Anda di halaman 1dari 2

Alexandu Lapusneanul

Costache Negruzzi
Nuvela Alexandru Lapusneanul este prima nuvela romantic de inspiratie istorica fin literature romana.
Nuvela a fost in perioada pasoptista, in primul numar al revistei Dacia Literara ( 18!".
#ste o nuvela deorece este o specie epica in proza, cu o constructive riguroasa, avand un fir narativ central.
$e o%serva concizia intrigii, tendinta de o%iectivare a perspective narative si verosimilitatea faptelor. &ersona'ele sunt
relative putine, caracterizate succinct si graviteaza in 'urul persona'ului principal.
#ste o nuvela romantic datorita specie, insipiratia din istoria nationala, tema, conflict, naratiune liniara,
persona'e construite in antiteza, culoarea epocii in descrieri cu valoare documentara,nu cu valoare epica, gesture si
replici memora%ile ale persona'elor.
Nuvela are ca tema lupta pentru putere in epoca medieval, in (oldova, la mi'locul secolului al )*+ lea.
#vocarea aristica a celei de,a doua domnii a lui Alexandru Lapusneanul , evidenteaza lupta pentru impunerea
autoritatii domnesti si consecintele detinerii puterii de un domnitor crud, tiran.
Naratorul este omniscient, omnipresent, so%ru,detasat, predominant o%iectiv. Naratiunea la persoana a +++a
cu focalizare zero si viziune -dindarat. aminteste prin o%iectivitate si concizie de relatarea cronicarilor. Naratiunea se
desfasorara linear, chronologic, prin inlantuirea secventelr narative si episoadelor, particularitate narativa romantic,
dupa cum afirma si Nicolae (anolescu - +ntriga lineara si previzi%ila este o particularitate a prozei narative care
denota multa artificialitate..
+ncipitul si finalul se remarca prin so%rietatea auctoriala.
#chili%rul compositional este realizat prin organizarea textului narativ in patru capitol, care fixeaza
momentele su%iectului. Capitolele poarta cate un motto cu rol rezumativ, care constituie replici memora%ile ale
persona'elor.
Capitolul + - Daca voi nu ma vrei, eu va vreu/.
Capitotlul ++ - Ai sa dai sama, Doamna0 -
Capitolul +++ - Capul lui (otoc vrem/.
Capitolul +* - De mai voi scula, pre multi am sa popesc si eu/.
Capitolul + cuprinde expozitiunea, intoarcerea lui Alexandru Lapusneanul la tronul (oldovei , in 112, in
fruntea unei armate rucesti si intalnirea cu solia formata din cei patru %oieri trimisi de 3omsa4
*everita,(otoc,$pancioc si $toici si intriga, hotararea domnului de a,si relua tronul si dorinta sa de raz%unare fata de
%oierii tradatori.
Capitolul ++ corespunde, ca moment al su%iectului cu desfasurarea actiunii si cuprinde o serie de evenimente
4 fuga lui 3omsa in (untenia, incendierea cetatilor, uciderea unor %oieri, interventia doamnei 5uxandra pe langa
domnitor pentru a inceta omorurile si promisiunea pe care acesta i,o face.
Capitolul +++ contine mai multe scene romantic, prin caracterul memora%il sau exceptional. &articiparea si
discursul domnitorului la slu'%a religioasa, ospatul de la palat si uciderea cello 6 de %oieri, omorarea lui (otoc de
multime. Capitolul cuprinde punctual culminant.
Capitolul +* infatiseasa deznodamantul , moartea tiranului prin otravire. Domnitorul se retrage incetatea
7otinului, %olnav de friguri , domnitorul este calugarit. Deoarece nu isi revine si ameninta sa ii ucida pe toti, doamna
5uxandra aacepta sfatul %oierilor de a,l otravi.
Conflictul nuvelei este complex si pune in lumina personalitatea puternica a persona'ului principal.
&rincipalul conflict, exterior, este de ordin politic, lupta pentru putere intre dmnitor si %oieri.Conflictul secundar, intre
domnitor si (otoc, particularizeaza dorinta de raz%unare a domnitorului. Conflictul social, intre %oieri si popr, este
limitat de revolta multimii din capitolul +++.
+n proza romantic, conflictele exterioare plaseaza persona'ele intr,o relatie de antiteza. Din acest punct de
vedere, se poate vor%i despre contrastul dintre Lapusneanul si doamna 5uxandra evidentiat in capitolul ++.
3impul si sptiul actiunii sunt precizate si confera verosimilitate naratiunii.
&ersona'ele sunt realizate potrivit esteticii romantic, persona'e exceptionale in situatii exceptionale, antiteza
ca procedeu de constructive, liniaritatea psihologica, replicile memeora%ile.
Alexandru Lapusneanul este persona'ul principal al nuvelei, persona' romantic, exceptional, care actioneaza
in situatii exceptioanle.#l este construit din contraste si are o psihologie complexa, calitati si defecte putenice, - un
damnat. romantic, afirma 8eorge Calinescu.
Doamna 5uxandra, este un persona' secundar, un tip romantic, construit in antiteza cu Lapusneanul4
%landete,cruzime, character sla%,caracter puternic.
9oierul (otoc reprezinta itpul %oierului tradator,violent si intrigant, urmarind exclusive propriile sale interese.
+n antiteza cu %oierul tradator, sunt persona'ele episocie $pancioc si $toici, cu rol 'ustitiar, reprezentand %oierimea
tanara capa%ili sa anticipeze miscarile adversarului.
&ersona'ul colectiv, multimea rvoltata, apar pentru prima data in literature noastra. &sihologia multimii este
surprinsa cu finite, in mod reliast. Arta naratorului de a surprinde gradat starile psihologice ale multimii prin notatii
scurte, care separa replicile persona'elor asemenea indicatiiolr scenic dintr,o drama.
Lim%a'ul contine expresii populare - ramasa cu gura cascata. , regionalisme fonetice - gasand., figure de stil
, comparatia - Acest din urma cuvant/ fu ca o schinteie electrica. si metafora - in %ratele idrei acestei cu multe
capete..
Naratiunea si descrierea sunt reduse, naratorul o%iectiv imitandu,si interventiile. Caracterul dramatic al
textului este dat de rolul capitolelor in ansam%lul textlului, de relaizarea scenic a secventelor narative, de utilizarea
predominanta a dialogului.
$tilul narativ se remarca prin so%rietate, concizie, echili%ru intre termenii arhaici si neologici. $tilul indirect
alterneaza cu ce direct.
(arcile prezentei naratorului sunt topica afectiva utilizata in caracterizarea directa, lexical com%inat.
5egionalismele - pana, septe. si arhaismele. vornicul, spatarul. sunt utilizate pentru culoarea locala.
Lim%a'ul persona'elor este unul dintre principalele mi'loace de caracterizare si concentreaza atitudini, reda
trasaturi in mod indirect.
Nuvela Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi este o nuvela de facture romantic prin respectarea
principiului romantic enuntat in +ntroductie la Dacia Literara, dar si prin specie, tema,antiteza angelic,demonic,
spectaculosul gesturilor, al replicilor si al scenelor.