Anda di halaman 1dari 3

KEJADIAN EMPAT MUSIM

1. tempoh kejadian empat musim di hemisfera utara dan hemisfera selatan


Musim Hemisfera Utara Hemisfera Selatan
Sejuk Dis - feb Jun - ogos
Bunga Mac - Mei Sept- nov
Panas Jun - ogos Dis - eb
!uruh Sept - "ov Mac - Mei
Solstis musim sejuk (Dis-Fe!
- Matahari tengah hari berada tepat berada tepat di #arisan Jadi $%& ' S( pada %%
Disember.
- )emisfera utara mengalami musim sejuk dan *aktu malam lebih panjang.
- +a*asan di kutub utara mengalami malam %, jam.
- )emisfera selatan mengalami musim panas.
Ekuinoks musim un"a (Ma# $ Mei!
- Pada %1 mac- pancaran matahari berada tepat di #arisan +hatulisti*a.
- )emisfera utara mengalami musim bunga
- Siang dan malam sama panjang
- )emisfera selatan mengalami musim sejuk.
Solstis musim %anas ( Jun $ &"os !
- Pada %1 Jun- matahari tengah hari berada tepat di #arisan Sartan $%& ' .(
- )emisfera utara mengalami musim panas dan mengalami *aktu siang lebih
panjang.
- )emisfera selatan mengalami musim sejuk
Ekuinoks musim luru' (se%t $ no(!
- Pada %& September- matahari tengah hari tepat di #arisan +hatulisti*a
- )emisfera utara mengalami musim luruh
- Siang dan malam sama panjang
- )emisfera selatan mengalami musim bunga.
Soalan
1. !ukiskan rajah /ang menunjukkan musim di hemisfera utara jika pokok-pokok di
)emisfera Selatan mengeluarkan Bunga pada bulan September.
%. n/atakan kesan peredaran bumi mengelilingi matahari.
1.
%.
&.
,.
&.
Merujuk pada situasi diatas- Debb/ mengalami
0. Solstis pada bulan Disember
B. Solstis pada bulan Jun
1. 2kuinoks pada bulan September
D. 2kuinoks pada bulan Mac
,.
Debb/ tinggal di 3ashington D.1 dan
memasang lampu di rumahn/a pada pukul
4.55 petang. Dia juga terpaksa menggunakan
alat rumah selama %, jam.
- Salji turun dengan lebat di +anada.
- Siang lebih panjang daripada di "e*
6ealand.
+eadaan ini berlaku pada bulan 777777
0. Disember B. Jun 1. September D. Mac
4. Pern/ataan diba*ah ini berkaitan keadaan bumi pada %1 Jun
- Pukul 4.55 pagi- sudah menjadi cerah
- Pukul 8.55 malam- belum menjadi gelap
+eadaan seperti ini berlaku di
0. S/dne/- 0ustralia
B. 1olombo- Sri !anka
1. "e* 9ork- 0merika S/arikat
D. Jakarta- :ndonesia

Beri Nilai