Anda di halaman 1dari 1

Pengurusan Bahan Buangan

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul


daripada senarai perkataan yang diberi.
1. _______ adalah benda yang tidak digunakan
lagi dan dibuang.
2.Makanan dan tumbuhan yang dibuang
dikenali sebagai bahan buangan ________.
3.Bahan buangan kimia yang dibuang ke dalam
longkang akan menyebabkan pencemaran
__________.
4.embakaran terbuka akan menyebabkan
pencemaran ___________.
!."atu cara pembuangan bahan buangan yang
terancang adalah dengan menggunakan
__________.
Bahan buangan #dara insinerator domestik air organik