Anda di halaman 1dari 16

KOLEKSI DOA

MAJLIS RASMI SEKOLAH


1
DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (1)

, -- - ~ , - -- ^ ' ^ ~ ' = '
Ya Karim , Ya
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi menyatakan kesyukuran di
atas kurniaanMu yang tidak ternilai.Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang
sentiasa bersyukur samada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang
melimpah ruah kepada kami .
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Sesungguhnya engkau Maha Mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba
ilmuMu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hambaMu
yang engkau redhai.
Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami
apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu.
Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta
mengamalkannya.
Ya Zal Jalali Wal Ikram,
Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda,
ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu
mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri,
keluarga, masyarakat dan negara.
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
2
DOA MAJLIS PERHIMPUNAN ()

, -- - ~ , - -- ^ ' ^ ~ ' = '
Ya Allah Ya tuhan kami, tuhan yang menguasai langit dan bumi. anya padamu
sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatMu.
!ersempena dengan perhimpunan ini kami mohon inayah dan tau"ikMu.
Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagian serta kesihatan jasmani dan rohani.
!ukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan
pengetahuan serta bimbingan para guru-guru kami yang kami kasihi.
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Kami memohon dengan kudratMu dan #radatMu. !erikanlah kekuatan dan
ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu
pengetahuan, anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam
semua ujian dan pencapaian.
Ya Allah Ya Zal Jalali Wal Ikram,
$ambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan, Jadikanlah
kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami terus beristi%amah berkhidmat
menabur bakti membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama.
Ya Allah ya tuhan kami jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat
limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran
sepanjang &aman.
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
3
DOA SEMPENA
MEN!HADAPI PEPERIKSAAN AWAM (1)

^- - , - - -

"

Allah"mma An#al $A%i%"l Jalil,


Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin mera"a'kan kesyukuran dan pujian
terhadap Mu, atas kurniaan Mu yang tidak ternilai.
Allah"mma Ya Ra&i'a al Dara(aa#, Wa Ya )a*hiaal Ha(a#,
Sesungguhnya (ngkau Maha Mengetahui bahawa kami akan menduduki
peperiksaan yang menentukan kejayaan dalam medan perjuangan kami. Kami
menyedari bahawa segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan
dan iradatmu jua.
Justeru) kami pohon padaMu berikanlah tau"ik dan hidayahMu. Kuatkanlah
ingatan dan janganlah engkau lupakannya. *apangkanlah dada kami dan
janganlah engkau sempitkannya. +ermudahkanlah segala urusan kami dan
janganlah engkau persulitkan..
Allah"mma Ya Rahman Ya Rahim,
anya padaMu kami mohon. Kurniakanlah kejayaan kepada kami dengan
ketinggian dan kecemerlangan. Jadikanlah kami golongan hambaMu yang
mendapat kemuliaanMu dunia dan akhirat. +anjangkanlah usia kami dengan
amalan taat kepadaMu dan suka berbakti kepada agamaMu serta berjasa
kepada bangsa dan negara.
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
DOA SEMPENA
4
MEN!HADAPI PEPERIKSAAN AWAM ()

, -- - ~ , - -- ^ ' ^ ~ ' = '
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim,
$erangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana (ngkau
menerangi bumi dengan matahari-Mu selama-lamanya
Ya Allah , Ya Hakim Ya Halim,
Kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah (ngkau ajarkan kepada kami,
maka kembalikanlah semula kepada kami jika kami memerlukannya dan
janganlah (ngkau buat kami melupainya
Ya Allah Ya ,ha""ar ,
Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami
dan seluruh umat #slam, lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah
usaha kami, puaskanlah hati kami terhadap re&eki pemberian-Mu dan
jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang (ngkau hindarkan
daripada kami.
Ya Allah ,
Sesungguhnya (ngkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami
nyatakan,
Semoga (ngkau terima keu&uran kami,
(ngkau mengetahui hajat kami,
Semoga (ngkau kabulkan permohonan kami,
(ngkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami,justeru itu kami mohon
keampunan-Mu Ya ,ha""ar,
| - V J | ~ V ! - ^ - - = | ~ ~ - ' J = - , , , ! ~ - ~ | ~
- - -= - - - ' , ! - - - - - - ; - - - - ~ =
- - - ' - - ^ - - = 7 ^ - - - - - - -~ -- -~ -
-- ^' ^-~ =' -
DOA SEMPENA MESYUARA+
5

^- - , - - -

"

Allah"mma An#al $A%i%"l Jalil,


Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin mera"a'kan kesyukuran dan pujian
terhadap Mu, atas kurniaan Mu yang tidak ternilai.
Allah"mma Ya Hakim Ya A%im,
Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan,
kommitmen dan ilti&am kami dengan roh dan semangat untuk membangun
,membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan
berjasa kepada agama, bangsa dan negara.
Justeru) berkati pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah
dalam "ikiran dan minda kami, idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan
yan jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami
limpahan ilmu yang berguna dan ke"ahaman yang benar. Satukanlah hati-hati
kami, eratkanlah silatur rahimi dikalangan kami. +adukanlah tenaga dan usaha
kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai
kecemerlangan dan kegemilangan.
Allah"mma Ya $Aliim, Wa Ya Kha,iir,
Jadikanlah kami Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba Mu yang taat dan
bersyukur. Jauhilah kami Ya Allah, dari melanggari perintah Mu. Kurniakanlah
apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan , kesejahteraan
yang sempurna , "ikiran yang waras, minda yang cergas, re&eki yang halal, &uriat
dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia, pun jua di akhirat.
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
DOA SEMPENA MESYUARA+ PI-!
6

^- - , - - -

"

Ya Allah Ya Karim ,
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya Allah
Kami berkumpul untuk mengisi keredhaan-Mu dalam seluruh hidup kami
Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan
menyumbangkan buah "ikiran, tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi
sekolah ini , demi kebaikan anak-anak kami .
Ya Allah , Ya M"n%ilal -araka# ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami.
sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang , sekolah yang
disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang
berjaya di dunia mahupun di akhirat.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
+erbaikilah segala kesilapan kami , jernihkanlah hubungan antara kami , jinakkan
dan lembutkanlah hati-hati kami dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa
keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di
antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga pelajar di sekolah
ini.
Ya Ha.." Ya )a.."m Ya Zal Jalali/al'ikram ,
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri
kami dengan si"at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
DOA SEMPENA HARI !URU
7

^- - , - - -

"

Ya Allah , +"han S0m01#a Alam ,


Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengi&inkan kami
untuk meraikan Majlis sambutan ari ,uru -$ahun /011. peringkat Sekolah
- SK *23AS JAYA . pada pagi yang berbahagia ini dengan tema 4
- ,252 +(3JA3A $5A3675MAS# +(38#8#K A3 3(,A5A.
Ya Allah , Ya $A%i%i Ya Sa##ar Ya 2a'al"llima ."ri* ,
Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni
sepanjang &aman , justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang
ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya .
*orongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktri9iti dunia
pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat
dan keredhaan-Mu semata-mata .
Ya Allah , Ya M"*a,,iral amri ,
+ada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan , memohon ihsan
dan pimpinan-Mu agar (ngkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan
pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka , sebagaimana mereka
mengasihi dan menyayangi anak- anak mereka sendiri , kurniakanlah kepada
mereka kesabaran , ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah
pasukan , semangat permua"akatan dan semangat juang yang tidak mengenal
erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan
berusaha menyumbang tenaga , idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti
akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya
dan di arena pendidikan perdana amnya .
Ya Allah , Ya M"ka//iral laili /an nahar ,
+ada kesempatan ini , kami mohon kepada kebesaran dan kehebatan-Mu ya
Allah sudilah kiranya (ngkau mengurniakan kepada kami si"at yang mulia dan
akhlak yang luhur , mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa
menghormati guru-guru kami , mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami ,
kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru , semoga kami
menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada
agama , bangsa dan negara tercinta .
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
DOA SEMPENA HARI ANU!ERAH KE3EMERLAN!AN
8

^- - , - - -

"

Ya Allah Ya Karim Ya Wa*"*


Kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu kerana mengi&inkan kami untuk
mengadakan dan berada dalam
Majlis Anugerah Kecemerlangan . Sekolah -3ama Sekolah.
Ya Allah Ya 2a'aal"llimaa."ri*
Kami memohon kepada-Mu , agar (angkau berkati majlis ini dengan limpahan
rahman dan rahim-Mu, semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini
mendapat keredhaan dan hidayah-Mu. $idak juga lupa kepada para pendidik
yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di sekolah
yang bertuah ini .
8isaat ini juga kami ra"a'kan tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar
(ngkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai samada
dalam bidang akademik mahupun aspek pembinaan sahsiah insan dan
seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan
yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang.
Ya Allah , Ya !hani.." Ya Hami* ,
Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari
ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktira"an ini. 8alam erti
kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan
gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang
akademik mahupun ketrampilan peribadi yang luhur. Malah kami memohon
daripada-Mu Ya Allah dengan penuh ketaakulan agar majlis anugerah ini akan
menjadi katalis dan sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka
sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga untuk mencapai
kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini.
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
DOA SEMPENA MAJLIS SOLAT HAJAT
9

- - ^ - - - - ~ - -- - ; ~ - V -- ^ '-
^ ~ ' -= ' .
Ya Allah Ya +"han Kami
Sesungguhnya pada ketika ini kami berkumpul kerana-Mu
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaan-Mu
Sesungguhnya ketentuan dan takdir-Mu itu telah mengalahkan kami, dan ikatan
na"su syahwat telah menawan diri kami, maka jadilah (ngkau ya Allah penolong
kami, sehingga menolong kami melawan hawa na"su kami, dan menolong
sahabat kami terhadap musuh-musuh mereka , dan kayakanlah kami dengan
kurnia-Mu sehingga kami merasa puas dan kaya dengan (ngkau daripada
meminta-minta daripada selain (ngkau .
Ya Allah , Ya Karim Ya Wa*"* ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami ini.
anak-anak remaja #slam akan menjadi remaja yang cemerlang, terbilang , remaja
yang disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik mahupun
keperibadian.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
Sesungguhnya (ngkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami
nyatakan,
Semoga (ngkau terima keu&uran kami,
(ngkau mengetahui hajat kami,
Semoga (ngkau kabulkan permohonan kami,
(ngkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami,justeru itu kami mohon
keampunan-Mu Ya ,ha""ar,
Ya Allah An#al4hani.." /a nahn"l&"5ara'
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri
kami dengan si"at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan.
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
DOA SEMPENA HARI SUKAN
10

- - ^ - - - - ~ - -- - ; ~ - V -- ^ '-
^ ~ ' -= ' .
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim ,
Kami berhimpun pada pagi ini kerana-Mu untuk mengisi seluruh ruang hidup
kami dengan ibadah kepada-Mu sesuai dengan "irman-Mu yang mulia 4

.
Sesungguhnya solatku , ibadahku , hidupku , dan matiku semata-mata hanya
untuk-Mu Allah.
Ya Allah , Ya M"haimin" Ya A%i% Ya Ja,,ar ,
Sejahterakanlah tubuh badan kami , sejahterakanlah pendengaran kami ,
sejahterakanlah penglihatan kami .
Ya Allah , Ya Ha.." Ya )a.."m ,
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri
kami dengan si"at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan.
Ya Allah , Ya 2aari(al Hammi /a Ya Kaa1hi&al !hammi ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami.
sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang , sekolah yang
disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang
gemilang dalam aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya di dunia
mahupun di akhirat .
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
DOA SEMPENA HARI KARNI6AL 7 KAN+IN
11

- - ^ - - - - ~ - -- - ; ~ - V -- ^ '-
^ ~ ' -= ' .
Ya Allah , +"han P0n4"a1a Alam ,
Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengi&inkan kami
untuk berada dan menghadiri Karni9al Sekolah -3ama Sekolah. pada hari ini .
Ya Allah Ya +"han Kami
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya Allah
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaan-Mu
Kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim,bermusyawarah, bertukar-
tukar pendapat dan menyumbangkan buah "ikiran, tenaga dan sokongan ke arah
meningkatkan dana kewangan sekolah kami .
Ya Allah , Ya )ahhar Ya Ja,,ar ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami ini. ,
anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang , pelajar yang
disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik mahupun kokurikulum
seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia mahupun
di akhirat.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera
melakukan kebaikan ,
8an jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas
bersegera meninggalkan keburukan .
Ya Ha.." Ya )a.."m Ya Zal Jalali/al'ikram ,
Kami memohon kekuatan dari hadhrat-Mu Ya Allah, supaya kami yang hadir
pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan
8an kami pohon perlindungan dengan (ngkau daripada melakukan keburukan .
Ya $A%i%i Ya Sa##ar Ya 2a'al"llima ."ri* ,
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri
kami dengan si"at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
DOA SEMPENA PERKHEMAHAN7AK+I6I+I LUAR
12

- - ^ - - - - ~ - -- - ; ~ - V -- ^ '-
^ ~ ' -= ' .
Ya Allah Ya +"han Kami
Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengi&inkan kami
untuk berada dan menghadiri perkhemahan pada kali ini .
Ya Allah , Ya )ahhar Ya Ja,,ar ,
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturrahim ,
bertukar-tukar pendapat di samping menyumbang buah "ikiran dalam membentuk
generasi yang berguna pada masa hadapan . !erkatilah usaha ini Ya Allah.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
(ngkau perbaikilah akhlak kami dan akhlak anak-anak didik kami , (ngkau hiasi
kami dengan akhlak-akhlak yang baik dan terpuji juga hindarilah kami dari si"at-
si"at keji . indarilah kami dari si"at lalai yang merugikan dan bimbinglah kami ke
jalan kebenaran .
Ya Ha.." Ya )a.."m Ya Zal Jalali/al'ikram ,
Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera
melakukan kebaikan ,
8an jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas
bersegera meninggalkan keburukan .
Ya Allah , Ya 2aari(al Hammi /a Ya Kaa1hi&al !hammi ,
Kurniakanlah kepada kam kekuatan "i&ikal , mental dan rohani agar kami dapat
menempuh ujian yang mendatang daripada-Mu Ya Allah .
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami.
sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang , sekolah yang
disegani dan dihormati samada dalam bidang akademik mahupun keperibadian .
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
DOA SEMPENA MIN!!U ORIEN+ASI PELAJAR -ARU
13

- - ^ - - - - ~ - -- - ; ~ - V -- ^ '-
^ ~ ' -= ' .
Ya Allah ,Ya Ra8"&"rrahim ,
Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengi&inkan kami
untuk berada dan menghadiri +rogram 7rientasi pelajar-pelajar
-3yatakan$ingkatan. sesi -$ahun Semasa. pada hari ini .
Ya Allah , Ya +"han Kami
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya Allah
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaan-Mu
Ya Allah , +"han Yan4 Maha M0n40#ah"i ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami ini. ,
anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang , pelajar yang
disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik mahupun kokurikulum
seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia mahupun
di akhirat.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
Mudah-mudahan maklumat yang diberikan mengenai dapat memandu kami
kearah kecemerlangan diri yang lebih gemilangan . 8an jadikanlah kami pelajar-
pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha
bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran kami.
Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan "ardhu ain yang wajib
dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah . Janganlah (ngkau jadikan kami
pelajar yang hanya berpuas hati dengan apa yang kami perolehi dalam
peperiksaan yang lalu .
Ya M"n%ilal -arakah /a Ya Ka1.i&al4h"mmah ,
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri
kami dengan si"at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
DOA SEMPENA PERLAN+IKAN PEN!AWAS
14

- - ^ - - - - ~ - -- - ; ~ - V -- ^ '-
^ ~ ' -= ' .
Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengi&inkan kami
untuk berada dan menghadiri Majlis +enghargaan +engawas Sesi -$ahun *alu.
dan Majlis +erlantikan 5asmi +engawas Sesi -$ahun Semasa. pada hari ini.

Ya Allah , Ya Ha&ii%" , Ya S.aa&i ,
Jadikanlah !adan +engawas Sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk
perpaduan nasional , bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan
menyumbangkan buah "ikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan
kelancaran pengurusan sekolah kami .
Ya Allah , Ya 2ali5"l Ha,,i /an na/a ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami ini. ,
barisan pengawas kami akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab ,
mempunyai keyakinan diri yang tinggi , ketabahan yang padu, dan bersedia
mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini . Sekaligus menjadi
pegawas yang cemerlang, terbilang , pengawas yang disegani dan dihormati,
samada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi seterusnya mampu
melahirkan barisan pegawas yang berketrampilan dan berwibawa .
Ya $A%i%i Ya La#i& , Ya Kaa&i ,
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri
kami dengan si"at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
| - J = - = - = - ; - - -- - - - - - - - - ; - V J = - | - - -
V - - V - - - - - - ~ V - = - V - - .
| - J = = - - ' - = - = - - ' ^ - ; = = - - -' ; - 4 - ' ^ -
| - - - - - ; -- - - ; = ( - - - ; - - ~ , - ( V J = - - - ; --- - - - - ; -- -
4 -!- ~ -
- - - - - - ^- - = V ^- - - - - -
-~ -- , - -- ^ - ^ - ~ -~
DOA SEMPENA MAJLIS PENU+UP KURSUS7SEMINAR7-EN!KEL
15

- - ^ - - - - ~ - -- - ; ~ - V -- ^ '-
^ ~ ' -= ' .
Ya Allah En4ka"lah P0n4"a1a Lan4i# *an ,"mi 10r#a 90,0n*aharaan an#ara
k0*"a:*"an.a ;
Ya Allah :kami mera"akkan kesyukuran di atas kei&inan-Mu untuk kami
berkampung selama - 3yatakan bilangan hari . dalam -3yatakan 3ama Kursus. .
Kami juga bersyukur kerana (ngkau mengi&inkan kami menghadirkan diri , emosi
dan roh kami sehingga dapat menyelesaikan kursus ini dengan jayanya .
Ya Allah -a4i:M" 104ala 9"(i *an 9"(a ,
Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah ,mengingati dan menyebut nama-
Mu , hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang ringan
menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu.
Ya M"n%ilar Rahma# /a Ya 2a#ihal -araka# ,
Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami , ibu bapa
kami , keluarga dan anak-anak kami , guru-guru kami , anak-anak didik kami di
sekolah , sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan .
Ya Allah , )aa*hial Ha(a# ,
$ika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan noda
dan dosa serta tangan penuh dengan pengharapan ,
Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa , maka ampunkanlah dosa-dosa
kami ;
Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian , maka kuatkanlah kami dan #slam
dalam amal jamai'e dan kolekti" ;
Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya , maka kurniakanlah kami
nikmat kesabaran seumpama sabarnya 3abi-nabi 2lul'a&mi ;
Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami , maka
didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama
kami sebagaimana Kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat
demikian;
Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak balik dan bercerai berai , maka
satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-
membantu dalam menegakkan amal makru" dan nahi mungkar .
! " # $ %
& ' ( % % )* + ',-. % / 0 % 1 2
16