Anda di halaman 1dari 26

SULIT

77/1
KHB ( P/K )
NOVEMBER
2009
1 JAM 30 MINIT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


SUNGAI LIMAU
06910 YAN, KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009


TINGKATAN DUA

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


EKONOMI RUMAH TANGGA

SATU JAM TIGA PULUH MINIT


( 1 JAM 30 MINIT )

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-
tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada
kertas jawapan objektif yang disediakan.
4. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang telah
dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh
diprogramkan.
6. Kertas soalan ini mengandungi 22 helaian bercetak.

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

……………………………... ………………………… …………………


(AHMAD KHAIRI ABU BAKAR)

1 Sulit
JAWAB SEMUA SOALAN.

1 Produk yang direka bentuk dapat menarik perhatian pengguna. Ini


menerangkan faktor ____________.

A rupa bentuk
B fungsi
C keselamatan
D kesesuaian bahan

2 Mengapakah keluli lembut tidak sesuai digunakan untuk membuat bekas


minuman ?

A Boleh dipateri
B Sukar dibentuk
C Mudah berkarat
D Harganya mahal

Rajah 1

3 Rajah 1 menunjukkan sejenis tanggam kayu. Tanggam ini ialah…

A Tanggam berpenetap
B Tanggam temu
C Tanggam parit terus
D Tanggam rencong

4 Apakah alat yang sesuai digunakan untuk melicinkan kayu?

A. Mesin gergaji jig mudah alih


B. Mesin pelelas mudah alih
C. Hot glue gun
D. Cordless screwdriver

2 Sulit
 Bekerja secara terancang
 Kerja dapat diselesailan mengikut peruntukan masa

5 Pernyataan di atas berkaitan dengan…

A Jadual kerja
B Lukisan kerja
C Pengujian projek
D Bahan yang digunakan

Rajah 2

6 Berdasarkan Rajah 2 di atas, apakah fungsi alatan tangan tersebut?

A Mengetuk pahat
B Membuat lubang kecil
C Membuat garisan pada kayu
D Menanda lebar dan tebal kayu

Perkara Harga
Kos bahan 650.00
Kos upah 200.00
Kos overhed 32.00

7 Jadual di atas menunjukkan kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran 9 unit


meja belajar. Kirakan kos pengeluaran untuk seunit meja belajar.

A RM 89.00
B RM 98.00
C RM 96.00
D RM 85.00

3 Sulit
Rajah 3

8 Rajah 4 di atas adalah sejenis mesin yang digunakan untuk…

A Memanaskan glu panas


B Memotong lengkung dan lurus
C Meratakan dan melicinkan permukaan kayu
D Memasang dan menanggalkan skru benam sendiri

9 Pilih urutan yang betul ketika meribet.

I Gunakan penebuk pusat untuk menanda


II Gerudi lubang mengikut saiz batang ribet
III Gunakan rivetter untuk merapatkan kepingan logam
IV Tekan hulu rivetter sehingga batang ribet yang berlebihan terputus

A III, II, IV, I


B II, I, IV, III
C I, III, II, IV
D I, II, III, IV

Rajah 4

10 Rajah 4 menunjukkan sejenis tanggam kayu yang diceraikan bahagian-


bahagiannya. Antara berikut yang manakah urutan kerja membina tanggam
itu ?

I Apit kayu pada ragum


II Gergaji mengikut ukuran yang ditandakan
Ill Pahat bahagian kayu yang hendak dibuang
IV Tanda kedudukan tanggam yang hendak dibina

A III, IV, I dan II

4 Sulit
B IV, I, II dan III
C III, IV, II dan I
D IV, III, II dan I

Rajah 5

11 Apakah nama komponen dalam rajah 5 di atas?

A kapasitor
B transistor
C perintang tetap
D perintang boleh laras

Rajah 6

12 Apakah bahan di atas…

A Bahan las
B Bahan lakur
C Bahan fluks
D Bahan pateri

13 Antara yang berikut, alatan tangan manakah paling sesuai untuk memotong
kaki komponen selepas kerja pematerian?

A Pisau
B Pemotong sisi
C Penjalur wayar
D Playar muncung tirus

5 Sulit
Rajah 7

14 Rajah 7 menunjukkan satu komponen elektronik. Apakah nama kaki yang


bertanda X ?

A Pemancar
B Pemungut
C Katod
D Anod

15 Bahan yang mencegah lapisan oksida terbentuk pada tempat yang hendak
dipateri ialah…

A bit
B fluks
C pateri
D timah

16 Berikut menunjukan cara pematerian. Antara berikut, yang manakah cara


pematerian yang baik?

6 Sulit
Rajah 8

17 Berdasarkan rajah 8 di atas, bahagian yang bertanda X ialah...

A kerangka
B gegelung
C diafragma
D magnet kekal

18 IC (intergrated Circuit) juga dikenali sebagai…

A litar siri
B litar selari
C litar skematik
D litar bersepadu

19 Apakah alat yang digunakan untuk memindahkan ukuran ke atas kertas


lukisan?

A pensel
B sesiku T
C pembaris
D jangka tolok

20 Rajah 9 di bawah menunjukkan satu lukisan teknik.

Rajah 9

Apakah garisan yang berlabel Y?

A garisan objek
B garisan tengah
C garisan dimensi
D garisan tersembunyi
21 Apakah tujuan utama garisan dimensi ?

A Untuk menunjukkan ukuran sebenar sesuatu objek

7 Sulit
B Merupakan garisan asas bagi memulakan lakaran
C Bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek
D Digunakan bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek

22 Rajah 10 menunjukkan sebuah bongkah.

Rajah 10

Apakah gred pensel yang digunakan untuk menghitamkan garisan


objek pada bongkah tersebut?

A H
B HB
C 2H
D 2B

23 Rajah 11 menunjukkan lukisan isometrik

RAJAH 13

Rajah 11

Antara berikut, manakah pandangan dari arah X?.

8 Sulit
A B

C D

24 Rajah 12 menunjukkan paksi isometrik.

Rajah 12

Berapakah nilai sudut X?

A 20º
B 30º
C 45º
D 60º

Pelan
25 Rajah 13 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan bagi satu objek.

9 Sulit
Pandangan sisi

Rajah 13
Antara berikut yang manakah menunjukkan lukisan isometrik bagi objek
itu?

A B

C D

26 Rajah 14 menunjukkan unjuran ortografik.

10 Sulit
PELAN

HADAPAN SISI

Rajah 14

Antara berikut yang manakah merupakan objek yang sebenar bagi unjuran
ortografik tersebut?

A B

C D

 Pisau
 Papan cincang
 Lesung batu
11 Sulit
27 Apakah kegunaan alatan dan kelengkapan dapur diatas?

I Memotong sayur
II Menggoreng
III Mencuci sayur
IV Menumbuk bahan rempah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

28 Etika makan ialah

A Hidangan yang beraneka jenis dan sedap.


B Senarai jenis makanan dalam sesuatu sajian.
C Tatacara yang baik dan sesuai ketika makan.
D Hidangan yang mengandungi khasiat yang lengkap untuk tubuh.

29 Antara berikut, bekas yang manakah paling sesuai digunakan untuk


mengepek pelbagai makanan bekal secara berasingan ?

30 Antara berikut yang manakah merupakan kutleri?

12 Sulit
31 Antara berikut yang manakah paling menarik selera dalam sesuatu sajian?

A Gubahan bunga yang cantik


B rupa,rasa dan tekstur makanan
C Lipatan napkin meja yang menarik
D Alatan peranggu meja yang digunakan

32 Apabila membuat minuman buah-buahan,sirap perlu dibiar sejuk sebelum


ditambah kepada air buah-buahan untuk

A Menambahkan rupa dan rasa minuman


B Mengelakkan air buah-buahan menjadi masam
C Menembahkan vitamin dalam air buah-buahan
D Mengelakkan vitamin dalam air buah-buahan musnah

33 Antara berikut,yang manakah susunan lengkap yang betul untuk membuat


minuman belimbing?

I buat sirap
II tapis jus belimbing
III potong belimbing dan perah jusnya
IV masukkan sirap

A. I,II, III, IV
B. I, III, II, IV
C. II, I, IV, III
D. IV, III, II, I

34 Mengapakah kaedah memasak merebus dan mengukus paling sesuai di


gunakan semasa menyediakan makanan untuk pesakit?

13 Sulit
A. makanan lebih mudah dihadam
B. menambahkan khasiat makanan
C. makanan kelihatan lebih menarik
D. makanan boleh dihidangkan pada bila-bila masa

35 Apakah tujuan pemasuan semula dilakukan ?

A mendapatkan pokok yang cantik


B mendapatkan nutrient dan pengudaraan
C mendapatkan kesuburan tanah
D mendapatkan pertumbuhan sekata

36 Apakah tujuan lubang pasu ditutup ?

A Membenarkan air berlebihan keluar


B Menyekatkan pengaliran air keluar
C Mengawal pengaliran air keluar
D Mengelakkan medium keluar

37 Antara berikut, penjagaan yang manakah perlu dilakukan setiap hari terhadap
tumbuhan hiasan yang dipasukan semula?

A Membaja
B Merumput
C Menyiram
D Memberi sokongan

 7 bahagian tanah loam


 3 bahagian bahan organik
 2 bahagian pasir

38 Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Medium semaian
B.Kompos
C. Medium penanaman
D. Humus

39 Kegiatan yang ditunjukkan dalam rajah 15 di bawah mempunyai tujuan


berikut kecuali…

14 Sulit
Rajah 15

A. Membantu pengaliran udara


B. Menambah nutrien.
C. Melonggarkan tanah
D. Memperbaiki saliran.

40 Susun langkah-langkah pemasuan semula tanaman hiasan mengikut


susunan yang betul.

I Masukkan beberapa serpihan pecahan pasu ke dalam pasu baru untuk


menutup lubang saliran
II Sediakan pasu dan pastikan pasu yang hendak digunakan adalah bersih
serta direndam
III Letakkan pokok di tengah-tengah pasu dan tegakkan. Penuhkan pasu
dengan memasu sehingga 2 cm dari permukaan pasu dan tekankan
medium memasu sehingga rata
IV Keluarkan tumbuhan dari pasu lain dengan cermat dengan mengetuk
sekeliling pasu untuk melonggarkan ketulan medium

A I, III, II, IV
B I, IV, III, II
C II, I, IV, III
D II, IV, III, I

41 Di antara nutrien berikut,yang manakah membantu mengawal tubuh badan


dari serangan penyakit ?

A protin
B lemak
C vitamin
D karbohidrat

15 Sulit
Rajah 16

42 Rajah 16 menunjukkan peranggu meja bagi menyaji sajian cara...

A Melayu
B Barat
C India
D Cina

43 Diet seimbang ialah satu sajian makanan yang mengandungi...

A semua jenis mineral dalam jumlah yang betul


B kabohidrat dan protin dalam nisbah yang betul
C semua jenis nutrien dengan kadar yang mencukupi
D lemak,pelawas,dan air dalam jumlah yang seimbang

44 Berikut ialah peraturan ketika memasak kecuali...

A nyalakan api sebelum meletak kuali


B didihkan air sebelum mengukus makanan
C padamkan api sebelum mengangkat periuk
D panaskan ketuhar sebelum memasukkan kek

45 Antara bahan berikut yang manakah sesuai digunakan untuk menghias


kuetiau goreng?

I Cili merah
II Ceri merah
III Daun saderi
IV Daun bawang

A I, III dan IV
B I, II dan IV
C I, II dan III
D II, III dan IV

Menu
Spageti Sos Tomato
Kek pandan
Teh
16 Sulit
46 Anda akan menyediakan masakan seperti dalam menu diatas. Berdasarkan
rancangan kerja dalam Jadual dibawah,mengapakah minuman teh
disediakan akhir sekali?

Masa Susunan Kerja

3.00 - 3.20 petang Sediakan kek pandan

3.20 -3.40 petang Sediakan sos tomato

3.40 – 3.50 petang Rebus spageti dan atur


Peranggu meja

3.50 – 4.00 petang Sediakan minuman teh

A Mudah dibuat
B Perlu dihidang panas
C Memerlukan sedikit bahan
D Mengambil masa yang singkat

Rajah 17

47 Antara berikut yang manakah prinsip asas diet seimbang berdasarkan


piramid makanan dalam Rajah 17?

17 Sulit
Lebihkan Kurangkan

A Makanan berserat Makanan berlemak


B Makanan berlemak Makanan berprotin
C Makanan berkabohidrat Makanan berserat
D Makanan berprotin Makanan berkabohidrat

48 Antara berikut yang manakah faktor merancang menu untuk makanan bekal?

I Seimbang
II Tahan lama
III Mudah dibawa
IV Makanan berkuah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I ,III dan IV
D II, III dan IV

49 Rajah 18 menunjukkan cara menjahit cangkuk dan palang

SL

Rajah 18

Namakan jahitan yang digunakan?


A Jahitan jelujur
B Jahitan sembat
C Jahitan lilit kemas
D Jahitan lubang butang

50 Rajah 19 menunjukkan sehelai blaus.

18 Sulit

X
Rajah 19

Apakah jenis belah yang berlabel X ?

A Belah berszip
B Belah berkun
C Belah slit berlapik
D Belah kelepet sama lebar

51 Antara bahagian pakaian berikut yang manakah sesuai digunakan untuk


menjahit cangkuk dan palang?

A Rusuk
B Garis leher
C Hujung lengan
D Ikatan pinggang

52 Antara tanda ira lurus di bawah, yang manakah betul?

A B

C D

53 Pilih jenis-jenis kancing yang tersembunyi.

A Reben
B Butang dan lubang butang
C Butang cangkuk dan mata
D Butang dan rumah butang bersirat

19 Sulit
54 Carta 1 menunjukkan langkah-langkah menjahit blaus.

Mencantum bahu

Mencantum bahagian rusuk

Mencantum lengan

Megemaskan kelepet blaus

Carta 1

Apakah langkah X?

A Mengunting lapik leher


B Mencantum lapik leher
C Mengemas kelepet leher
D Mensnip garis leher

55 Antara yang berikut, yang manakah maksud perniagaan?

A Aktiviti menggunakan barang dan perkhidmatan yang telah dibeli


untuk mendapat kepuasan
B Aktiviti mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk keperluan dan
kehendak pengguna
C Aktiviti membeli dan menjual barang atau perkhidmatan untuk
mendapatkan keuntungan
D Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan untuk kepuasan kedua-dua
pihak

56 Apakah sifat usahawan?

A Usahawan mementingkan keuntungan


B Usahawan mementingkan kebajikan sendiri
C Usahawan akan mengatasi pesaingnya dalam bidang perniagaan

20 Sulit
D Usahawan akan berusaha memenuhi keperluan dan kehendak
masyarakat

57 Penyataan di bawah berkenaan dengan bidang pengeluaran

Aktiviti perlombongan petroleum di


Laut China Selatan

Apakah bidang itu?

A Pertanian
B Ekstraktif
C Pembinaan
D Perkilangan

58 Sifat-sifat yang perlu ada pada usahawan adalah...

I Kreatif
II Inovatif
III Inisiatif
IV Sanggup menghadapi risiko

A I, II dan IV
B II, III dan IV
C I, II dan III
D I,II,III dan IV

59 Siapakah antara berikut yang mempunyai ciri-ciri usahawan?

A Farah membeli barangan yang banyak di pasaran


B Marsha membeli sayuran dari pekebun dan jualnya semula.
C Zahid membeli barangan lama dan mengubahsuai menjadi barangan
baru.
D Adam membeli barang dengan murah dan menjual kepada pengguna
dengan harga yang mahal.

60 Badan-badan berikut merupakan agensi kerajaan yang menyediakan ruang


niaga untuk usahawan.

I UDA
II MIDA
III MEDEC

21 Sulit
IV PKEN

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

22 Sulit
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI LIMAU

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009

Disediakan oleh:
Ahmad khairi bin abu bakar
JADUAL SPESIFIKASI ITEM DAN PECAHAN SOALAN MENGIKUT TAJUK
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PIL. 2 ( TERAS )

23 Sulit
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN DUA 2009

PECAHAN ARAS KESUKARAN


BAB TAJUK SOALAN
( TERAS ) MENGIKUT TAJUK Aras Rendah Aras Sederhana Aras Tinggi
Bil. Soalan Nombor Soalan Bil. Soalan Nombor Soalan Bil. Soalan Nombor Soalan

01 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN


10 5 1, 2, 3, 4 & 5 3 6, 7, & 8 2 9 & 10
PROJEK

11, 12, 13
02 ELEKTRONIK 8 4 3 15, 16 & 17 1 18
& 14

03 LUKISAN TEKNIK 19, 20, 21


8 4 2 23 & 24 2 25 & 26
& 22

04 MASAKAN
8 4 17, 28, 29 2 31 & 32 2 33 & 34
& 30

05 TANAMAN HIASAN 6 3 35, 36 & 37 2 38 & 39 1 40

JUMLAH
PENUH SOALAN 40 20 12 8
TERAS

24 Sulit
JADUAL SPESIFIKASI ITEM DAN PECAHAN SOALAN MENGIKUT TAJUK
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PIL. 2 ( ELEKTIF )
TINGKATAN DUA - EKONOMI RUMAH TANGGA
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009

ARAS KESUKARAN
PECAHAN
TAJUK
SOALAN
BAB ( Ekonomi Rumah Tangga ) Aras Rendah Aras Sederhana Aras Tinggi
MENGIKUT TAJUK
Bil. Soalan Nombor Soalan Bil. Soalan Nombor Soalan Bil. Soalan Nombor Soalan

01 PEMAKANAN DAN PENGURUSAN 41, 42, 43


8 4 2 45 & 46 2 47 & 48
SAJIAN & 44

49, 50 &
02 JAHITAN 6 3 2 52 & 53 1 54
51

03 PERNIAGAAN DAN 55, 56 &


6 3 2 58 & 59 1 60
KEUSAHAWANAN 57

JUMLAH
PENUH SOALAN 20 10 6 4
ELEKTIF

25 Sulit
SKEMA JAWAPAN
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
EKONOMI RUMAH TANGGA ( TINGKATAN 2 )

1 A 16 C 31 B 46 B
2 C 17 B 32 D 47 A
3 A 18 D 33 B 48 A
4 B 19 D 34 A 49 C
5 A 20 D 35 B 50 D
6 A 21 A 36 D 51 D
7 A 22 D 37 C 52 C
8 B 23 A 38 A 53 C
9 D 24 B 39 B 54 B
10 B 25 D 40 C 55 C
11 C 26 D 41 C 56 D
12 D 27 B 42 D 57 B
13 B 28 C 43 C 58 A
14 A 29 D 44 A 59 C
15 B 30 C 45 A 60 C

PECAHAN JAWAPAN MENGIKUT


PILIHAN JAWAPAN

PILIHAN JAWAPAN JUMLAH SOALAN

A 15

B 15

C 15

D 15

JUMLAH 60 SOALAN

26 Sulit

Anda mungkin juga menyukai