Anda di halaman 1dari 12

TAHSIN

RAWATAN
ANGKATAN PERAWAT ISLAM NUR EHSAN
(dahulunya dikenali sebagai Akademi Rawatan Islam Nur Ehsan)
http://akrine.blogspot.com/
oleh: Al
Terbitan: 2 Jan 2011 (27 Muharram 1432)
Pengijazahan oleh Musyriful Am AKRINE
Zikir Tahsin dan Rawatan
1
AKRINE


ZIKIR
TAHSIN
DAN
RAWATAN
ANGKATAN PERAWAT ISLAM NUR EHSAN
(dahulunya dikenali sebagai Akademi Rawatan Islam Nur Ehsan)
http://akrine.blogspot.com/
oleh: Al-Ustaz Abdul Majid bin Hasan
Terbitan: 2 Jan 2011 (27 Muharram 1432)
Pengijazahan oleh Musyriful Am AKRINE


Zikir Tahsin dan Rawatan

2
AKRINE

Al-Fatihah 20x

1. Dengan nama Allah, Yang Maha
Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan
Yang memelihara dan mentadbirkan
sekalian alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari
Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami
sembah, dan kepada Engkaulah sahaja
Kami memohon pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau
telah kurniakan nikmat kepada mereka,
bukan (jalan) orang-orang Yang Engkau
telah murkai, dan bukan pula (jalan)
orang-orang Yang sesat.Al-Baqarah 1-5

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani
1. Alif, Laam, Miim.
2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang
syak padanya (tentang datangnya dari
Allah dan tentang sempurnanya); ia pula
menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang
(hendak) bertaqwa;
3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada
perkara-perkara Yang ghaib, dan
mendirikan (mengerjakan) sembahyang
serta membelanjakan (mendermakan)
sebahagian dari rezeki Yang Kami berikan
kepada mereka.
4. dan juga orang-orang Yang beriman
kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan
kepadamu (Wahai Muhammad), dan
Kitab-kitab Yang diturunkan dahulu
daripadamu, serta mereka yakin akan
(adanya) hari akhirat (dengan
sepenuhnya).
5. mereka itulah Yang tetap mendapat
petunjuk dari Tuhan mereka, dan
merekalah orang-orang Yang berjaya.
`., < _-l >l >l < U
_,l-l _-l >l ,l
_$! !| ,- !|
_,-.`. ! 1.l 1.`.l
1. _%! - ls ,s U.-l
`l. _,l!.l

l ,l .l
_1.ll _%! `` -l!, `1`
l.l !. 1` _%!
`` !. ,l| ! _ ,l,
>!, /` `` ,l` ls _
, ,l` ` >llZikir Tahsin dan Rawatan

3
AKRINE


Al-Baqarah: 102

Aku berlindung dari syaitan yang direjam

mereka (membelakangkan Kitab Allah)
dan mengikut ajaran-ajaran sihir Yang
dibacakan oleh puak-puak Syaitan Dalam
masa pemerintahan Nabi Sulaiman,
padahal Nabi Sulaiman tidak
mengamalkan sihir Yang menyebabkan
kekufuran itu, akan tetapi puak-puak
Syaitan itulah Yang kafir (dengan amalan
sihirnya); kerana merekalah Yang
mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa
Yang diturunkan kepada dua malaikat:
Harut dan Marut, di negeri Babil
(Babylon), sedang mereka berdua tidak
mengajar seseorang pun melainkan
setelah mereka menasihatinya Dengan
berkata: "Sesungguhnya Kami ini hanyalah
cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu
janganlah Engkau menjadi kafir (dengan
mempelajarinya)". Dalam pada itu ada
juga orang-orang mempelajari dari mereka
berdua: ilmu sihir Yang boleh menceraikan
antara seorang suami Dengan isterinya,
padahal mereka tidak akan dapat sama
sekali memberi mudarat (atau
membahayakan) Dengan sihir itu
seseorang pun melainkan Dengan izin
Allah. dan sebenarnya mereka
mempelajari perkara Yang hanya
membahayakan mereka dan tidak
memberi manfaat kepada mereka. dan
Demi Sesungguhnya mereka (kaum Yahudi
itu) telahpun mengetahui Bahawa sesiapa
Yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi
mendapat bahagian Yang baik di akhirat.
Demi Sesungguhnya amat buruknya apa
Yang mereka pilih untuk diri mereka,
kalaulah mereka mengetahui.

Al-Baqarah: 137 (10x)
oleh itu (janganlah Engkau khuatir Wahai
Muhammad) kerana Allah akan
memeliharamu (dan umatmu) dari
kejahatan mereka; dan Dia lah jua Yang
Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.


`-,. ! l.. _,L:l ls ,l` _l !


_l _>l _,L:l `
l-` _!l `>.l ! ls _,ll
,!,, ,` V` ! !l-` _ >
_.> 1 !| _> . >. l-.
! ! ` ., _,, l .> !
_!., ., _ > | |, < -.
! . `- 1l ls _l 1.:
! l > _l> [,l ! :
., . l ! l-


Zikir Tahsin dan Rawatan

4
AKRINE

Al-Baqarah: 255 (Ayat Kursi)

Aku berlindung dari syaitan yang direjam
Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, Yang tetap hidup, Yang
kekal selama-lamanya mentadbirkan
(sekalian makhlukNya). Yang tidak
mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki
Segala Yang ada di langit dan Yang ada di
bumi. tiada sesiapa Yang dapat memberi
syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan
Dengan izinNya. Yang mengetahui apa
Yang ada di hadapan mereka dan apa Yang
ada di belakang mereka, sedang mereka
tidak mengetahui sesuatu pun dari
(kandungan) ilmu Allah melainkan apa
Yang Allah kehendaki (memberitahu
kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya
dan kekuasaanNya) meliputi langit dan
bumi; dan tiadalah menjadi keberatan
kepada Allah menjaga serta memelihara
keduanya. dan Dia lah Yang Maha tinggi
(darjat kemuliaanNya), lagi Maha besar
(kekuasaanNya)

Al-Baqarah 285-286

Aku berlindung dari syaitan yang direjam
285. Rasulullah telah beriman kepada apa
Yang diturunkan kepadanya dari
Tuhannya, dan juga orang-orang Yang
beriman; semuanya beriman kepada Allah,
dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-
kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka
berkata): "Kami tidak membezakan antara
seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya".
mereka berkata lagi: Kami dengar dan
Kami taat (Kami pohonkan)
keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan
kepadamu jualah tempat kembali".
286. Allah tidak memberati seseorang
melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia
mendapat pahala kebaikan Yang
diusahakannya, dan ia juga menanggung
dosa kejahatan Yang diusahakannya.
(Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai
Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan
Kami salah jika Kami lupa atau Kami
tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlah
Engkau bebankan kepada Kami bebanan
Yang berat sebagaimana Yang telah
Engkau bebankan kepada orang-orang

< l| | _l `1l >!.


l ! ,.l ! _ _
%! _: s | .|, `l- ! _,,
` ! l> L>` `_:, _
.ls | !, !: _ ,.l
_ !L> l-l `L-l

_ `l !, l| _ ., `l
_ <!, ..>l .,. .&#'
_,, > _ .&# l! !- !-L
,s !, l| ,.l l>` <
!. | !-`` !l ! ,. !,ls ! ,..
!, !>. | !. !!L> !,
`>. !ls .| ! .l> ls _%! _
Zikir Tahsin dan Rawatan

5
AKRINE

Yang terdahulu daripada kami. Wahai
Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan
kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya
memikulnya. dan maafkanlah kesalahan
kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan
berilah rahmat kepada kami. Engkaulah
Penolong kami; oleh itu, tolonglah Kami
untuk mencapai kemenangan terhadap
kaum-kaum Yang kafir".


Al-Maidah: 33-34

33. Hanyasanya balasan orang-orang Yang
memerangi Allah dan RasulNya serta
melakukan bencana kerosakan di muka
bumi ialah Dengan dibalas bunuh (kalau
mereka membunuh sahaja Dengan tidak
merampas), atau dipalang (kalau mereka
membunuh dan merampas), atau
dipotong tangan dan kaki mereka
bersilang (kalau mereka merampas
sahaja), atau dibuang negeri (kalau
mereka hanya mengganggu ketenteraman
umum). hukuman Yang demikian itu
adalah suatu kehinaan di dunia bagi
mereka, dan di akhirat kelak mereka
beroleh azab seksa Yang amat besar.
34. kecuali orang-orang Yang bertaubat
sebelum kamu dapat menangkapnya,
(Mereka terlepas dari hukuman itu). maka
ketahuilah, bahawasanya Allah Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.


Al-Araaf: 117-122

Aku berlindung dari syaitan yang direjam
117. dan Kami wahyukan kepada Nabi
Musa: "Campakkanlah tongkatmu!" maka
tiba-tiba tongkat itu menelan apa Yang
mereka pura-pura adakan (dengan sihir
mereka). 118. maka sabitlah kebenaran
(mukjizat Nabi Musa), dan batalah (sihir)
Yang mereka telah lakukan. 119. oleh itu,
kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya
di situ dan kembalilah mereka Dengan
keadaan Yang hina. 120. dan
(Kemenangan Nabi Musa menjadikan)
Ahli-ahli sihir itu Dengan sendirinya
merebahkan diri mereka sujud, 121.
sambil berkata: "Kami beriman kepada
!l, !, !l>. ! !L !l ., s
!s s !l !> !9l !.! ls
1l _l

!| > _%! ,!> < `&! -`.
_ !. l.1` ,l.` _L1.
` l`> _ l> `
_ l `l > !l `l
> ,s 'Ls | _%! ,!.
_ , '1. ,ls l.! <
"s '>

!> || _` _l !.s |
1l. ! >! _ _>' L, ! l
l- ,l- ,l! ,l1 _-. _
.l >.l _> l! ! ,,
Zikir Tahsin dan Rawatan

6
AKRINE

Tuhan sekalian alam. 122. "(Iaitu) Tuhan
bagi Nabi Musa dan Nabi Harun".


Al-Anam: 103 (10x)

ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh
penglihatan mata, sedang ia dapat melihat
(dan mengetahui hakikat) Segala
penglihatan (mata), dan Dia lah Yang
Maha Halus (melayan hamba-hambaNya
Dengan belas kasihan), lagi Maha
mendalam pengetahuanNya.


Al-Anfal: 12

(ingatlah) ketika Tuhanmu wahyukan
kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku
menyertai kamu (memberi pertolongan),
maka Tetapkanlah (hati) orang-orang Yang
beriman. Aku akan mengisi hati orang-
orang Yang kafir Dengan perasaan gerun;
oleh itu, pancunglah leher mereka
(musuh) dan potonglah tiap-tiap anggota
mereka"


HasbiALLAH (7x)

Cukuplah Allah sebagai Pelindung, tiada
Tuhan yang disembah melainkan Dia,
kepadaNya aku bertawakal dan Dialah
Tuhan Arasy yang Agong


Yunus: 81-82

Aku berlindung dari syaitan yang direjam
81. Nabi Musa berkata:" apa Yang kamu
datangkan itu, itulah sihir; Sesungguhnya
Allah akan mendedahkan kepalsuannya
(dengan mukjizat Yang dikurniakanNya
kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akan
menjayakan perbuatan orang-orang Yang
melakukan kerosakan.
82. "Dan Allah juga sentiasa menetapkan
perkara Yang benar Dengan Kalimah-
kalimah perintahNya, Walaupun Yang
demikian dibenci oleh orang-orang Yang
melakukan dosa".

_,-l , _` `


. `., ` .,
Lll ,,'| _-` ,, || >ll >- .,.
_%! ` .l! ,l _%! `
sl ,.! !s ,. .
!,

! _` ! .> , ``>.l | < `&#L,` |


< _l`.` - _.l _> < _>l
..l>, l `>`l

Zikir Tahsin dan Rawatan

7
AKRINE

Toha: 69

Aku berlindung dari syaitan yang direjam
Sesungguhnya apa Yang mereka lakukan
itu hanyalah tipu daya ahli sihir; sedang
ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan,
di mana sahaja ia berada".


Al-Haj: 19-22

Aku berlindung dari syaitan yang direjam
19. Inilah dua golongan (mukmin dan kafir)
Yang berbantah-bantahan tentang Tuhan
mereka. maka orang-orang Yang kafir akan
disediakan untuk mereka pakaian dari api
neraka, serta dicurahkan atas kepala
mereka air panas Yang menggelegak,
20. Yang dengannya dihancurkan apa Yang
ada Dalam perut mereka, dan juga kulit
badan mereka. 21. dan mereka pula
disediakan batang-batang besi untuk
menyeksa mereka. 22. tiap-tiap kali
mereka hendak keluar dari neraka itu,
disebabkan mereka menderita azabnya,
mereka dikembalikan padanya, serta
dikatakan: "Rasalah kamu azab seksa Yang
membakar!"
Al-Mukminun: 115-118

Aku berlindung dari syaitan yang direjam
115. "Maka Adakah patut kamu
menyangka Bahawa Kami hanya
menciptakan kamu (dari tiada kepada ada)
sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada
ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula)
tidak akan dikembalikan kepada kami?"
116. maka (dengan Yang demikian) Maha
Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh
alam, lagi Yang tetap benar; tiada Tuhan
melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai
Arasy Yang mulia.
117. dan sesiapa Yang menyembah Tuhan
Yang lain bersama-sama Allah, Dengan
tidak berdasarkan sebarang keterangan
mengenainya, maka Sesungguhnya
hitungannya (dan balasan amalnya Yang
jahat itu) disediakan di sisi Tuhannya.

!| `-. > _l` `>!.l >


.

!`.> ..> , _%!!


` -L ',!. _ ! .` _
`.'' `>' _ ``.` ., ! L,
l>' _1 _ > !l
`>` !. _ s s !,
,s _>'

`.,.> ! >1l> !.,s > !l|


`->. l-. < ,ll _>l l| |
, _-l l _ _ _ <
!l| > _, l ., !| ,!.> s
Zikir Tahsin dan Rawatan

8
AKRINE

Sesungguhnya orang-orang Yang kafir
tidak akan berjaya. 118. dan berdoalah
(Wahai Muhammad Dengan berkata):
"Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan
kurniakan rahmat, dan sememangnya
Engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi
rahmat!"

Al-Furqan: 23

dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa
Yang mereka telah kerjakan dari jenis amal
(yang mereka pandang baik), lalu Kami
jadikan Dia terbuang sebagai debu Yang
berterbangan.

An-Naml: 30-21

"Sesungguhnya surat itu dari Nabi
Sulaiman, dan kandungannya (seperti
berikut): `Dengan nama Allah, Yang Maha
Pemurah, lagi Maha Mengasihani,
"`Bahawa janganlah kamu meninggi diri
terhadapku, dan datanglah kamu
kepadaKu Dengan menyerah diri (beriman
dan mematuhi ajaran ugama Allah). ' "

As-Sod: 35 (Memanggil)

katanya: " Wahai Tuhanku! ampunkanlah
kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaKu
sebuah kerajaan (yang tidak ada taranya
dan) Yang tidak akan ada pada sesiapapun
kemudian daripadaku; Sesungguhnya
Engkaulah Yang sentiasa melimpah
kurniaNya ".

Al-Ghafir (Al-Mumin): 1-3 (3x)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani
1. Haa, Miim. 2. turunnya Al-Quran ini dari
Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha
mengetahui; 3. Yang mengampunkan
dosa, dan Yang menerima taubat; Yang
berat azabNya; Yang melimpah-limpah
kurniaNya; tiada Tuhan melainkan dia;
kepadaNyalah tempat kembali.
., | _l` `>l , s
`> ,> _,-l! || ! ls _ s l-> !,
.


| _ _l | `., < _>l >l
l-. ls . _,l`.`
! , s | ` | l>l` _-, > _
-, ,| ,!l


> `. .>l _ < -l l-l


l. l ,! ,.l : ,!1-l
Ll l| | l| ,.l

Zikir Tahsin dan Rawatan

9
AKRINE

Ad-Dukhan: 43-50

43. (ingatlah), Sesungguhnya pokok
Zaqqum, -44. (Buahnya) menjadi makanan
bagi orang Yang berdosa (dalam neraka).
45. (Makanan ini pula panas) seperti
tembaga cair, mendidih Dalam perut, -
46. seperti mendidihnya air Yang meluap-
luap panasnya. 47. (lalu diperintahkan
kepada malaikat penjaga neraka):
"Renggutlah orang Yang berdosa itu dan
seretlah Dia ke tengah-tengah neraka.
48. "Kemudian curahkanlah di atas
kepalanya - azab seksa - dari air panas
Yang menggelegak". 49. (serta dikatakan
kepadanya secara mengejek): "Rasalah
azab seksa, sebenarnya Engkau adalah
orang Yang berpengaruh dan terhormat
(dalam kalangan masyarakatmu)"
50. (kemudian dikatakan kepada ahli
neraka umumnya): "Sesungguhnya Inilah
Dia (azab seksa) Yang kamu dahulu ragu-
ragu terhadapnya!"

Al-Fath: 1-3 (Membuka Ikatan)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah
1. Sesungguhnya Kami telah membuka
bagi perjuanganmu (Wahai Muhammad)
satu jalan kemenangan Yang jelas nyata,
2. kemenangan Yang Dengan sebabnya
Allah mengampunkan salah dan silapmu
Yang telah lalu dan Yang terkemudian, dan
menyempurnakan nikmatNya kepadaMu,
serta menambahkanmu hidayah ke jalan
Yang lurus (dalam mengembangkan Islam
dan melaksanakan hukum-hukumnya).
3. dan Dengan sebabnya Allah
memberikanmu pertolongan (untuk
mencapai kejayaan) Dengan sepunuh-
penuh dan sehandal-handal pertolongan
(yang tidak ada bandingannya).

Al-Hasyr: 21-24

Aku berlindung dari syaitan yang direjam
21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini
ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau
melihat Gunung itu khusyuk serta pecah
belah kerana takut kepada Allah. dan
(ingatlah), misal-misal Perbandingan ini
Kami kemukakan kepada umat manusia,
| ,>: l `!-L .
ll l- L,l l- >l
> l.s! || >>' . ,.
. _ ,s >l |
'-l `ql _ | ! . .,
..!| !`>. ,l !>. !, -l ,l < !


1. _ , ! >!. .` .- ,ls
, !L. !1.`. . < `.
s


l !l 1l ls ,> .l !-:>
l... _ :> < l. `: !',.
Zikir Tahsin dan Rawatan

10
AKRINE

supaya mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan
melainkan dia; Yang mengetahui perkara
Yang ghaib dan Yang nyata; Dia lah Yang
Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan
melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian
alam); Yang Maha Suci; Yang Maha
Selamat sejahtera (dari Segala
kekurangan); Yang Maha melimpahkan
Keamanan; Yang Maha pengawal serta
Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha
kuat (menundukkan segala-galanya); Yang
Melengkapi Segala KebesaranNya. Maha
suci Allah dari Segala Yang mereka
sekutukan dengannya. 24. Dia lah Allah,
Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang
mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang
membentuk rupa (makhluk-makhlukNya
menurut Yang dikehendakiNya);
bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-
baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih
kepadanya Segala Yang ada di langit dan di
bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya,
lagi Maha Bijaksana.

Al-Ikhlas (3x)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah
1. Katakanlah (Wahai Muhammad):
"(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;
2. "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian
makhluk untuk memohon sebarang hajat;
3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak
diperanakkan; 4. "Dan tidak ada
sesiapapun Yang serupa denganNya".


Al-Falaq (3x)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah
1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku
berlindung kepada (Allah) Tuhan Yang
menciptakan sekalian makhluk, 2. "Dari
bencana makhluk-makhluk Yang ia
ciptakan; 3. "Dan dari bahaya gelap
apabila ia masuk; 4. "Dan dari kejahatan
makhluk-makhluk Yang menghembus-
hembus pada simpulan-simpulan (dan
ikatan-ikatan); 5. "Dan dari kejahatan
orang Yang dengki apabila ia melakukan
dengkinya".
_!ll `l-l `>. < %!
l| | `ls -l :l _-l
`>l < %! l| | ,ll
'_1l `l.l _l l '-l
'!,>l .l _>, < !s :
< _ll !,l '.l `&! '!`
_.`.>l _,. l ! ,.l _
'-l `>>'

< > < .l l $# l


l` l _> `&! >

`s ,, _ll _ . ! _l> _
. _l. | _ : :l
1`-l _ : l> | .>
Zikir Tahsin dan Rawatan

11
AKRINE

An-Nas (3x)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku
berlindung kepada (Allah) Pemulihara
sekalian manusia. 2. "Yang Menguasai
sekalian manusia, 3. "Tuhan Yang berhak
disembah oleh sekalian manusia,
4. "Dari kejahatan pembisik penghasut
Yang timbul tenggelam, -5. "Yang
melemparkan bisikan dan hasutannya ke
Dalam hati manusia, -6. "(Iaitu pembisik
dan penghasut) dari kalangan jin dan
manusia".


Selawat Tafrijiah

Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang
sempurna dan berilah kesejahteraan yang
sempurna kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW yang menjadi sebab
terlepasnya sesuatu yang masih
mengalami jalan buntu dan terbukanya
kesempitan serta didatanginya semua
hajat dan diperoleh semua pemberian
serta Husnul Khatimah (sempurna akhir
hajatnya) dan diturunkan siraman
mendung hujan lantaran keagungan
baginda. (Dan limpahkanlah rahmat dan
salam) kepada keluarga baginda dan
sahabat di dalam setiap kerlipan mata dan
nafas dengan bilangan semua yang
diketahui olehMu wahai Zat yang
menguasai seluruh alam.

Bismillah Penggerak (3x)

Dengan menyebut nama Allah yang
dengan keagungan nama-Nya itu
menjadikan sesuatu tidak berbahaya
baik yang ada di langit atau di bumi,
dan Dia Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui

Scanning

Huruf Muqataat ini adalah gabungan dari
surah Mariam ayat pertama dan surah
Syuara ayat 1 dan 2. Hanya Allah
sahaja mengetahu maksud tersirat

`s ,, _!l ,l _!l l|
_!l _ : _`l _!' %!
'_`` . Z!l _ >l
_!l_- > _.s


Zikir Tahsin dan Rawatan

12
AKRINE

walaupun ada huraian dari ulama
tentang maksud ayat ini.

Ruqyah Jibril

Aku berlindung pada wajah Allah yang
Maha Mulia dan pada KalimahNya yang
Sempurna yang tidak dapat dipengaruhi
pada sesiapapun baik yang taat mahupun
yang fasik, dari kejahatan yang naik ke
langit dan dari kejahatan yang ada di muka
bumi dan kejahatan yang keluarg dari
bumi dan dari kejahatan fitnah-fitnah dan
peristiwa yang mengakibatkan yang buruk
yang terjadi siang dan malam kecuali
peristiwa yang membawa kebaikan, wahai
yang Maha Pengasih (Allah)Zikir Pendinding (100x)
Tiada Tuhan Selain Allah dan tiada
sekutu bagiNya, Tuhan yang memiliki
kerajaan, segala puji yang tiada daya
kekuatan melainkan Allah