Anda di halaman 1dari 2

BABAD WEDHI PESISIR

Sorene sore jingga


wengine wengi biru
kembang pandhan mesem marang mbulan
tangane ngawe-awe sajak kemayu
apa hiya iki dayane layang atimu
sing jare bakal ditulis kalane ijen
lan sendhang mung amping-ampingann jendhela
sing wengi iki isih panggah binuka?

biyen aku nate apal gojegmu
kepiye nalika bingung ndhedher sagegem guritan
ing lemah suwung pinggire taman
ora ketang mbalang liring sambi mungkur
nyamudana wingkis sakehing kekarepan
nutup kudhuping kekembangan

iki babad wedhi pasir
pinaes ganda aruming mawar
rarasing riris dhadha kumesar

AMBEGAN SEGA KULUBAN

Ambengan sega kuluban dieler ing tampah
diladekake ing pasamunan
direncah bebarengan, kroyokan, rebutan

ambengan sega kuluban
oora ana sing ngerti duweke sapa
kejaba dadi pangane wayang , para dhalang
sing lagi lungguh methingkring

(kidang lan trewelu, kinjeng lan kupu mung bisa nyawang sinambi ngeleg idu)

ambengan sega kuluban, wis gusis dienggo pesta
mung kari tampah ngganda amis, angganda amis
banjur kanggoo bal-balan para buta!
You might also like:

PRODUK SIMULATOR ANEH DARI JEPANG

KERETA TERCEPAT YANG ADA DI DUNIA

HP TERMAHAL YANG ADA DI DUNIA INI

PROFIL LENGKAP MISS A KOREA

LinkWithin
{ 0 komentar... read them below or add one }

Poskan Komentar
Link ke posting ini
Buat sebuah Link
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Berminat belajar html klik link di pojok kiri atas "Belajar Html"


Arsip Blog
2012 (82)
2011 (135)
o Desember (46)
o November (3)
o Oktober (12)
o September (8)
CARA MEMBUAT JADWAL SHALAT HTML
CARA MENGGUNAKAN SKYPE
CARA MEMBUAT LINK GAMBAR
KUMPULAN GEGURITAN BAHASA JAWA
SMP N 2 WIRADESA
SMA N 1 WIRADESA
CARA MEMBUAT SPOILER HTML
CARA INSTALASI JOOMLA
o Agustus (31)
o Juli (28)
o Mei (4)
o April (2)
o Januari (1)
2010 (4)