Anda di halaman 1dari 67

RANGKAIAN KOMPUTER

OLEH:
DR AZITA BINTI ALI
2
Komputer persendirian
atau personal computer
(PC) tidak boleh
berkongsi sebarang
perisian dan perkakasan.

PC hanya boleh boleh
dicapai oleh pengguna
yang menggunakan
komputer tersebut
sahaja.
Maklumat/informasi yang telah diproses,
disusun dan disimpan.
Berbentuk alphabet, nombor atau simbol.

Definisi Data
sekelompok komputer yang saling dihubungkan
dengan menggunakan suatu protokol komunikasi
sehingga antara satu komputer dengan komputer
yang lain dapat berbagi data atau berbagi sumber
daya (sharing resources).
A
B
Saluran komunikasi
C
D
Definisi Komunikasi Data
APPLIKASI KOMUNIKASI DATA
Email
Menghantar dan menerima surat secara elektronik.

Persidangan Video
Mengadakan mesyuarat atau perbincangan tanpa perlu hadir ke sesuatu
Tempat.

Fax
Menghantar atau menerima fax

Perbankan
Melibatkan pemindahan data-data kewangan terutamanya menggunakan
mesin ATM

Internet
Melayari internet dan untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya.

Kerajaan elektronik
Melibatkan banyak sektor kerajaan contohnya JPN, JPJ dan sebagainya
FUNGSI SETIAP BAHAGIAN
SOURCE / SENDER
Bahagian di mana isyarat maklumat dihasilkan. Contoh: isyarat audio/
video,
isyarat bercetak dll.

DATA TERMINAL EQUIPMENT (DTE)
Suatu peralatan antaramuka yang digunakan untuk mengubahsuai
isyarat
digital dari komputer dan terminal ke bentuk yang sesuai untuk
penghantaran.
Contoh: komputer

MEDIUM
Laluan yang digunakan untuk penghantaran isyarat elektrikal di antara
dua
peralatan. Terdiri daripada dawai, kabel sepaksi, fiber optik atau
gelombang mikro.


DATA COMMUNICATION EQUIPMENT (DCE)
Peralatan yang menukarkan isyarat digital ke isyarat
analog. Berfungsi sebagai
peralatan antaramuka antara terminal dengan media.
Contoh : MODEM


HOST/RECEIVER
Peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengesanan
isyarat pembawa dan
menghasilkan semula isyarat asal. Proses
penyahmodulatan berlaku di bahagian ini.
Contoh; printer, komputer, main frame
MOD PENGHANTARAN DATA
Mod - pergerakan data antara dua titik

Tiga jenis mod penghantaran dalam
komunikasi data adalah:

i. simpleks
ii. dupleks separuh
iii. dupleks penuh
MEDIA PENGHANTARAN
DATA COMMUNICATION
EQUIPMENT
ROUTERS
56
Komputer rangkaian boleh berkongsi sumber
perisian dan perkakasan

Contohnya:
Rangkaian Komputer Setempat Local
Area Network (LAN)
Metropolitan Area Network (MAN)
Wide Area Network (WAN)

57
LAN- Local Area Network

Merupakan sistem dimana banyak komputer
dihubungkan secara fizikal dalam satu
kawasan geografi yang terhad.

Sumber antara nod boleh dikongsi bersama
dalam satu rangkaian yang disambungkan.

Contoh sumber yang dikongsi ialah peranti
output, data dan fail perisian, perkakasan
telekomunikasi dan peranti storan selunder.


MAN Metropolitan Area Network
is a computer network that usually spans a city or
a large campus.
A MAN usually interconnects a number of local
area networks (LANs) using a high-capacity
backbone technology, such as fiber-optical links,
and provides up-link services to wide area
networks (or WAN) and the Internet.
Its geographic scope falls between a WAN and
LAN.

WAN- Wide Area Network
is a network that covers a broad area (i.e.,
any telecommunications network that links across
metropolitan, regional, or national boundaries) using
private or public network transports.
Business and government entities utilize WANs to relay
data among employees, clients, buyers, and suppliers from
various geographical locations.
The Internet can be considered a WAN as well, and is used
by businesses, governments, organizations, and individuals
for almost any purpose imaginable

Topologi Rangkaian
Topologi
Mesh Star Ring Bus Tree