Anda di halaman 1dari 4

Tema: Analiza bajke ardak ni na nebu ni na

zemlji
Seminarski rad

Student: Mentor:


Uvod
"Kau da bajka dolazi iz sna, ili da potie sa istog mesta sa kojeg se san javlja. Ali
svi koji smo u snu bili, znamo, san nije slobodan, u snu se ne dogaa sve to
elimo. Zato je bajka tu, da ispomogne san, da ga dopuni i dovri. Ono to se u snu
prekida, nastavlja se u bajci, u prii. Ima mnogo ljudi, pa i dece, koji malo sanjaju,
ili ne pamte svoje snove, ili u snu nemaju mate; nita im zanimljivo ne pada na
pamet. Njima pomae bajka, i onaj ko je smilja. U stvari, retko se sanja neto
nalik na bajku. U snu, izlazimo u neki prostor gde bi trebalo da se pojavi neto
udesno, neobino, neoekivano, neto to nam je nekad neko priao. Ali to ostaje
negde ispod ili iznad sna, priviri neka blistava kapa ili udotvorna ruka, pojuri nas
neka utvara, i to je sve."
Miodrag Pavlovi
Bajka je najrazvijeniji i najznaajniji oblik srpske narodne proze. To je kraa pria
fantastinog sadraja. U njima se kako kae Vuk Stefanovi Karadi,
"pripovijedaju kojekakva udesa, ono to ne moe biti"U srpskim narodnim
bajkama se prikazuju nerealni, nemogui dogaaji. Pored ljudi, u dogaanja su
upletena natprirodna i udesna bia: zmajevi, divovi, patuljci, arobnjaci, vetice,
vile, vukodlaci, zaarane princeze. Predmeti ili delovi prirode dobijaju u njima
neobine osobine. Postoje arobna vrela, ivotvorna voda koja ubijenome vraa
ivot, udesne ivotinje koje mogu da govore i misle kao ljudi i druga
udesa.Srpske narodne bajke se po fabuli ne vezuju ni za mesto, ni za vreme, i
pune su praiskonskih slika. Njih je vekovima ispredala mata naroda i u njih je
utkala ivu iskonsku narodnu fantaziju.U bajkama se narodna mata okiena
jabukama od zlata i noena na krilima devojaka brih od konja, as vine do ardaka
ni na nebu ni na zemlji, as se spusti sa avolom u morske dubine. Ona se penje do
zmajeva u oblacima, posee adaju na jezeru, i kao prelepi mladoenja u zmijinoj
kouljici uvue u nevestinu postelju. U herojskoj fantaziji i mati srpskog narodnog
pevaa, Teana Podrugovia nastao je Meedovi.U bajkama ima fantastinih
pretvaranja. Paunica devojka doleti nou momku u zagrljaj i ljubi s njim do zore,
mati se pretvori u kravu. U njima ima i fantastinih obrta - obanin postane car,
careva ki ovca, petao kukurikne i otkrije lepoticu skrivenu ispod korita.Ljudi u
bajkama imaju natprirodne moi. Tako iz jezera, na krilatom konju, izie krilat
ovek, "zlatnijeh kosa, dugijeh do peta", koji sviralom natera kamenje da igra.


Nepreglednim poljem mate tri neobina devojka: "nije roena od oca i majke,
nego je nainile vile od snijega izvaena iz jame bezdanje prema suncu
ilijnskomevjetar je oivio, rosa podojila, a gora liem obukla i livada cvijeem
nakitila i naresila"U srpskom narodnom stvaralatvu poznate bajke su: Ba elik,
Pepeljuga, Meedovi, avo i njegov egrt, Adaja i carev sin. I danas dok se
itaju srpske narodne bajke zatreperi u njima poezija, drevna, iskonska, paganska,
mitska, koju je Vuk Stefanovi Karadi naslutio, otkrio i tamo gde je drugi nisu
videli, ni osetili.

Glavni dio