Anda di halaman 1dari 2

Strategi Pengiraan Mental Secara kreatif ( Tambah dan tolak)

Lampiran 5
Bi
l
Cara Huraian Cara Contoh Contoh
1 Tukar tertib Susunan nombor boleh
bertukar tempat
3+ !+3
" Tambah 1 #dentiti 1 5+1!$
$+1!%
%+1!&
3 Tambah ' #dentiti sifar 5+'!5
%+'!%
(+'!(
Tambah nombor
gandaan dua
)andaduakan nombor +!&
&+&!1$
5
Tambah nombor
hampir dengan
gandaan
Untuk nombor yang satu
lebih atau satu kurang
daripada nombor gandaan
dua
%+&!
*ikirkan
%+%!1
1+1!15
6
+ombinasi 1' 9 pasangan 1+(
"+&
3+%
+$
5+5
$+
%+3
&+"
(+1
7
Tambah men,adi 1'
dan selan,utn-a
Cerakinkan satu nombor
yang besar
Buat kombinasi 10
Tambahkan
&+5!
&+" +3!1'+3
!13
8
Mengira mengikut
urutan menaik
Ambil nombor lebih besar
ambungkan pengiraan
dengan membilang
"+%!
%..&..(
9
+urangkan satu &/1!%
%/1!$
$/1!5
10
)andaan 1$/&!& *ikirkan &+&!1$
songsang 1$/
&!&
11
Membilang secara
tertib menurun
(/3!$ (..&..%..$
1!
Membilang secara
menaik
&/$!" $..%..&

Beri Nilai