Anda di halaman 1dari 27

ANALISIS ITEM OBJEKTIF EXCEL

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JABATAN PELAJARAN SABAH


EXCEL ( 1 ) TAHUN/TINGKATAN ( 5 ) 2010 ( UPSR/PMR/SPM/STPM)
PPD: NAMA SEKOLAH:
Kod Sekolah Nama Kelas Nama Guru No. Urutan Murid
xxx1234 Mawar Mat 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Mata Pelajaran :
Kod Kertas:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Bahagian Hasil Analisis Item
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JABATAN PELAJARAN SABAH
EXCEL ( 1 ) TAHUN/TINGKATAN ( 5 ) 2010 ( UPSR/PMR/SPM/STPM)
No. Soalan 1 2
Skema Jawapan B C
Nama Murid
a B A
b C A
c B C
f B C
f C C
f C C
f C C
f A D
g C C
g B A
g B D
g A D
h1 A D
h2 D D
h3 B C
h4 A D
h5 B C
h6 B C
m1 B C
m2 A C
Jawapan Calon
zzz b b
Jumlah Calon 21 21
Bil. Jawab A 5 3
% Jawab A 24% 14%
Bil. Jawab B 10 1
% Jawab B 48% 5%
Bil. Jawab C 5 11
% Jawab C 24% 52%
Bil. Jawab D 1 6
% Jawab D 5% 29%
Bil. Tak Jawab 0 0
% Tak Jawab 0% 0%
Bil. Jawab Betul 10 11
% Jawab Betul 48% 52%
Tahap kesukaran murid /Respon murid Sederhana Sederhana
Tahap kesukaran JSI EXCEL
Skema Permarkahan B C
No. Soalan 1 2
3 4 5 6
D C B A
D C D A
D C B C
D C B A
D C B A
D C B A
D B B A
D C B D
D C B D
D B B D
D C B B
D C B D
D C B D
B D A C
A C B C
D C B A
D C B D
D C B A
D B B C
D A B C
C A B C
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b
21 21 21 21
1 2 1 7
5% 10% 5% 33%
2 4 19 2
10% 19% 90% 10%
1 14 0 6
5% 67% 0% 29%
17 1 1 6
81% 5% 5% 29%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
17 14 19 7
81% 67% 90% 33%
Mudah Sederhana Mudah Sederhana
D C B A
3 4 5 6
7 8 9 10
B D B A
B D B A
C D B A
A D B B
B D B A
B D B A
B D A A
B D C A
B C B A
B D C A
B D A A
B A D A
B B B A
C C A A
A C C A
B B B A
B B B A
B B B A
B D C A
B D B A
B D B D
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b
21 21 21 21
2 1 3 18
10% 5% 14% 86%
17 5 13 2
81% 24% 62% 10%
2 3 4 0
10% 14% 19% 0%
0 12 1 1
0% 57% 5% 5%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
17 12 13 18
81% 57% 62% 86%
Mudah Sederhana Sederhana Mudah
B D B A
7 8 9 10
11 12 13 14 15
C C B A D
C C B A D
C C B A D
C C B A D
C C B A D
C C B A D
C C B C D
C C B A D
C C B D D
C C B D D
C C B A D
B C D A D
D C B D D
B D A C A
C C B C A
C C B A D
C C B A D
C C B D D
C C B A D
C C B A D
C D D C D
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b b
21 21 21 21 21
0 0 1 12 2
0% 0% 5% 57% 10%
3 1 18 1 1
14% 5% 86% 5% 5%
17 18 0 4 0
81% 86% 0% 19% 0%
1 2 2 4 18
5% 10% 10% 19% 86%
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%
17 18 18 12 18
81% 86% 86% 57% 86%
Mudah Mudah Mudah Sederhana Mudah
C C B A D
11 12 13 14 15
16 17 18 19
A B C B
C B C C
B B B B
A B C A
C D C A
A C B A
A D C A
A D C B
C D C A
C C C B
A A C B
A D C D
C C A C
C D D B
A D C C
D B C C
A B C A
A B C A
C B C A
D B C C
D A B D
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b
21 21 21 21
9 2 1 8
43% 10% 5% 38%
2 9 4 6
10% 43% 19% 29%
7 3 15 5
33% 14% 71% 24%
3 7 1 2
14% 33% 5% 10%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
9 9 15 6
43% 43% 71% 29%
Sederhana Sederhana Mudah Sukar
A B C B
16 17 18 19
20 21 22 23
D D A A
B C A A
D D D D
B D A A
C D B A
C D A A
B A A A
B D C A
C D A D
B D C A
C C A A
C C A C
B D B A
C A D C
D D D D
B C A A
D C A A
C D A A
B C A A
D D A A
B A C D
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b
21 21 21 21
0 3 12 14
0% 14% 57% 67%
10 1 3 1
48% 5% 14% 5%
7 6 3 2
33% 29% 14% 10%
4 11 3 4
19% 52% 14% 19%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
4 11 12 14
19% 52% 57% 67%
Sukar Sederhana Sederhana Sederhana
D D A A
20 21 22 23
24 25 26 27
D D B A
D D C A
D D B A
D D B B
D D A A
D D B B
D D D C
D D D A
D C A D
D D C B
D D D B
A D B A
C D C C
C A C D
D A B A
D D D D
D D A D
B D C B
D C A A
D D B A
C B A D
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b
21 21 21 21
1 2 5 8
5% 10% 24% 38%
2 2 7 6
10% 10% 33% 29%
3 2 5 2
14% 10% 24% 10%
15 15 4 5
71% 71% 19% 24%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
15 15 7 8
71% 71% 33% 38%
Mudah Mudah Sederhana Sederhana
D D B A
24 25 26 27
28 29 30 31
C B C C
C A C C
D A B C
A B A C
A C D C
C B D C
A B A C
A B C C
A B C B
C D C C
C B C C
B D C C
D A C D
B D A C
D B D C
D C C C
C A D C
A B D C
C A D C
C B C C
A C D C
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b
21 21 21 21
7 5 3 0
33% 24% 14% 0%
3 10 2 2
14% 48% 10% 10%
7 3 9 18
33% 14% 43% 86%
4 3 7 1
19% 14% 33% 5%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
7 10 9 18
33% 48% 43% 86%
Sederhana Sederhana Sederhana Mudah
C B C C
28 29 30 31
32 33 34 35
B D A D
B D A D
B C A D
B A A A
B D A D
B D A D
B C A D
B D A D
A A D A
B D A D
B D A D
B A D D
B D A D
B D A C
C B A D
B D A D
B D A D
B D A A
D D A D
B D A D
D A C D
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b
21 21 21 21
1 4 17 3
5% 19% 81% 14%
17 2 1 1
81% 10% 5% 5%
1 2 1 1
5% 10% 5% 5%
2 13 2 16
10% 62% 10% 76%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
17 13 17 16
81% 62% 81% 76%
Mudah Sederhana Mudah Mudah
B D A D
32 33 34 35
36 37 38 39
C D C A
D D C B
C A C A
A D A A
A D C C
A A C A
A D A C
D D C C
A B A B
D D B A
D D C A
C C A B
A D C C
B D C D
A C C D
C D C D
A D C A
D D C A
A D D D
C D C D
D B C A
Jawapan Calon Jawapan Calon
b b b b
21 21 21 21
9 2 4 8
43% 10% 19% 38%
2 3 2 4
10% 14% 10% 19%
4 2 14 4
19% 10% 67% 19%
6 14 1 5
29% 67% 5% 24%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
4 14 14 8
19% 67% 67% 38%
Sukar Sederhana Sederhana Sederhana
C D C A
36 37 38 39
40
A
B
29 0
D
26 0
B
28 0
D
28 0
D
30 0
A
24 0
D
29 0
D
16 0
D
25 0
D
30 0
D
20 0
D
19 0
A
9 0
A
19 0
A
30 0
A
29 0
B
28 0
D
24 0
A
35 0
B
11 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Jumlah markah Peratus
Jawapan Calon
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
b
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
21
0 0
6
29%
5
24%
0
0%
10
48%
0
0%
6
29%
Sukar
A
40
No. Soalan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BIL Skema Jawapan C D C B A B D B A C C B A D A B C
Nama Murid
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
8 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
9 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
10 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
11 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
12 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
16 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
18 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
19 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
20 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jawapan Calon
Mata Pelajaran : BAHASA INGGERIS
Jawapan Calon Jawapan Calon Jawapan Calon Jawapan Calon
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B D D A A D D B A C B C C B D A D C D C A A
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
29
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
26
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
28
0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
28
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
30
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
24
1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
29
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
25
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
30
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
20
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
19
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
9
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
19
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
30
0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
29
0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
28
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
24
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
markah
Jawapan Calon Jawapan Calon Jawapan Calon Jawapan Calon Jawapan Calon Jawapan Calon
0
Sukar
0.33
Sederhana
0.7
Mudah