Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A (40 markah)

Jawab semua soalan dibahagian ini.Sila padankan alatan tangan dengan kegunaan.i) menguji ketepatan sudut 90
ii) menguji kerataan
permukaan bahan
iii)membuat garisan bersudut
tepati) menanda & memindah sudut
bukan 90
ii) membina tanggamUntuk mengetuk pahat &
pemasangan tanggami)menanda tebal kayu
ii)menanda lebar kayuUntuk membentuk lengkung &
meratakan kayu


Proses rekacipta:
Senaraikan faktor rekabentuk.

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
7. ____________________________________________
8. ____________________________________________
9. ____________________________________________


PENGENALAN KEPADA LANDSKAP

1. ______________ yang baik dapat melahirkan suasana yang menarik dan
______________yang indah
2. Keindahan landskap dapat memberi _________________dengan merehatkan fikiran dan
seumpamanya
3. Landskap boleh dilihat sebagai usaha untuk ______________alam sekitar dan keindahannya
4. Landskap boleh dibina di mana-mana kawasan sama ada di luar atau di _________________
5. Landskap juga boleh dibina di dalam ___________atau di __________.
dalam rumah Landskap ketenangan Alam sekitar Nilai estetik bekas
tumbuh-tumbuhan menyegarkan pemandangan tapak terbuka
memelihara Ekonomi hakisan
KEPENTINGAN LANDSKAP TERHADAP KEHIDUPAN
1. Landskap memainkan peranan penting dalam kehidupan kita dari segi
a) __________________
b) __________________
c) _____________________
2. Landskap membantu ekonomi malalui penghiasan landskap dan melalui aktiviti pelancongan
3. Landskap yang dibina menggunakan ________________akan dapat mengawal suhu suatu
kawasan
4. Landskap juga membantu mengawal ________________di samping mengawal pencemaran
udara dan habuk
5. Pemandangan yang indah dan udara yang ___________________mampu menjadi daya
penarik yang mempertingkatkan estetik suatu ruang landskap.

6. Prinsip rekabentuk taman mini.
PRINSIP
REKABENTUK
TAMAN MINIBerdasarkan lukisan isometrik yang diberi, lukiskan lukisan ortografik (8 markah)
BAHAGIAN B (20 m)
Bahagian ini mengandungi 2 soalan pilih dan jawab 1 soalan sahaja.
1. Diberi lukisan ortografik, sila lakar lukisan isometri mengikut gambarajah yang diberi.
Lukisan hendaklah dilukis mengikut paksi yang diberi ukuran adalah bebas.
2. Perancangan pembinaan projek
Bedasarkan jadual dibawah sila senaraikan peralatan yang sesuai untuk melakukan proses
pembinaan projek.
Proses Alatan tangan yang digunakan
Mengukur dan
menanda

Memotong
Membentuk
Mencantum
Membuat kemasan

B) Pengiraan kos.

Kos Projek untuk 50 unit.
Kos Bahan = Rm 240.00
Kos Upah (5orang X 10 jam X Rm 3.00) = Rm 150.00
Kos OverHead = Rm 35.00

Berdasarkan maklumat diatas sila buat pengiraan kos bagi seunit projek yang dilakukan.
Pengiraan mestilah tepat dan jelas.
Jawapan.