Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN : Lukisan Kejuruteraan


Tingkatan : 4 Al-Amin Tempat : Bilik Lukisan Kejuruteraan
Tarikh : 16 April 2014 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi
Topik : Lukisan Isometri

HASIL PEMBELAJARAN :

Di akhir pembelajaran ini, pelajar dapat :
i. Menerangkan konsep lukisan isometri
ii. Mengenal pasti ciri lukisan isometri
iii. Membina lukisan isometri mengikut kaedah kotak dan kaedah rangka
BAHAN BANTU MENGAJAR :

a) Persembahan power point
b) Lembaran Kerja 1-4
ALAT BANTU MENGAJAR :

a) Projektor
b) Sesiku T
c) Set Jangka Lukis
d) Sesiku Set
PENGETAHUAN SEDIA ADA :

a) Pelajar telah mengetahui cara-cara untuk menggunakan peralatan lukisan kejuruteraan
dengan betul.
b) Pelajar telah didedahkan dengan pelbagai topik lukisan kejuruteraan sebelum ini


ISI KANDUNGAN
PENGETAHUAN/KEMAHIRAN YANG
PERLU DIKUASAI
SET INDUKSI :

Guru memulakan kelas dengan memainkan
video dan sesi soal jawab.Pelajar dapat menerangkan berapa
pandangan yang terdapat dalam
lukisan isometri.

Konsep Lukisan Isometri
Merupakan satu lukisan bergambar
yang menunjukkan 3 dimensi, iaitu
ukuran kelebaran, ketinggian dan
kedalaman.
3 Paksi Isometri :
Paksi Biasa

Paksi Panjang

Paksi TerbalikPelajar dapat memahami konsep
lukisan isometri
Pelajar dapat menerangkan 3 jenis
paksi isometri.Ciri-ciri Lukisan Isometri
Garisan Isometri
Garisan Bukan Isometri
Sudut dalam Isometri
Bulatan dalam Isometri
Lengkung dalam Isometri
Arah Pandangan


Pelajar dapat menyenaraikan ciri
lukisan Isometri.
Pelajar dapat menerangkan ciri
lukisan Isometri.

Pembinaan Lukisan Isometri menggunakan
kaedah kotak.Pelajar dapat membina lukisan
isometri menggunakan kaedah kotak.Pembinaan Lukisan Isometri menggunakan
kaedah Rangka.

Pelajar dapat membina lukisan
isometri dengan menggunakan
kaedah rangka.