Anda di halaman 1dari 3

JADUAL PENENTUAN PENGAJARAN

MATA PELAJARAN : PENGALATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK


KOD MATA PELAJARAN : BBT 3632
KURSUS/SEMESTER : SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

K1 = PENGETAHUAN A1 = MENERIMA P1 = PERSEPSI


K2 = KEFAHAMAN A2 = BERTINDAK BALAS P2 = KECENDERUNGAN
K3 = APLIKASI A3 = MENILAI P3 = TINDAK BALAS TERKAWAL
K4 = ANALISIS A4 = MENGURUS P4 = MEKANISMA
K5 = SINTESIS A5 = MENGELASKAN P5 = TINDAK BALAS KOMPLEKS
K6 = PENILAIAN

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR


ISI PELAJARAN
K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 A5 P1 P2 P3 P4 P5

UNIT 1 : PENGALATAN DAN PENGUKURAN


1.1 Jenis-Jenis Pengukuran . √ √ √ √ √ √ √ √ √
1.2 Piawaian Pengukuran. √ √ √ √
1.3 Unit-Unit Elektrik √ √ √ √
1.4 Piawaian Pengukuran √ √ √ √ √
1.5 Jenis-Jenis Ralat. √ √ √ √ √ √
1.6 Pengiraan Ralat Secara Statistik. √ √ √ √

UNIT 2 : PENGUKURAN DAN RALAT


2.1 Pengukuran Dan Ralat √ √ √ √ √
2.2 Kejituan √ √
2.3 Kepersisan √ √ √ √ √ √ √
2.4 Jenis-Jenis Ralat √ √ √ √ √ √
2.5 Ralat Menghad √ √ √ √
2.6 Gabungan Ralat Pengukuran √ √ √ √ √ √
2.7 Pemilihan, Penyenggaraan Dan
√ √ √ √
Pengalatan

UNIT 3 : METER ANALOG ARUS TERUS


3.1 Gerakan D’arsonval √ √ √ √ √ √ √ √
3.2 Meter Ampere √ √ √ √ √
3.3 Meter Ampere Berbilang Julat √ √ √ √ √ √
3.4 Meter Volt √ √ √
3.5 Kesan Bebanan Meter Volt √ √ √ √ √
3.6 Kesan Sisipan Meter Ampere √ √ √
3.7 Meter Ohm √ √ √ √
3.8 Meter Pelbagai √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3.9 Megger √ √ √ √ √ √

UNIT 4 : METER ANALOG ARUS ULANG ALIK


4.1 Pengenalan √ √ √ √ √ √ √ √
4.2 Meter A.U Jenis Penerus √ √ √ √ √
4.3 Gerakan Elektrodinamometer √ √ √ √ √
4.4 Gerakan Meter Besi Bergerak √ √ √ √ √

UNIT 5 : ALATAN DIGITAL


5.1 Apakah Alatan Digit? √ √ √ √ √ √ √ √ √
5.2 Perbezaan Antara Alatan Digit Dan
√ √ √ √ √ √ √ √
Alatan Paparan Digital
5.3 Perbandingan Meter Digit Dan Meter
√ √ √ √ √
Analog
5.4 Penukaran Analog Ke Digit (ADC)

5.6 Teknik Dua Cerun √ √ √ √ √ √


5.7 Teknik Penukaran Voltan Ke Frekuensi √ √ √ √ √ √
5.8 Litar Pembilang √ √ √ √ √ √
5.9 Meter Pelbagai Digit √ √ √ √ √ √
5.10 Meter Pelbagai Digit Dagangan √ √ √ √ √ √

UNIT 6 : OSILISKOP DAN PENJANA ISYARAT


6.1 Pengenalan Osiloskop √ √ √ √ √
6.2 Prinsip Pengendalian √ √ √ √ √
6.3 Osiloskop Dua Surih √ √ √ √ √
6.4 Penggunaan Osiloskop √ √ √ √ √
6.5 Kuar √ √ √ √ √
6.6 Penjana Isyarat √ √ √ √