Anda di halaman 1dari 18

UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 - SJKC

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 1


BAHAGIAN 1

Arahan
Bahagian 1 mengandungi 30 soalan .
Jawab semua soalan.
Tandakan jawapan pada kertas yang disediakan.

Soalan 1 hingga 5.
Pilih perkataan yang betul ejaannya.

1. A. tembikei B. pisang C. nangke

2. A. bising B. baleng C. puseng

3. A. pikul B. jinggin C. gengam

4. A. manddi B. maen C. makan

5. A. ekan B. dangin C. sayur


Soalan 6 hingga 10.
Pilih perkataan yang salah ejaannya.

6. A. minum B. berlarri C. lompat

7. A. malam B. peteng C. siang

8. A. itik B. ayam C. ekan

9. A. suke B. duka C. riang

10. A. bulan B. bintang C. mathari
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 2

Soalan 11 hingga 15.
Pilih perkataan yang sama maksud.

11. riang
A. pilu B. derita C. gembira

12. lawa
A. cantik B. comel C. buruk

13. pandai
A. bodoh B. suka C. pintar

14. cepat
A. lambat B. pantas C. lewat

15. menangis
A. ketawa B. gelak C. meraung


Soalan 16 hingga 20
Pilih perkataan yang berlawan maksudnya.

16. Terang
A. panas B. gelap C. silau

17. Tinggi
A. rendah B. rata C. lampai

18. Rajin
A. kuat B. sabar C. malas

19. Muram
A. riang B. sebak C. girang

20. Sejuk
A. dingin B. suam C. panas
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 3

anak

21. Pilih pasangan yang paling serupa dengan MALAM - SIANG.
A. panas-sejuk
B. beku-keras
C. tajam-pisau

22. Perkataan-perkataan yang berkaitan ialah
A. ibu, bapa, anak
B. pokok, daun,cawan
C. pen, pensil, penyapu


Soalan 23 dan 24.
Yang manakah antara perkataan-perkataan ini tidak berkaitan?

23. A. Kuali B. Senduk C. Baldi

24. A. Gunting B. Tangga D. Kain25. Berdasarkan rajah di atas, Ali adalah umpama ______________.
A. anak didik
B. anak angkat
C. anak kesayangan
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 4

26. Jaya menyertai perlumbaan. Dia mengejar dan mendahului orang
yang kedua.
Sekarang Jaya di tempat yang ke berapa?
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga

27. Borhan dan Khalid berambut kerinting. Ani dan Amy berambut
lurus. Borhan dan Amy berambut perang.
Siapakah yang berambut hitam?
A. Borhan dan Ani
B. Ani dan Khalid
C. Amy dan Khalid

28. Arnab berada di hadapan kucing, kucing berada di hadapan
penyu.
Haiwan manakah yang berada di belakang sekali?
A. Arnab
B. Kucing
C. Penyu
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 5

Baca petikan berikut dan jawab soalan 29 dan 30.

29. Siapakah yang turun di Stesen Bas Bangsar?
A. Azlan, Azam dan Amran
B. Azam, Azlan dan Ahmad
C. Azam, Ali dan Amran

30. Siapakah yang turun selepas Ali?
A. Azlan dan Azam
B. Ahmad dan Abu
C. Azam dan AhmadDalam perjalanan dari Stesen Bas Pudu ke Stesen Bas
Bangsar, terdapat empat orang penumpang iaitu Ali, Abu,
Ahmad dan Amran. Di pertengahan jalan, Ali telah turun
manakala Azam dan Azlan pula telah naik. Sebelum sampai
ke Stesen Bas Bangsar, bas tersebut telah menurunkan
Ahmad dan Abu. Bas tersebut meneruskan perjalanannya
setelah menurunkan semua penumpang di Stesen Bas
Bangsar.
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 6

BAHAGIAN 2

Arahan
Bahagian 2 mengandungi 30 soalan .
Jawab semua soalan.
Tandakan jawapan pada kertas yang disediakan.

31. One child, many _____ .
A. childrens B. children C. childs

32. Azrul is hardworking but his sister is _______ .
A. intelligent B. lazy C. kind

33. Lina sings sweetly and Rami dances _____ .
A. quickly B. gracefully C. carefully

34. My mother bought a loaf of bread, and a _____ of sugar at the
market.
A. packet B. pinch C. slice

35. Match the word HAPPY with the correct action.
A. Sleep B. Shout C. Laugh

36. A teacher teaches, a doctor _______ .
A. repairs B. mends C. treats

37. If stripes are to zebras, then scales are to ______ .
A. fish B. tigers C. tortoises


Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 7

38. What is Y?

A. Joey B. Chick C. Kid

39. Hat : head
A. glove : waist B. sock : feet C. belt : neck

40. Cats meow, snakes _____.
A. trumpet B. hiss C. croak

41. What is P?A. sleep B. play C. eat

42. My mothers brother is my uncle, my mothers sister is my
________.
A. aunt B. nephew C. niece

43. The landlord is collecting rent from then ____________.
A. tenant B. neighbour C. friend


cat Kitten
dog Puppy
hen Y
thirsty drink
hungry P
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 844. The big elephant is chasing the ___________ lizard.
A. fast B. large C. small

45.
a pair two
a dozen Q

What is Q?
A. three B. four C. twelve

46. A farmer has ten cows. All but six of them die.
How many are left?
A. three B. four C. five

47. I am interested in planes. I am going to be a pilot.
Sara is interested in music. She is going to be a __________.
A. singer B. lawyer C. carpenter

48. The root word of playing is play.
What is the root word of slept?
A. sleep B. sleeps C. sleeping

49.
father and mother
brother and sister
nephew and X

What is X?
A. aunt B. niece C. cousin
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 950.
chicken coop
bird nest
spider web
bee Y

What is Y?
A. tree B. hive C. pond

51.
cold snow, ice, ice cream
hot steam, sun, X

What is X?
A. chillies B. fire C. bulb

52. Sharp knife, ________ whale.
A. big B. blunt C. hard

53. It is raining so I need an umbrella.
It is cold so I need a ________ .
A. pyjamas B. sweater C. dress


Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 10


54.
wet net
cool pool
fat S

What is S?
A. fast B. cat C. bad

55. Match.


?
A.

B.

B
.

C.

C
.

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 11

56. Sams parents have five kids. Four of them are Bill, Bob, Beb and
Bib.
What is the fifth kids name?
A. Sam B. Beb C. Bib

57. In a kitchen cupboard there are three pots containing different
items. The rice is on the right of the flour and the sugar is on the
right of the rice.
Which item is in the middle?
A. Sugar B. Rice C. Flour


Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 12

Read the passage below and answer questions 58, 59 and 60.
On Saturday, Yazid and his father went shopping. He bought a black
shirt. They had lunch. They had chicken rice and orange juice. They
had fun shopping.

On Sunday, Fauziah and her mother went shopping. They went there
by bus. Fauziah bought a yellow skirt. Her mother bought a hand
bag. They had fun shopping.


Choose the correct statement.

58. A. Yazid and his father went shopping on Saturday
B. Yazid and his mother went shopping on Saturday
C. Yazid and his father went shopping on Sunday

59. A. Yazid bought black skirt
B. Yazid bought black shirt
C. Yazid and Fauziah bought black shirt

60. A. Fauziah and her mother went shopping by car
B. Fauziah and her mother bought a hand bag
C. Fauziah and her mother had fun shopping

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 13


BAHAGIAN 361.

A. B. C.
62. , , _____, ,
A. B. C.

63. 20, 30, 40, ____ , 60, 70
A. 43 B. 34 C. 50


64. 33, _____, 19, 12, 5
A. 31 B. 26 C. 27


65. ?


A. B. C.Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 14

66.
A. 4 B. 7 C. 8

67. ?

A. 5 B. 6 C. 7

68. 49 7 ?

A. 7 B. 8 C. 9

69. BOLA = 2 4 6 8 , LOBA =
A. 6 4 8 2 B. 6 4 2 8 C. 6 8 2 4

70.
A. 9 000, 8 000, 7 000, 6 000, 5 000
B. 9 000, 9 500, 8 000, 7 000, 6 000
C. 9 000, 8 000, 6 000, 5 000, 4 000

4 7
9
5 6
9
3
9
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 15

71.
100 ml

A B

A. A B
B. A B
C. A B


72. 10 2
?

A. 2 B. 8 C. 10


73. 35 sen ?

A. 7 5 sen
B. 7 10 sen
C. 7 20 sen

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 1674.


K ?
A. B. C.
75. 30 kg 2 kg 3 kg
35 kg ?

A. B. C.

76. 21 5
?

A. 7 B. 8 C. 9


77.
20 40 S

50 30 80 40 90 50K


k
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC 17

S
A 20 B. 40 C. 60

78. 133?

A. 6 7 B. 5 8 C. 4 9


79. ?
A. 5 B. 6 C. 7

80. 3 4
?

A. 12 B. 18 C. 24


2 cm
2 cm
6 cm
4 cm