Anda di halaman 1dari 65

HJ.

NASARUDDIN BIN SHAARANI


Guru Cemerlang (Sains)
BAHAGIAN A
TEKNIK
Garis:
Garis kehendak soalan
Potong:
Potong bukan jawapan
Selesai:
bulatkan jawapan
UPSR 2005 - 27
Ibu Leena kehabisan cuka semasa sedang
memasak. Antara bahan berikut yang
manakah boleh digunakan untuk
menggantikan cuka bagi memasaknya?

A C

B D
UPSR 2006 - 13
Rajah 8 menunjukkan satu penyiasatan.


Apakah yang dibuktikan oleh penyiasatan itu?
I. Cahaya bergerak dalam garisan lurus
II. Cahaya dibiaskan
III. Cahaya tidak boleh menembusi objek legap
IV. Cahaya dipantulkan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV
UPSR 2006 - 22
Maklumat berikut menunjukkan proses mengetin
nanas.


J Masukkan nanas ke dalam tin dan tuangkan air gula ke
dalam tin.
K Paterikan tin
L Kupas nanas dan potong dalam bentuk kubus.
M Panaskan tin.
A M, J, L, K C L, J, M, K
B K, L, M, J D M, L, K, J
UPSR 2007 - 23
Antara yang berikut, yang manakah menerangkan
keadaan di Bulan?


I. Tiada air
II. Tiada udara
III. Mempunyai awan
IV. Mempunyai atmosfera
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV
UPSR 2009 - 1
Maklumat berikut menunjukkan tabiat pemakanan
tiga haiwan yang berlainan.


Haiwan W makan tumbuhan X
Haiwan Y makan haiwan W
Haiwan Z makan haiwan Y
Rantai makanan manakah yang betul?
A Z W X Y C X Y Z W
B W Y X Z D X W Y Z
SOALAN BERULANG
TAPI DIMODIFIKASIKAN
2009 / 30
Antara yang berikut, yang manakah
melibatkan prinsip tuas?
A B


C D

2010 / 30
Alatan yang manakah menggunakan prinsip
tuas?
A B C D
2002/6
Rajah 13 menunjukkan seorang pengembara yang telah
sesat di tengah padang pasir. Antara berikut apakah yang
boleh dilakukan olehnya untuk mencari arahnya semula?
A Memerhati fasa bulan
B Melihat bintang di langit
C Melihat kedudukan buruj pada waktu malam
D Memerhatikan arah pergerakan pasir semasa angin
bertiup
2007/24
Sebuah kapal sedang belayar pada waktu
malam. Kompas yang digunakan sebagai
petunjuk arah telah rosak. Kapten kapal
ingin ke arah utara. Apakah yang boleh
digunakannya untuk mencari arah?
A Fasa bulan
B Buruj Biduk
C Cahaya bintang
D Arah tiupan angin
2009 / 28
Struktur manakah yang paling stabil?

2012 / 28
Jadual 2 menunjukkan maklumat tentang struktur
Q, R, S, dan T.

Struktur Luas Tapak (cm
2
) Ketinggian (cm)
Q 24 16
R 20 16
S 24 14
T 18 14
Struktur manakah yang paling stabil?
A Q B R C S D T
2004/03
X
A J dan K sahaja B J dan L sahaja
C K dan L sahaja D J, K dan L
2005/13
2007/27
2009/23
Rajah menunjukkan fenomena
gerhana penuh matahari. Antara yang
berikut, yang manakah menunjukkan
kedudukan matahari, bulan dan Bumi
semasa berlakunya fenomena ini?

A CB D
2006/26
Rajah 16 menunjukkan sebuah balang
yang mengandungi jentik-jentik. Jentik-
jentik itu boleh dihapuskan dengan
memasukkan

A siput C pokok teratai
B anak ikan D pokok kiambang
2010/5
Apakah langkah terbaik untuk
mengelakkan nyamuk daripada membiak
di dalam kolam di luar rumah?

A Masukkan ikan ke dalam kolam itu
B Tuang racun serangga dalam kolam itu
C Bakar lingkaran ubat nyamuk di tepi kolam itu
D Tutup permukaan kolam itu dengan jaring
ikan
2010/27
Encik Adam ingin menunjukkan
mikroorganisma yang terdapat di dalam air
kepada murid-muridnya. Alat yang manakah
boleh digunakan oleh Encik Adam?

A

B
C D
2011/27
Adam sedang berdiri di atas puncak sebuah
bukit. Dia ingin melihat sekolahnya yang
terletak 1 km daripada bukit itu. Alat yang
manakah yang sesuai digunakan untuk melihat
sekolahnya dengan jelas?

A Teleskop
B Binokular
C Mikroskop
D Kanta pembesar
Lihat hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid,
yang terdapat pada awal unit dalam buku teks.
URUTAN
PLANET
Ustaz Zuhri Belum Mari
Mesyuarat, Zul Urus Naik
Pangkat
Utaraid Zuhrah Bumi Marikh Musyatari Zuhal Uranus Neptun Pluto
URUTAN
MIKROORGANISMA
Vicky Bakal Pengarah Filem
Virus
Bakteria
Protozoa
Fungi
PRINSIP SAINS
Jenis-Jenis Soalan
1. Fakta : Ciri, sifat, atau fenomena.
2. Istilah : Definasi, maksud, atau simbol
3. Urutan: Proses, aliran / tertib,
kesinambungan dan perkembangan.
4. Kaedah: Cara, pendekatan, teknik
mendapat jawapan.
5. Pengelasan: Jenis, kumpulan, set atau
bidang.
Jenis-Jenis Soalan
1. Prinsip: Konsep, hukum sains
2. Terjemahan: Menyatakan maksud @
memindah data ke bentuk lain.
3. Tafsiran: Membuat rumusan @
kesimpulan daripada data.
4. Ekstrapolasi : Membuat ramalan
5. Aplikasi: Menghubungkait dengan situasi
baru @ kehidupan seharian.
Fakta :2002/02
Antara penyataan berikut yang manakah
menerangkan mengapa belalang tidak mati
walaupun kepalanya dibenamkan ke dalam
air selama dua minit?
A Belalang mempunyai insang
B Belalang boleh hidup dalam air
C Belalang bernafas melalui kulit
D Belalang mempunyai liang pernafasan di
abdomen
Fakta : 1998/15
Seorang murid menemui sekeping papan di
suatu padang rumput. Dia mengangkat
papan tersebut dan mendapati rumput di
bawah papan itu berwarna kuning.
Mengapakah rumput itu berwarna kuning?
A Tidak cukup air
B Kurang bertumbuh
C Tidak menerima cahaya
D Kurang menerima udara

CONTOH FAKTA SAINS
Keperluan asas haiwan, tumbuhan.
Organ pernafasan benda hidup
Bahan kumuh
Cara haiwan melindungi diri
Cara tumbuhan membiak
Jenis mikroorganisma
Pencaran biji benih
Jenis- jenis tenaga

Istilah : 2001/04
Apakah yang dimaksudkan dengan bahan
lutcahaya?
A Bahan yang tidak dapat ditembusi oleh
cahaya
B Bahan yang dapat ditembusi oleh
sebahagian cahaya
C Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya
sepenuhnya
D Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya
yang sangat terang

Istilah : 2009/07
Apakah maksud bahan buangan
organik?
A Bahan buangan yang tidak boleh
mereput
B Bahan buangan yang dihasilkan oleh
tumbuhan
C Bahan buangan yang dihasilkan dari
rumah
D Bahan buangan yang mencemar alam
sekitar
CONTOH ISTILAH SAINS
Bahan buangan organik (2009)
Asteroid (2009)
Teknologi (2000)
Bahan lut cahaya (2001)
Bahan buatan (2001)
Kekenyalan (2002)
Kemandirian spesies (2000)

ISTILAH
Asteroid
Meteoroid
Meteor
Meteorit

ASTEROID
Objek batuan yang
mengelilingi Matahari
di antara Marikh dan
Musytari.

METEOROID
Objek batuan / logam
yang terapung dan
beredar di angkasa
lepas.

METEOR
Meteoroid yang
memasuki atmosfera
Bumi dan terbakar.
Dikenali sebagai tahi
bintang.
Meteorit
Meteor yang tidak
habis terbakar dan
terhempas di
permukaan Bumi.
Terbentuk kawah.
P Q R S T
Rajah di atas menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan
T. Antara berikut yang manakah fasa-fasa bulan yang
betul?
A P, Q, T, S, R
B P, R, S, T, Q
C P, S, T, Q, R
D P, T, R, S, Q
Urutan : 2001/08
Urutan : 2007/28
Rajah 16 menunjukkan empat jenis pengangkutan air.P Q R S

Pilih urutan yang betul menunjukkan sejarah
perkembangan teknologi dalam pengangkutan,
bermula daripada yang terdahulu.
A S, P, R, Q C S, Q, R, P
B R, Q, P, S D R, P, Q, S
CONTOH URUTAN
Fasa bulan
Planet-planet
Rantai makanan
Proses pengetinan makanan
Proses penjerukan
Panjang dan arah bayang-bayang
Kitar semula kertas
Fasa gerhana bulan / matahari
Kaedah : 2000/11
Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang
proses pertumbuhan sejenis tumbuhan.
Antara langkah berikut yang manakah perlu
dilakukan?
I Mengukur ketinggian pokok
ll Mengira bilangan daun
lll Mengira bilangan bunga
lV Mengukur lilitan batang
A l dan lll sahaja
B l, ll dan lV sahaja
C ll, lll dan lV sahaja
D l, ll, lll dan lV

Kaedah : 2008/12
Rajah 5 menunjukkan pelan sebuah rumah.
Semua bilik adalah berbentuk segiempat
tepat.

Antara yang berikut,
bilik-bilik yang
manakah mempunyai
luas yang sama?

A R dan T C U dan T
B R dan S D S dan U


CONTOH KAEDAH SAINS
Pengukuran panjang
Mengukur suhu bahan
Cara menyukat cecair
Mencari kelajuan
Mengira luas, isipaduPengelasan : 2002/15
R - Buku, Kotak tisu, Kerusi kayu
S - Pasu tanah liat, Periuk tanah liat, Batu bata
T - Beg kulit, Kasut kulit, Baju bulu
U - Belon, Getah pemadam, Tayar kereta

Antara kumpulan objek berikut yang manakah dalam
kumpulan yang sama?
A R dan S
B R dan U
C S dan T
D T dan U
Pengelasan : 2007/08
Antara tumbuhan berikut, yang manakah membiak dengan cara
yang sama seperti tumbuhan pada rajah di atas?

A B C D
CONTOH PENGELASAN SAINS
Cara pembiakan haiwan / tumbuhan
Haiwan berkumpulan / bersendirian
Bahan semula jadi / bahan buatan
Pengawetan makanan
Mesin ringkas
Pencaran biji benih
Pemakanan haiwan
Jenis tenaga


Prinsip : 2001/04
Apakah faktor yang menghasilkan
keadaan pada rajah di sebelah?
l Cahaya dipantulkan
ll Cahaya dibiaskan
lll Bahagian belakang cermin legap
IV Bahagian belakang cermin lutsinar
A l dan lll sahaja
B l dan lV sahaja
C ll dan lll sahaja
D ll dan lV sahaja
Cermin
Prinsip : 2007/13
Rajah di atas menunjukkan satu persembahan
wayang kulit. Bayang-bayang terbentuk di
atas skrin. Bagaimana saiz bayang-bayang itu
boleh dibesarkan?
A Besarkan saiz skrin
B Tambah kecerahan mentol
C Dekatkan patung pada skrin
D Dekatkan patung ke arah mentol
CONTOH PRINSIP SAINS
Pantulan cahaya
Saiz bayang-bayang
Pengaratan
Takat didih
Sifat cahaya
Kestabilan dan kekuatan
Daya geseran
Keasidan bahanTerjemahan : 2009/23
Rajah menunjukkan fenomena
gerhana penuh matahari. Antara yang
berikut, yang manakah menunjukkan
kedudukan matahari, bulan dan Bumi
semasa berlakunya fenomena ini?

A CB D
Terjemahan : 2001/11
Antara bentuk struktur berikut, yang
manakah mempunyai kestabilan
struktur yang sama seperti rajah di
sebelah?
Tafsiran : 2003/19
Beberapa batang paku bersih dimasukkan ke dalam
bikar berisi air dan diletakkan di tepi sebuah tingkap
yang terbuka. Selepas beberapa hari, air bertukar
menjadi keperang-perangan.
Apakah kesimpulannya?
A Air bertindakbalas dengan cahaya matahari
B Air bercampur dengan debu dan kotoran
C Air dan udara bertindakbalas dengan paku
D Air yang dipanaskan cahaya matahari bertindakbalas
dengan paku
Tafsiran : 2004/04

Tahun
1999 2000 2001 2002 2003
Bilangan
Haiwan
270 230 200 170 90
Jadual menunjukkan bilangan haiwan bagi satu spesies
yang hidup di sebuah hutan dari tahun 1999 hingga tahun
2003. Apakah rumusan yang dapat dibuat berdasarkan
jadual itu?
A Haiwan itu kurang makanan
B Haiwan itu diancam kepupusan
C Haiwan itu tidak membiak
D Bilangan haiwan itu semakin berkurang
Ekstrapolasi : 2001/16

W X Y Z
Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan, W,
X, Y dan Z yang terdapat dalam satu rantai makanan.
Apakah yang kamu jangka akan berlaku jika bilangan Y
ditambah dengan banyaknya dalam rantai makanan itu?
W X Z
A Bertambah Berkurang Sama
B Berkurang Bertambah Sama
C Berkurang Bertambah Bertambah
D Bertambah Berkurang Bertambah

Rajah menunjukkan gear pada basikal Eddy. Apakah yang
akan berlaku apabila rantai dipindahkan dari gear X ke gear
Y?
A Kelajuan bertambah
B Daya kayuhan berkurang
C Jarak perjalanan lebih singkat
D Arah pergerakan berubah
Ekstrapolasi : 2009/29

Seorang murid ingin menggantikan getah pemegang
basikal dengan yang baru. Didapatinya getah
pemegang itu tidak dapat dimasukkan kepada
pemegang basikal itu.
Antara berikut yang manakah perlu dilakukannya?
A Pemegang basikal dipanaskan dahulu.
B Getah pemegang dipanaskan di atas api.
C Getah pemegang dicelup ke dalam air panas
dahulu.
D Getah pemegang dicelup ke dalam air sejuk
dahulu
Aplikasi : 2001/25

Ketika sesat di hutan, Hanis menemui sebiji botol kaca.
Bagaimanakah Hanis boleh menggunakan botol itu
untuk menghantar isyarat kepada kumpulan
penyelamat?
A Meniup mulut botol untuk menghasilkan bunyi
yang kuat
B Menggunakan kaca botol untuk membuat tanda
pada pokok
C Mengetuk botol pada batang-batang pokok untuk
menghasilkan bunyi
D Menggunakan botol untuk menumpukan cahaya
matahari pada daun-daun kering bagi
menyalakannya
Aplikasi : 2002/23

Anda mungkin juga menyukai