

  Soalan struktur dan esei :

  • 1. Terangkan nilai-nilai amalan hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang diamalkan oleh

  masyarakat

  Melayu. .

  (Bab 5)

  • 2. Huraikan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. dalam bidang perdagangan. (Bab 4)

  • 3. Jelaskan perbezaan prisip undang-undang berasaskan Falsafah Legalisme dengan prinsip undang- undang berasaskan Confuciis dalam Tamadun China.(Bab 2)

  Jadual Spesifikasi Item

       

  Aras Kemahiran

     

  No

  Topik

  Pengetahuan

  Kefahaman

  Aplikasi

  Analisis

  Sintesis

  Penilaian

  Jumlah

  1

  Tamadun Awal Manusia

  1

   
  • - -

  -

   

  1

  -

  2

  2

  Peningkatan Tamadun

  1

   
  • - -

  -

   

  -

  1

  2

  3

  Tamadun Awal Asia Tenggara

  -

  1

  -

  1

  -

  -

  2

  4

  Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya

  -

  1

  -

  • - -

   

  1

  2

  5

  Kerajaan Islam di Madinah

  1

  -

  -

   
  • - 1

  1

   

  3

  6

  Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

  -

  1

  -

  • - -

   

  -

  1

  7

  Islam di Asia Tenggara

  -

   
  • - -

  -

  1

   

  -

  1

  8

  Pembaharuan dan Pengaruh Islam Sebelum Kedatangan Barat

  -

   

  1

  • - -

  -

   

  -

  1

  9

  Perkembangan di Eropah

  -

   

  1

  • - -

   

  1

  -

  2

  10

  Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

  -

   
  • - 1

  1

   

  -

  -

  2

   

  Jumlah

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  18