Anda di halaman 1dari 2

SOAL PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESETER 1

UNTUK SD KELAS III


Pilihlah salah jawaban yang paling tepat !
1. Pada bilangan 304, angka 4 menempati nilai tempat
A.
B.
C.
D.

ribuan
ratusan
puluhan
satuan

2. 284 = 200 + + 4. Bilangan dalam titik-titik adalah .


A. 8
B. 80
C. 800
D. 8.000
3. Lambang bilangan dari lima ratus dua puluh satu adalah ....
A. 502
B. 512
C. 520
D. 521
4. Manakah di antara bilangan berikut yang 100 lebihnya dari 698 ?
A. 699
B. 708
C. 798
D. 898
5. 158 kurangnya dari 580 adalah ....
A. 400
B. 422
C. 432
D. 438
6. 950, 943, ...., 929. Bilangan yang tepat untuk melengkapi pola bilangan di atas adalah ....
A. 736
B. 836
C. 936
D. 963
7. 312 = .... x 8. Bilangan dalam kotak adalah ....
A. 25
B. 37
C. 39
D. 42
8. 6 x 5 = .....
A. 6 x 6 x 6 x 6 x 6
B. 5 + 5+ 5 + 5 + 5
C. 65
D. 6 + 5
9. 77 x 5 = .....
A. 357
1

B. 375
C. 380
D. 385
10. Hasil bagi dari 834 : 6 adalah ....
A. 139
B. 140
C. 144
D. 149