Anda di halaman 1dari 2

Biro Dakwah Amar Maaruf Nahi Munkar, Masjid Jamek Kampung Nakhoda

M MM M
M MM M
I II I
I II I
M MM M
M MM M
B BB B
B BB B
A AA A
A AA A
R RR R
R RR R
N NN N
N NN N
A AA A
A AA A
K KK K
K KK K
H HH H
H HH H
O OO O
O OO O
D DD D
D DD D
A AA A
A AA A
a a

BIL: 6/1 SYAABAN 1435H/30 MEI 2014 PERCUMA UNTUK AHLI JEMAAH MASJID
P PP P P PP PE EE E E EE ER RR R R RR RI II I I II IS SS S S SS ST TT T T TT TI II I I II IW WW W W WW WA AA A A AA A I II I I II IS SS S S SS SR RR R R RR RA AA A A AA A D DD D D DD DA AA A A AA AN NN N N NN N M MM M M MM MI II I I II IK KK K K KK KR RR R R RR RA AA A A AA AJ JJ J J JJ J
Hadhrat Imam Bukhari dan Imam Muslim Rahmatullah Alaihima telah meriwayatkan di
dalam Kitab Shahih mereka dengan sanadnya daripada Hadhrat Anas Ibni Malik
Radhiyallahu Anhu berkata, bahawa Hadhrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda:

. ) 2 / 170 : 356 (
Daku telah didatangkan dengan seekor Buraq, (Dan ia adalah seekor haiwan yang
putih, panjang, lebih besar dari seekor keldai dan kecil dari seekor baghal, yang
meletakkan langkahannya sehingga ke akhir pandangannya) lalu berkata: Maka
daku menaikinya sehingga daku telah mendatangi ke Baitul-Maqdis, lalu berkata,
Kemudian daku mengikatkannya dengan dengan gelungan tali yang mana Para
Anbiya mengikatkan dengannya. Kemudian daku telah masuk ke Masjid lalu daku
bersembahyang di dalamnya sebanyak dua rakaat. Kemudian daku telah keluar.
Maka datanglah Jibril Alaihissalam dengan sebuah bekas berisi arak dan sebuah
bekas berisi susu. Maka daku telah memilih susu. Justeru, Jibril telah berkata,
Kamu telah memilih yang fitrah. [Shahih Muslim Bab Isra Rasulullah ke Langit]

PENGAJARAN HADITS
esungguhnya peristiwa kejadian Isra Miraj adalah termasuk dalam perkara Iman
yang Ummat Islam dituntut mempercayainya kerana Firman Allah pada ayat 1 dan
ayat 60 Surah Al-Isra serta ayat 1-18 Surah An-Najm telah menyatakan berkenaan
peristiwa Isra dan Miraj, maka sesiapa yang menolak kebenaran peristiwa Isra dan Miraj
bererti menolak kebenaran Al-Quran, dan orang yang menolak Al-Quran adalah terkeluar
dari Agama Islam. Baginda Nabi telah dibawa menaiki seekor Buraq berwarna putih yang
pantas langkahan kakinya dari Makkah ke Baitul-Maqdis di Palestin dan Baginda Nabi
telah bersolat dua rakaat di dalam Masjid Al-Aqsa bersama dengan sekalian Para Anbiya.
Sebelum masuk ke dalam masjid, Baginda telah mengikatkan kenderaannya di tempat Para
Anbiya mengikatkan kenderaan mereka, bermaksud bahawa Baginda mengambil tindakan
berikhtiar lalu bertawakkal. Baginda telah diberikan pilihan oleh Malaikat Jibril sama ada
hendak memilih minuman arak atau susu? Baginda telah memilih susu kerana ia adalah
minuman fitrah yang diperlukan oleh setiap manusia semenjak kecil sehinggalah dewasa.

Ketua Editor: Ust. Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi
Penolong Editor: Sdr. Muhammad Taufiq
S
S

D
E
Mimbar Nakhoda Mimbar Nakhoda Mimbar Nakhoda Mimbar Nakhoda ini diterbitkan secara mingguan oleh Biro Dakwah Amar Maaruf Nahi Munkar, Masjid Jamek Kampung
Nakhoda, Jalan Nakhoda Tengah, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan dengan kerjasama Naqsyabandi Akademi Quran
Sunnah Hadits, Madrasah Ulul Azmi, Kg. Sepakat Wira Damai, Batu Caves. Cetakan adalah terhad, maka digalakkan untuk
difotostat dan diedarkan kepada orang lain, semoga Allah memberkati dan memberikan pahala yang berterusan, Amin.
Bait Al-Mamur
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
Wasallam telah didatangi tiga orang
Malaikat iaitu Jibril, Mikail dan Israfil.
s6 %!# `& 7/ 9 f`9# #s9# <) f`9# $%{# %!# $./ 9m
`9 $G# ) 9# 79#
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambaNya Muhammad pada malam
hari dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsha di Palestin, yang Kami berkati
sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Kami.
Sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. [Al-Isra: 1]

) $=% 9 ) / %n& $9$/ $ $=_ $9# L9# 7& ) F $=9 f9#
`=9# #)9# $ ) $ #7.
Dan ingatlah ketika Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya
Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmunya dan kekuasaanNya; dan tiadalah Kami
menjadikan pandangan pada malam Miraj yang telah Kami perlihatkan kepadamu melainkan
sebagai satu ujian bagi manusia; dan demikian juga Kami jadikan pokok yang dilaknat di dalam
Al-Quran; dan Kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amaran maka semuanya itu tidak
menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. [Al-Isra: 60]

- Isra: Perjalanan malam hari dari Masjid Al-Haram, Makkah ke Masjid
- Al-Aqsha, Palestin menaiki Buraq.
- Miraj: Menaiki tingkatan 7 lapisan langit hingga ke Sidrah Al-Muntaha
- Tarikh: 27 Rejab/721M
- Jarak Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsha: 1239.42km
- Tempoh masa menurut penerbangan kini: 1 jam 52 minit

- Tahun Kesedihan kerana Abu Thalib dan Khadijah wafat pada tahun yang
sama.
- Buraq: Seekor haiwan berwarna putih dan lebih besar dari keldai dan
langkahannya sejauh mata memandang.
- 50 waktu Solat telah dikurangkan kepada 5 waktu setelah
beberapa kali bertemu Nabi Musa
- Bait Al-Mamur: Qiblat Ibadat 70,000 Para Malaikat setiap hari
- Rasulullah menziarahi Syurga dan Neraka menaiki Rafraf iaitu
tikar terbang.

Demi bintang semasa ia menjunam. Rakan kamu, Nabi Muhammad yang
kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu tidaklah menyeleweng dari jalan
yang benar, dan dia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Dan dia
tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan Agama Islam menurut
kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu sama
ada Al-Quran atau Hadits tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
kepadanya. Wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh Malaikat
Jibril yang amat kuat gagah. Lagi yang mempunyai kebijaksanaan, kemudian
dia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan rupanya asal.
Sedang dia berada di arah yang tinggi di langit. Kemudian dia mendekatkan
dirinya kepada Nabi Muhammad, lalu dia berjuntai sedikit demi sedikit.
Sehingga menjadilah jarak di antaranya dengan Nabi Muhammad sekadar
dua hujung busaran panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah wahyukan
kepada hambaNya Muhammad, dengan perantaraan Malaikat Jibril apa yang
telah diwahyukanNya. Hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang
dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai
apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya! Nabi Muhammad
telah melihat Malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Di
sisi "Sidrah Al-Muntaha". Yang di sisinya terletak Syurga "Jannah Al-
Makwa". Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal
pada kali ini ialah semasa "Sidratul Muntaha" itu diliputi oleh makhluk-
makhluk dari alam-alam ghaib, yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi
Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan
pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya dan tidak pula
melampaui batas. Demi sesungguhnya, dia telah melihat sebahagian dari
sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan
kekuasaan Tuhannya. [An-Najm: 1-18]

z
Bait Al-Makmur
Masjid Al-Haram
Makkah
Masjid An-Nabawi
Madinah

Masjid Al-Aqsha
Palestin

xa ag xa ag j j
f
f
Langit 7: Nabi Ibrahim
Langit 6: Nabi Musa
Langit 5: Nabi Harun
Langit 4: Nabi Idris
Langit 3: Nabi Yusuf
Langit 2: Nabi Isa & Nabi Yahya
Langit 1: Nabi Adam
W
K
m
Sidrah Al-Muntaha
Gunung
Tursina
Biro Dakwah Amar Maaruf Nahi Munkar, Masjid Jamek Kampung Nakhoda
( (( ( ( (( (amjI amjI amjI amjI amjI amjI amjI amjI) )) ) ) )) ) i ii iB BB B A AA A i ii iB BB B A AA A
AiBj Ae f yBIjM jq f iB :
1 ( (( ( mBVA iBA mBVA iBA mBVA iBA mBVA iBA OB o fie am
o A ie B Ae O ,eBI am .
2 ( (( ( iBA iBA iBA iBA ==- fie am .- OB .-
Ae b .- am ,jnI .- e b ,.,,,
. ,,,, , am ,, .- e ,,,, , .
( (( ( ( (( (o iBI o iBI o iBI o iBI o iBI o iBI o iBI o iBI- -- - - -- -iBI iBI iBI iBI iBI iBI iBI iBI) )) ) ) )) ) ==| ==|
1 ( (( ( iAe . 2 ( (( ( N . 3 ( (( ( iC . 4 ( (( ( B . 5 ( (( ( iBI A
m j I e Ae J OB BU Ae ie iA .
6 ( (( ( M ,PJi ,O Mjm SyBI A ,BI
I Ae A ,eE A nD m . 7 ( (( ( AY mm
eE A mm m SyAe Be AjY f .
8 ( (( ( Y ie njM yBI uA m f A
I Ae A ,eE A ie .
a
a

, ,-,=, -,=,, , ,=,| ,=,|
.,., f , . ,,, __,, . .,., f _,
SMiA ,,_ PzA , .,., .-
b . , = ., 6 ' _,
$' %!# #`# #) `F% <) =9# #=$
3`_` 3& <) ,#9# #s# 3'`/
6=`_& <) 639# - SMiA : iA iA iA iA - -- - iA iA iA iA
f B JA ,BAjI f B JA ,BAjI f B JA ,BAjI f B JA ,BAjI f jejI f jejI f jejI f jejI u BUj u BUj u BUj u BUj
mBI mBI mBI mBI U U U U - -- - U U U U B B B B Ae Ae Ae Ae Af Af Af Af - -- - BM Ae BM Ae BM Ae BM Ae
Ae m Af Bz Ae m Af Bz Ae m Af Bz Ae m Af Bz Bm Bm Bm Bm f f f f Ae Ae Ae Ae e e e e
Af mBI Af mBI Af mBI Af mBI - -- - Ae Ae Ae Ae B PB Af Bz B B PB Af Bz B B PB Af Bz B B PB Af Bz B . .. .

CIRI-CIRI GOLONGAN KHAWARIJ

TOKOH ISLAM
SALMAN AL-FARISI


Allah Taala berfirman pada ayat 11 Al-Mujadilah,
$' %!# #`# #) % 39 #s? =f9# #s$ x !# 39 #) % #'#
#'$ !# %!# #`# 3 %!# #?& =9# M_ !# $/ =? 7z
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat
duduk kamu untuk orang lain maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan
segala halnya untuk kamu, dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah supaya Allah
meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan Agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan Allah Maha Mendalam
pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dunia itu terkutuk dan segala isinya
juga terkutuk kecuali Zikir dan Taat kepada Allah Taala, orang Alim dan penuntut Ilmu. Dalam
mafhum sebuah Hadits ada dinyatakan bahawa barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi
orang baik maka Dia akan menjadikan orang itu Faqih dan memahami dalam ilmu pengetahuan
dan urusan-urusan pengamalan Syariat Agama Islam.
Golongan Al-Khawarij adalah golongan Ahli Ibadat yang jahil, kemudian mengkafirkan
Ummat Islam yang lain, lalu sibuk memerangi orang-orang Islam tetapi tidak bermusuhan
dengan golongan Kuffar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam antara ciri-ciri golongan Khawarij adalah:
, ` , . ' , , ` , . ' . , . , , ,
Mereka membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan perang dengan penyembah
berhala. [Bukhari: 3344/Muslim: 1064]
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Golongan Khawarij itu apabila mereka menghukum
dengan kekufuran ke atas sesiapa yang bertentangan dengan mereka dari kalangan Ummat
islam, maka mereka menghalalkan darah-darah mereka dan meninggalkan pertentangan
dengan Kafir Zimmi dengan berkata: Kita memenuhi janji kita dengan mereka yang Kafir, dan
mereka akhirnya meninggalkan peperangan dengan orang-orang Musyrik dan sibuk berperang
dengan orang-orang Islam, maka ini semua adalah kesan daripada Ahli-ahli Ibadah yang jahil.
Hadhrat Salman Al-Farisi adalah seorang yang
berbangsa Parsi dan nama gelarannya ialah Abu
Abdullah dan tergolong dalam jemaah Ashab
Shuffah. Beliau pada asalnya beragama Majusi
dan pernah memeluk agama Nashrani dan Yahudi.
Setelah memeluk Agama Islam, beliau telah
dipersaudarakan dengan Abu Dzar Al-Ghiffari
yang juga adalah seorang dari Ahli Shuffah.
Beliau adalah seorang yang amat Tawadhu
merendahkan diri, bijak, tegas, berani, adil, wara,
zuhud dan kuat keyakinannya terhadap ajaran
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga
telah diisytiharkan sebagai Ahli Bait oleh Baginda.
Beliau telah memberi sumbangan yang besar
terhadap kekuatan Agama Islam, antaranya ialah
memberikan cadangan kepada Rasulullah untuk
menggali parit di sekeliling Madinah ketika
berlaku Perang Khandaq bagi mempertahankan
kotanya. Ketika beliau sedang menggali parit,
beliau telah berhadapan dengan sebuah batu besar
yang tidak dapat dipecahkannya, lalu Baginda
Rasulullah telah datang untuk memecahkannya
dengan kapak. Pukulan pertama mengeluarkan
suatu kilauan, pukulan kedua mengeluarkan
kilauan kedua dan pukulan ketiga telah
mengeluarkan kilauan ketiga.
Lalu Rasulullah bertanya kepada Salman,
Wahai Salman, apakah kamu lihat kilauan-
kilauan itu? Dia menjawab, Ya Rasulullah,
sesungguhnya daku telah melihatnya. Baginda
bersabda, Pada kilauan pertama, daku
diperlihatkan bahawa Allah telah membuka
kemenangan Yaman untukku, pada kilauan
kedua Allah telah membuka Syam dan Negara-
negara Barat, dengan kilauan yang ketiga Allah
telah membukakan bagiku Negara-negara
Timur.
Ketika waktu malam tiba beliau akan mula
sibuk bersolat, jika keletihan beliau akan mula
berzikir secara lidah lisan, dan apabila lidahnya
mula keletihan dia akan duduk bermuraqabah
dan memikiri kekuasaan Allah dalam sekalian
ciptaanNya. Salman Al-Farisi telah dilantik
sebagai gabenor di Madain dan wafat pada 15
Rejab 33H semasa kekhalifahan Utsman Ibni
Affan dan dikebumikan di sana ketika berusia
250 tahun. Banyak Hadits Nabawi yang telah
diriwayatkan oleh beliau. Antara murid beliau
yang unggul dari kalangan Tabiin adalah Imam
Abu Abdur Rahman Qasim Ibni Muhammad
Ibni Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Abu Halim
Habib Ibni Aslam Ar-Rayi.