Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI KLASIFIKASI AKAUN

LENGKAPKAN JADUAL DIBAWAH INI DENGAN MENGKLASIFIKASIKAN ITEM ITEM


YANG BERIKUT MENGIKUT JENISNYA SEPERTI ASET SEMASA, ASET BUKAN SEMASA,
LIABILITI SEMASA, LIABILITI BUKAN SEMASA, HASIL, BELANJA, EKUITI PEMILIK DAN
AKAUN KONTRA.

BIL ITEM KLASIFIKASI AKAUN
1 KENDERAAN
2 ALATAN PEJABAT
3 KOMISEN DITERIMA
4 ALA TULIS
5 TUNAI
6 STOK AKHIR
7 OVERDRAF BANK
8 FAEDAH ATAS PINJAMAN
9 PINJAMAN BANK
10 PENGHUTANG
11 FAEDAH ATAS SIMPANAN
12 DEPOSIT TELEFON
13 STOK ALAT TULIS
14 SEWA DITERIMA
15 KADAR BAYARAN
16 BANK
17 SIMPANAN TETAP
18 LENGKAPAN
19 PEMIUTANG
20 GADAI JANJI
21 PERABOT
22 DISKAUN DITERIMA
23 PREMIS
24 MODAL
25
26
27
28
29
30