Anda di halaman 1dari 2

Anthony Lau

Lahir pada 1933 di Johor Bahru,menerima pendidikan seni di Brighton


College of Art, Sussex, England pada1957 dan Indiana
University diBloomington, Amerika Syarikat pada1968.
Mempengaruhi pelukis-pelukis mudadan guru-guru seni lukis lewat 1950-
andengan konsep-konsep yang terbaru.
Sumbangan utama beliau kepadakegiatan seni ialah dalam bidang arca,lebih
dikenalsebagai seorang pengarca.
Ahli Friday Art Group dengan SyedAhmad Jamal dan Jolly Koh.
Mempunyai sikap kukuh terhadapbahan dan ciri konvensional seni arca.


Karya Anthony Lau


"Rimba"
Tahun : 1967
Media: Arca besi
Tema : Rimba Peniruan alam
Gaya : Serpihan batang besi berbagai ukuranmencetuskan imej rimba yang t
andus. Susunanbatang besi yang tinggi rendah, jarang dan padat,menimbulkan kesa
n tembus cahaya, sertatimbulan garis yang berbeza-beza.
Nilai : Menunjukkan keindahan alam, pekakepada ciri-
ciri perhubungan antara dahan,batang, dan ranting tumbuhan. Menonjolkanmesej ke
pentingan memelihara alam sekitar."Hasil Laut"
Media : Logam
Tema : Arca bentuk imajan konkrit hasillaut yang mempunyai sifat-sifatdeskriptif
Gaya : Bentuk hasil gagah dan kuatmelahirkan ruang dalaman dan luaranyan amat jela
s. Jalur dan jalinanmelencong menghasilkan gerakanyang penuh impak.

Nilai : Menjadi representasi kehidupan laut serta menampilkan kefahaman dan kemahir
an mengolahbahan.