Anda di halaman 1dari 1

thercshop4u@gmail.

com
Kerja-kerja yang mungkin dibuat oleh penyelaras i-Think (tidak kesemuanya atau m
ungkin juga ada banyak lagi tugasan lain)
Menyediakan Keutamaan yang akan dibuat pada tahun berikutnya.
Menyediakan Takwim Tahunan i-Think
Masuk ke kelas yang diajar guru dan merakam video pdp
Menyediakan soalan dan laporan dari sekolah untuk sesi dialog.
Menyediakan edaran,
Buat Broser, beri taklimat, menyediakan Makmal i-Think.
Sediakan Nota Pengenalan i-Think, 8 peta pemikiran.
Menyediakan Booth i-Think untuk setiap aktiviti besar sekolah
Memilih peserta kursus yang diminta BPK,KPM, AIM
Menyediakan Nota, Borang Kehadiran sebelum kursus
Menyediakan Nota Edaran, Power Point, Borang Penilaian Kursus, Borang Kehadiran
jika dibuat di sekolah
Menyediakan Borang Kehadiran Kursus, Menguruskan Makanan peserta kursus jika dib
uat disekolah.
Menggunakan Modul Panduan i-Think yang diberikan BPK, KPM. Taklimat 8 peta pemik
iran dari segi pengenalan, fungsi dan cara penyediaan peta pemikiran tersebut.
Laporan bertaip berpandukan format yang diberikan oleh penyelaras.
Kursus, Perancangan 3 tahun
Meminta contoh laporan dari sekolah lain.
Membuat artikel berdasarkan situasi di sekolah.
Melihat dan mengamati isi kandung dan membuat rumusan
Membuat perancangan, penggambaran dan peta alir.
Membuat latihan
Menyediakan bahan yang perlu dibawa semasa outstation.
Mengumpulkan semua perkara yang diminta dari berbagai sumber; fail sedia ada, ga
mbar dari album digital, blog sekolah
Menyediakan perkara yang diminta dan melengkapkan fail jika diminta PPD, JPN, KP
M, Jemaah Nazir, IPG dan sebagainya.