Anda di halaman 1dari 1

SULIT

1 JAM
MEI 2013
SK MERAMBUT LIMBANG
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN SIVIK
TAHUN 4
60 MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA
DIBERITAHU
Arahan: Sila jawab SEMUA soalan.
NAMA : ____________________________ TARIKH : ________________________