Anda di halaman 1dari 7

1

KERTAS KERJA CADANGAN


PERTANDINGAN BADMINTON
KARNIVAL TAUTAN KASIH 2014
ZON KURIKULUM 1 DAERAH SEGAMAT
1.0 PENGENALAN
Pertandingan Badminton bersempena Karnival Tautan Kasih Zon Kurikulum 1 daerah
Segamat adalah satu pertandingan yang julung kali dirancang untuk diadakan bagi
mengeratkan tali persaudaraan dan silaturrahim antara guru-guru dan warga sekolah
Zon Kurikulum 1 daerah Segamat !ktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak
Kementerian Pelajaran "alaysia yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang
dari segi intelek# rohani# emosi dan jasmani melalui penyertaan dalam aktiviti ini
Pengalaman yang ditimba melalui pertandingan badminton ini bakal diaplikasikan
apabila menempuhi pertandingan ke peringkat yang lebih tinggi

2.0 NAMA AKTIVITI
Pertandingan Badminton Karnival Tautan Kasih $%1&
'Zon Kurikulum 1 (aerah Segamat)
3.0 OBJEKTIF
*1 "emupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap
mementingkan diri sendiri
*+ "engeratkan silaturrahim dikalangan guru-guru dan sta, yang menyertai
pertandingan
** "ewujudkan suasana sebenar pertandingan badminton
4.0 TARIKH
1- "ac $%1& ' Sabtu )
5.0 TEMPAT
(ewan Putra# Kompleks .ugusan /elda Palong Timur
6.0 PESERTA
Terbuka kepada semua guru# kakitangan 0 ahli-ahli yang berda,tar dengan kelab guru
di setiap sekolah Zon Kurikulum 1 daerah Segamat sahaja
.0 TARIKH TUTUP PEN!ERTAAN
2
1$ "ac $%1& sebelum jam 1$%% tengahari
".0 ACARA # KATEGORI PERTANDINGAN
11 Beregu 2elaki Terbuka
1$ Beregu Perempuan Terbuka

$.0 BULU TANGKIS
Setiap pemain 3 peserta yang menda,tar untuk menyertai pertandingan perlu
menyediakan S4B565 B727 T!8.K5S bagi setiap perlawanan yang disertai (setiap
perlawanan sebii bulu tangkis) sama seperti pertandingan di peringkat "SSK Bulu
tangkis yang perlu disediakan hendaklah dari jenis 9,,icial berkelajuan ++
10.0 FORMAT PERTANDINGAN
:adangan sistem pertandingan yang akan diadakan adalah secara liga kumpulan 3
kalah singkir untuk pusingan pertama dengan kiraan *% mata terus '15 mata untuk
setiap set) Pusingan kedua adalah secara kalah singkir dengan kiraan mata $1
/ormat pertandingan juga akan mengambil kira bilangan penyertaan Proses
pengundian peserta adalah kuasa mutlak pihak peganjur 9leh itu# sebarang
penda,taran penyertaan yang lewat tidak akan dilayan kerana menyukarkan proses
menentukan ,ormat pertandingan dan jadual pertandingan serta masa perlawanan
11.0 STRUKTUR ORGANISASI # SKOP TUGASAN
11.1 JA%ATANKUASA PENGELOLA
Penasihat ; Pn <ajjah 8orhai=an Bt "ahussin
'.uru Besar SK 2KTP Palong Timur $)
Pengerusi ; 4n Zabani Bin <j "ansah
'.PK Kokurikulum SK 2KTP Palong Timur $)
Setiausaha ; 4n !bd 2ati,, B !bdul Kaiyim
6K Teknik ; 4n Zahri Bin "d !lip
; 4n "ohd /ai=al Bin >asid
; Pn 8oorul !in Binti "ohday

11.2 JA%ATANKUASA KECIL PERTANDINGAN
11.2.1 JA%ATANKUASA PUBLISITI & PEN!ERTAAN
3
(SK LKTP PALONG TIMUR 2)
Publisiti melalui surat kepada semua sekolah rendah =on kurikulum 1 (aerah
Segamat
"endapatkan kembali borang penyertaan dari sekolah
11.2.2 JA%ATANKUASA JADUAL PERTANDINGAN
(SK LKTP PALONG TIMUR 2 & SK TAMBANG)
"enyediakan jadual pertandingan
"enyediakan papan maklumat masa perlawananan bagi setiap kategori
11.2.3 JA%ATANKUASA PERSIAPAN # PERALATAN
(SK LKTP PALONG TIMUR 2 & SK LKTP PALONG TIMUR 1)
"enguruskan gelanggang dan peralatan gelanggang yang diperlukan
"enyediakan $ penjaga garisan untuk setiap perlawanan
"emberi latihan kepada murid sebelum pertandingan cara menjaga garisan untuk
acara perseorangan dan bergu
11.2.4. JA%ATANKUASA PENGADILAN # PENJAGA GARISAN
(SK LKTP PALONG TIMUR 1 & SK MENSUDUT LAMA )
"enyediakan guru pengadil bagi setiap acara sepanjang kejohanan
"enyediakan borang kiraan mata dan menjadi pengadil pertandingan
11.2.5 JA%ATANKUASA KEPUTUSAN PERTANDINGAN
(SK LKTP PALONG TIMUR 2)
"enyimpan# menyedia papan maklumat serta mencatat keputusan pertandingan
11.2. JA%ATANKUASA HADIAH # SIJIL
(SK KEMEDAK)
"enguruskan hadiah dan sijil pemenang
11.2." JA%ATANKUASA MINUMAN
(SK LKTP PALONG TIMUR 2)
"enguruskan minuman peserta# penjaga garisan dan guru
12.0 TENTATIF PERTANDINGAN
%+&- am ? %11- am ; Penda,taran dan pengesahan kehadiran peserta
4
%1*% am - 1$%% pm ; Perlawanan 25.! K7"P72!8
1$%% pm ; Berhenti >ehat
%$%%? %+%% pm ; Perlawanan S7K7 !K<5>
; Perlawanan S4P!>7< !K<5>
; Perlawanan !K<5>
%+%% pm ; Pertandingan tamat
PERHATIAN:
Penyampaian hadiah hanya akan diadakan pada majlis penutup Karnival Tautan
Kasih 2014 di K Kemedak pada bulan !un nanti"
BORANG PEN!ERTAAN
PERTANDINGAN BADMINTON
KARNIVAL TAUTAN KASIH 2014
ZON KURIKULUM 1 DAERAH SEGAMAT
NAMA SEKOLAH
NAMA PENGURUS
5
NO H&P
BEREGU LELAKI
BIL NAMA NO. I&C
1
2
3
4
BEREGU PEREMPUAN
BIL NAMA NO. I&C
1
2
3
4
............................................................ .....................................................
.......
' ) ' )
N'(' # T')*'+'),') P-),./.0 N'(' # T')*'+'),') G./. B-0'/
C12 S-314'56
@Sila hantarkan borang penyertaan kepada En. Abd Lati Bin Abd!" Kai#i$ (SK
LKTP Pa"%n& Ti$!' 2) atau ,akskan ke nombor ()*+)),1-. pada atau sebelum 12
Ma/ 2(1+ (01b1"!$ 2a$ 12.(( t1n&a3 3a'i) Sebarang kelewatan dalam penda,taran
tidak akan dilayan
@Ba#a'an RM1 di4a2ib5an bagi setiap peserta yang menda,tar bagi menampung kos
penggunaan dewan Terima kasih
PERATURAN # S!ARAT7S!ARAT
PERTANDINGAN BADMINTON KARNIVAL TAUTAN KASIH 2014

1 FORMAT PERTANDINGAN
11 Pertandingan akan diadakan mulai pada 1- "ac $%1&
1$ Pertandingan akan diadakan di (ewan Putra# Kompleks .ugusan /elda
Palong Timur
6
1* Pertandingan akan dijalankan secara liga 3 kalah mati dalam
peringkat pusingan pertama 'bergantung kepada bilangan penyertaan)
dan kalah mati dalam peringkat suku akhir# separuh akhir dan akhir

$ PENGUNDIAN KUMPULAN
$1 7ndian akan menentukan kumpulan bagi acara beregu '2AP) terbuka
ini akan dibuat dan akan diuruskan oleh pihak penganjur

* MATA KEMENANGAN
Beregu yang menang semasa peringkat kumpulan akan diberi * mata Beregu
yang mengumpul mata yang banyak akan dikira 6ohanA8aib 6ohan kumpulan
6ika mata yang dikumpul sama# perkiraan akan dibuat berdasarkan kiraan set-
set yang dimenangi dan kalah 6ika keputusan masih lagi belum dicapai#
6awatankuasa Teknik Pertandingan akan menentukan cara terbaik untuk
menentukan pemenang
& PUSINGAN SUKU AKHIR
&1 6ohan Kumpulan ! melawan 8aib 6ohan Kumpulan :
&$ 6ohan Kumpulan : melawan 8aib 6ohan Kumpulan !
&* 6ohan Kumpulan B melawan 8aib 6ohan Kumpulan (
&& 6ohan Kumpulan ( melawan 8aib 6ohan Kumpulan B

- PUSINGAN SEPARUH AKHIR
-1 Pemenang &1 melawan &*
-$ Pemenang &$ melawan &&
B PUSINGAN AKHIR
B1 Kalah Perlawanan -1 melawan Kalah Perlawanan -$
B$ Pemenang -1 melawan Pemenang -$

+ HADIAH
<adiah akan disediakan bagi 6ohan# 8aib 6ohan# Ketiga dan Keempat sahaja
<adiah hanya akan disampaikan pada majlis penutup Karnival Tautan Kasih
$%1& di SK Kemedak

1 GELANGGANG
.elanggang permainan akan ditentukan oleh pihak 7rus Setia Pertandingan
dan pasukan bertanding hendaklah berada di gelanggang yang ditentukan

C S!ARAT7S!ARAT PERTANDINGAN BADMINTON BEREGU
TERBUKA
1 1 Setiap sekolah dibenarkan hanya mengemukakan sekurang-kurangnya
empat beregu lelaki dan perempuan
$ pemain mestilah di kalangan guru A kakitangan sokongan A pekerja swasta
yang berda,tar sebagai AHLI KELAB GURU & KAKITANGAN sekolah
tersebut
7
* Senarai pemain yang hendak dida,tarkan mestilah dihantar sebelum atau
pada 12 Ma/ 2(1+ # 01b1"!$ 2a$ 12.(( t1n&a3 3a'i kepada setiausaha A
urusetia pertandingan bagi tujuan penda,taran
& Pengadil dan penjaga garisan akan disediakan oleh pihak urusetia
pertandingan
- Pemain hendaklah bersedia di tepi gelanggang * minit sebelum perlawanan
dimulakan
B !pabila nama pemain dipanggil oleh pengadil perlawanan# pemain
hendaklah memasuki gelanggang 6ika gagal berbuat demikian dalam masa
- minit selepas nama dipanggil# dan pemain masih gagal hadir tanpa sebab
yang munasabah# kemenangan percuma akan diberikan kepada pihak
lawan
+ Pemain yang sedang bermain hendaklah mendapat kebenaran dari pengadil
apabila hendak meninggalkan gelanggang permainan seperti minum atau
mengesat peluh
1 Permainan dimainkan satu set penuh iaitu *% mata '1- mata tukar
gelanggang) Kemenangan diberikan kepada beregu yang memperolehi
mata ke *% Sistem *% mata ini hanya akan dijalankan sekiranya menerima
jumlah penyertaan yang banyak Sebaliknya sistem kiraan mata akan
berubah andainya penyertaan kurang
C Keputusan pengadil adalah muktamad dan sebarang bantahan hanya boleh
dilakukan 1 jam selepas perlawanan ditamatkan dengan menyertakan wang
bantahan sebanyak >"*%%%
1% Pihak urusetia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan
anggota atau kehilangan barang-barang pemain di sepanjang tempoh
pertandingan ini berlangsung
11 6awatankuasa Pengelola Pertandingan dengan Pengerusi 6awatankuasa
Karnival Tautan Kasih $%1& berkuasa membuat sebarang keputusan yang
di,ikirkan wajar untuk menjayakan pertandingan ini dan bagi perkara-
perkara yang tidak tercatat di dalam syarat-syarat ini

Anda mungkin juga menyukai