Anda di halaman 1dari 1

Selayang Pandang Halal Bihalal Kasen

Kaya kuwe TMII dina Minggu, rame, akeh sing plesiran. Sing sekang njero kota utawa sekang njaba
kota. Keton toil sekang plat kendaraan.
Sengaja Halal Bihalal dianakna neng TMII lan kiye sing wis kaping semena. Tujuane ben keluarga bias
melu plesir..
Akeh Alumni SMEA sing Jakarta, tapi saking ambane, ndeyan sepada kanca ora gampang temon
Nganggo wadah KASEN, moga2 Alumni esih bisa pada silahturahmi, gendu rasa lan bisa tulung
temulung, Sing Penting bisa guyub, ra usah minder tapir a usah krasa paling lewih .
KASEN sing anggotane kira 40 wong wiwit al. 67 ngusahakna terus terusan gawe paguyuban
silahturahmi ben 2 bulan sepisan pindah2 sekang anggota sing siji aring anggota liyane, bisa sapa
baen sing kepengin kanggonan, apa plesir nganggo biaya seirit banget.
Halal bihalal KASEN dianakna ben tahun sepisan, ngundang kabeh anggotane lan ana organ tunggal
nggo hiburan.
Ketemu maning Taun ngarep. Kepareng.