Anda di halaman 1dari 3

Ulangan Tengah Semester Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 1 Semester 1

Tengah Semester Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 1 Semester 1 Nama : Waktu : 90 menit Tanggal

Nama :

Waktu : 90 menit

Tanggal : ………

Kelas

:1(satu) ……

A. Pilihlah huruf a, b, atau c untuk jawaban

yang benar!

1. Namaku Budi Irawan.

Aku biasa dipanggil Budi.

Nama lengkap Budi adalah

a. Budi

b. Budi Irawan

c. Irawan

. Nama lengkap Budi adalah a. Budi b. Budi Irawan c. Irawan pelajaransd.org 2. Jalan Raden

pelajaransd.org

2. Jalan Raden Saleh No. 25 menunjukkan

a. nama

b. usia

c. alamat

3. Orangtua kita terdiri dari

a. kakek dan nenek

b. ayah dan ibu

c. adik dan kakak

4. Saudara yang lahir sebelum kita disebut

a. adik

b. ayah

c. kakak

1

http://pelajaransd.org UTS/IPS/1/Smt-1

5.

B.

1.

2.

3.

5. B. 1. 2. 3. Gambar menunjukkan a. ayah b. nenek c. kakek di samping Isilah

Gambar

menunjukkan

a. ayah

b. nenek

c. kakek

di

samping

Isilah dengan jawaban singkat!

Nama panggilanku adalah

Pada saat berkenalan, kita menyebutkan

Namaku Aisha. Aku tinggal di Jalan Sirsak No. 15 Depok. Alamat rumah Aisha adalah

di Jalan Sirsak No. 15 Depok . Alamat rumah Aisha adalah 4. Orang yang melahirkan kita

4. Orang

yang

melahirkan

kita

5. Perhatikan gambar di bawah ini! Jumlah keluarga adalah

5. Perhatikan gambar di bawah ini ! Jumlah keluarga adalah Keluarga Ahmad C. Esai pelajaransd.org disebut

Keluarga Ahmad

C. Esai

pelajaransd.org

disebut

anggota

Ahmad

1. Tuliskan 3 anggota keluarga inti!

a.

b.

c.

2

http://pelajaransd.org UTS/IPS/1/Smt-1

2. Reri dan Rina adalah anak Pak Tono. Reri berumur 10 tahun. Rina berumur 5 tahun.

5.

a. Berilah warna kuning untuk kakak!

b. Berilah warna biru untuk adik!

warna kuning untuk kakak! b. Berilah warna biru untuk adik! Reri Rina 3. Di manakah kamu

Reri

Rina

3. Di manakah kamu bersekolah?

4. Dita mempunyai adik bernama Rosa. Siapakah kakak Rosa?

pelajaransd.org Buatlah kartu namamu sendiri! Nama : Umur : Alamat :
pelajaransd.org
Buatlah kartu namamu sendiri!
Nama
:
Umur
:
Alamat :

3

http://pelajaransd.org UTS/IPS/1/Smt-1