Anda di halaman 1dari 1

ANELI, ANELI

IM JE POSLIJEPODNE DOAO IZ KOLE, MARKO JE POJEO SENDVI,


NAPISAO ZADAU I POSPREMIO DNEVNU SOBU. ONDA JE SJEO KRAJ PROZORA I
EKAO. MAMA JE VE OTILA U BOLNICU. RADILA JE NONU SMJENU I DOI E
TEK SLJEDEEG JUTRA PA JE SAM TREBAO DOEKATI TATU KAD STIGNE IZ
SARAJEVA, SA SLUBENOG PUTA.
KIA JE UPORNO PADALA I PROLAZNICI SU OPREZNO LJAPKALI PO
LOKVAMA. MARKO SPAZI STARIJU SUSJEDU, HODALA JE TEKO I ESTO
ZASTAJKIVALA. KINE KAPI SLIJEVALE SU JOJ SE NIZ NABORANE OBRAZE. U
SVAKOJ RUCI NOSILA JE PRETRPANU TORBU, A POD PAZUHOM ZATVORENI
KIOBRAN. MARKO SKOI I DOHVATI OLOVKU. ODMAH DOLAZIM , NAVRLJA NA
PAPIR I ZAKVAI GA NA VRATA STANA PA ISTRI NA ULICU. STARICA JE JEDVA
NALA RIJEI DA MU ZAHVALI KAD JE DOVUKAO TORBE PRED NJEZIN STAN NA
ETVRTOM KATU. MA NIJE TO NITA, OSMJEHNU SE MARKO I SIAO U SVOJE
PRIZEMLJE.
OPET JE KRATIO VRIJEME EKANJA MOTREI KROZ PROZOR PROLAZNIKE.
ODJEDNOM UGLEDA POSVE MALU CURICU. OGLEDAVALA SE KAO DA NEKOGA
TRAI I PLAKALA. MARKO ZGRABI KINU KABANICU I PONOVNO IZJURI NA
ULICU. MALENA JE U TRGOVAKOM CENTRU ODLUTALA OD MAME. IZGUBILA
SE, A NE ZNA PUTA KUI. SREOM JE UMJELA REI ADRESU. ZABRINUTA MATI
NIJE ZNALA KAKO DA MARKU ZAHVALI.
KAD JE S DRUGOG KRAJA GRADA PRISPIO DOMA, PAO JE VE GUSTI
MRAK. ALI TATE JO NIJE BILO. BIT E GLADAN I UMORAN, POMISLI MARKO I
ODLUI PRIPREMITI VEERU. I KAD SU KONANO O PONOI OBOJICA LEGLA U
KREVET, TATINO JE SRCE TREPERILO OD RADOSTI. JAJA SU, DODUE, BILA
PREPEENA, A SALATA PREKISELA, NO TO JE TO U USPOREDBI SA SINOVOM
PANJOM!
I MARKOVO JE SRCE UZBUENO LUPALO. OD MATANJA. TO LI E REI
DEKI IZ RAZREDA KAD GA VIDE NA ROMOBILU S MOTORIEM, KOJI MU JE
TATA DONIO S PUTOVANJA!
NADASVE JE BIO JAKO SRETAN I PONOSAN NA SEBE JER JE MOGAO
POMOI STARICI NOSITI TEKE TORBE, TO JE POMOGAO DJEVOJICI PRONAI
PUT DO KUE I TO JE TATI SPREMIO VEERU...
1. ! "# M$%&! %$'(! )!*+("# )!',# &$'$ *# -%$(! (. /&!+#0
1. G'"# 23 "# 4(+$ 2$2$0
5. K!6$ "# *-# M$%&! !)$.(! 6+#'$"37( &%!. )%!.!%0
8. K$&! "# )!2!6$! *$%(9(0
:. K$&! "# )!2!6$! '"#-!";(9(0
<. K$&! "# (.,#,$'(! $30
=. Z$/! "# M$%&! 4(! 3.43>#, &$'$ "# )!/$! *)$-$(0
?. Z4!6 ;#6$ "# M$%&! "!/ 4(! *%#$,0
@. K!"$ '!4%$ '"#+$ ( ( 2!A#/ ;(,(( '%36(2$B *3*"#'(2$, )%("$#+"(2$...
1C. N$9%$" "#',! M$%&!-! '!4%! '"#+! (+( ,$9%$" *%()!