Anda di halaman 1dari 2

Bunda - Melly Goeslaw

___ ___ __ ___


| 3 4 5 3 . 4 5 3 | . . . 0 |
Kubu ka al bum bi ru
___ __ __ __
1 2 3 1 . 2 3 1 | . . . 0 |
Pe nuh de bu dan u sang
___ ___ ___ __ ___ ___
7< 7< 7< 3 . 7< .< 2 | 2 1 7< 1 . . |
Ku pan da ngi se mua gam bar di ri
___ ___ __ __ ___
1 1 1 1 . 4 . 1 | 1 2 2 . . |
Ke cil ber sih be lum ter no da
___ ___ __ ___
| 3 4 5 3 . 4 5 3 | . . . 0 |
Pi kir ku pun me la yang
___ __ __ __
1 2 3 1 . 2 3 1 | . . . 0 |
Da hu lu pe nuh ka sih
___ ___ ___ __ ___ ___
7< 7< 7< 3 . 7< .< 2 | 2 1 7< 1 . . |
Te ri ngat se mua ce ri ta o rang
___ ___ __ __
1 1 1 1 . 7< . 1 | . . . 0 |
Ten tang ri wa yat ku
___ ___ ____
6< . 7< . | 7< 2 1 2 3 | 4 . 3 2 3 4 | 5< . . . |
Ka ta me re ka di ri ku sla lu di man ja
___ ___ ____
6< . 7< . | 7< 2 1 2 3 | 4 . 3 2 3 4 | 5< . . . |
Ka ta me re ka di ri ku sla lu di ti mang
___ ___ __ ___
| 3 4 5 3 . 4 5 3 | . . .
Na da na da yang in dah
__ ___ __ __ __
. 3 | 1 2 3 1 . 2 3 1 | . . . 0 |
Sla lu ter u rai da ri nya
___ ___ ___ __ ___ ___
7< 7< 7< 3 . 7< .< 2 | 2 1 7< 1 . . |
Ta ngi san na kal da ri bi bir ku
___ ___ __ __ ___
1 1 1 1 . 4 . 1 | 1 . 2 . . |
Tak kan ja di de ri ta nya
2012 www.NotasiMusik.com
___ ___ __ ___
| 3 4 5 3 . 4 5 3 | . . .
Ta ngan ha lus dan su ci
__ ___ __ __ __
. 3 | 1 2 3 1 . 2 3 1 | . . . 0 |
Tlah mengangkat di ri i ni
___ ___ ___ __ ___ ___
7< 7< 7< 3 . 7< .< 2 | 2 1 7< 1 . . |
Ji wa ra ga dan se lu ruh hi dup
___ ___ __ __
1 1 1 1 . 7< . 1 | . . . 0 |
Re la dia be ri kan
___ ____ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___ ___
3 4 5 3 . 4 5 3 | . 4 5 3 . 4 5 6 | 0 6 6 6 . 6 7 2> | . 2> 2> . 1> 7 1> | .... }
oh bunda a da dan tia da di ri mu Kan selalu a da di da lam ha ti ku
Notasi angka oleh ! "mri #$ %Notasi#usik&com'
2012 www.NotasiMusik.com

Anda mungkin juga menyukai