Anda di halaman 1dari 22

1

Beg Berkunci 101, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PERANAN & TANGGUNGJAWAB
WARGANEGARA
OBJEKTIF
Mengaitkan peranan dan tanggungjawab warganegara dengan
kelangsungan hidup.
Panel Bidang Sains Sosial, PPKK
2
i. Pengenalan
ii. Matlamat
iii. Tanggungjawab Utama
iv. Cabaran
v. Rumusan
Perjalanan Kuliah
3
Pengenalan
(Introduction)
4
Peganglah kuat-kuat kemerdekaan
yang engkau perolehi kerana
kemerdekaan itu amat sedikit
sekali di dunia ini
Sheikh Mohd. Abduh
5
Bukan kecil tugas kita, meneruskan
perjuangan kemerdekaan kita kerana rupanya
selain memerdekakan, mengisi kemerdekaan
itu jauh lebih sengsara
Mahathir Mohamad
4 Mei 1996
6
Apakah peranan ? Apakah tanggungjawab? +
SIAPA ANDA?
Warganegara Pekerja Ahli
masyarakat
Pelajar
7
Matlamat
(Goals)
8
Mengenal diri dan
mencintai warisan
bangsa dan negara.

Mempunyai perasaan
cinta dan bangga
terhadap agama, bangsa
dan negara.
9
Bersemangat kekitaan, berdisiplin
dan hidup bermasyarakat secara
harmonis.

Membina dan mengembangkan
kefahaman, kesedaran dan
kepekaan terhadap isu-isu dalam
masyarakat serta berupaya untuk
bertindak dengan sewajarnya.

10
Memahami dan menghargai usaha-usaha negara dalam
pembangunan dan kemajuan.

Bersemangat ingin berusaha dan melibatkan diri secara
aktif dan produktif untuk kemajuan bangsa dan negara.
11
Tanggungjawab Utama
(Main Responsibility)
12
Menghormati Kontrak Sosial ; Bersatulah, tanpa mengira
etnik dan agama.

Menghayati kesemua prinsip Rukun Negara ; Kita
bertanggungjawab untuk memelihara dan meneruskan
kesinambungan usaha-usaha yang telah dijayakan oleh
generasi terdahulu.

Meluhurkan ketertinggian Perlembagaan.
13
Menghormati undang-undang.

Turut terlibat di dalam pembangunan;
i. Kongsikanlah idea dan pandangan.
ii. Memanfaatkan segala potensi.

Memahami dan bekerjasama dalam
dasar pembangunan negara.
14
Rancangan-rancangan pembangunan sekarang
ini tidak akan boleh berhasil dengan sepenuh-
penuhnya dan tidak boleh memberi faedah
dengan sepenuh-penuhnya kepada rakyat,
melainkan rakyat sanggup dan bersedia
menceburkan diri dengan sepenuh-penuhnya.
15
CABARAN
Pendidikan; kualiti graduan, pengangguran dll.
Politik; kepartian / perkauman melampau dll.
Keselamatan; jenayah, ancaman dll.
Kebudayaan; gejala sosial, pengaruh barat,
globalisasi dll.
16
Ekonomi; ketidaktentuan, kemelesetan dll.

Sains dan Teknologi; ketinggalan/mundur dll.

Peranan wanita; tidak lagi terhad kepada kerja
di rumah sahaja.
17
Memupuk sikap dan nilai dalam
diri untuk menjadi warganegara
yang taat setia,
bertanggungjawab serta
berguna kepada agama, bangsa
dan negara.

Mengukuhkan daya saing;
mempelajari ilmu dan
melengkapkan diri dengan
pelbagai kemahiran.
Apakah Peranan Anda ?
18
Menghormati perbezaan
keturunan, kebudayaan dan
agama.

Bersama-sama mewujudkan
masyarakat bersatu padu,
berakhlak tinggi dan penyayang.
19
PEMBINAAN BANGSA
BERTERASKAN SISTEM NILAI
Bersyukur Cemerlang
Amanah Bersih
Cekap Kuat Kerja
Disiplin Paradigma
Positif Berpandangan jauh
Berdikari Berusaha
Berani Bangga
Malu Berhemah
Berkorban Bekerjasama
Adil Penyayang
20
PERJUANGAN DAN KETAHANAN BANGSA
KE ARAH PEMBINAAN NEGARA BERMARUAH
1. Perjuangan dalam diri

2. Perjuangan demi keluarga

3. Perjuangan bagi masyarakat

4. Perjuangan dalam organisasi

5. Perjuangan kerana agama

6. Perjuangan untuk bangsa

7. Perjuangan maruah negara
21
Rumusan
(Conclusion)
22
Berusahalah mengisi
kemerdekaan yang telah
diperjuangkan oleh generasi lalu.

Walau apa bidang yang diceburi,
laksanakan tugas dengan penuh
tanggungjawab, jujur dan cekap.

Menerusi usaha gigih sahaja kita
dapat meletakkan Malaysia
sebagai negara yang benar-benar
merdeka dan berdaulat.