Anda di halaman 1dari 2

Panggilan Tuhan

Do = C, Bes, G, D ; 4/4 Lagu : L. Putut Pudyantoro


Intro :
C G Am Em F C G
J03 j33 j2jkk.5 j5jk67 | ! # 7 . | k6k5k67 j!6 j5jk43 . | j55 . j23 4 |
C G Am Em F Em Dm C D7 G
I J03 j3j3 j2fjk.5 5 | j06 j6j3 j3jfk.5 3 | j0! Jj7j6 j5jfk.4 3 | 6 j7j! 7 j.6 | 5 . . .
Ka-la ku- de - ngar panggilan Tu - han kupersembah - kan seluruh hi- dup - ku
C G Am Em F C Dm G C
I J03 j3j6 j 5jk.2 2 | j0! J!j! j7fjk.6 5 | j06 j5jj4 j3jfk.5 5 | j06 j5j4 3 j.2 | 1 . .
II J03 j3j6 j5jk.2 2 | j06 j6j6 j5jfk.4 3 | j04 j3jj2 j1jfk.3 3 | j04 j3j2 5 j.4 | 3 . .
la-lu ku - a - rungi samudra lu - as ber-pegang pa - da kasih se-ti - a - Mu
1=Bes; 5 => 6 Es Bes Es D
I J06 | j6jk6k6 6 j.! j7j6 | j3fjk.5 5 . j06 | j6jk6kk6 6 j.jk!k! j!jk.7 | 7 .
II J06 | j6jk6k6 6 j.! j7j6 | j3fjk.5 5 . j06 | j6jk!kk! ! j.jk!k! j6jk.6 | /5 .
Sa - tu persatu waktu ber - la - lu si - lih ber-ganti hari ber- la - ri
1=G; 6 => 5 G C G C G A D
I J0t jtjjr | jgejk1k1 . j1jkukky j.t | t . . vtb1bm2 | j3jk3k3 . j2j1 juj1 | 2 .
II J0t jtjjr | jgejk1k1 . j1jkukky j.t | t . . vtbybmu | j1jk1k1 . jyjt j/rjy | t .
Ombak dan ba - dai datang menghu - jam menerpa bahte-ra karya do-a - ku
G C G C G D G
I J0t jtjjr | jgejk1k1 . j1jkuky j.t | t . . vtb1bm2 | j3jk3k3 . j4j3 j2jk.1 | 1 . . 0
II J0t jtjjr | jgejk1k1 . j1jkuky j.t | t . . vtbybmu | j1jk1k1 . j1j2 j4jk.3 | 3 . . 0
angin dan tau - fan ri-uh menghem-bus mengoyak ti-pisnya layar a - sa - ku
Interlude :
1=C C G Am Em F C F G A
J0jk34 j53 2 5 | j0jk12 j31 u 3 | k6k5k67 j!6 j5k.4 3 | 6 j7! @ . | @ j/!j7 /!

D A Bm Fm G D Em E7 Asus A
I J03 J3J3 J2JfK.5 5 | j06 j6j3 j3fjk.5 3 | j0! J7j6 j5jfk.4 3 | 6 j7j! 7 j.6 | 5 . . .
II J03 J3J3 J2JfK.5 5 | j0! J!j! j7jfk.6 5 | j06 j5j4 j5jfk.4 3 | 6 j5j4 6 j.! | !g. 7 .
Di dalam ge - lap Tuhan terang - ku di dalam te - rang ku bagi ka- sih - Mu
D A Bm Fm G D Em A D
I J03 j3j6 j5jk.2 2 | j0! J!j! j7jk.6 5 | j06 j5j4 j3jk.5 5 | j06 j5j4 3 j.2 | 1 .
II J03 j3j6 j5jk.2 2 | j06 j6j6 j5jk.4 3 | j0! J7j6 j5jk.! ! | j06 j5j4 5 j.4 | 3 .
patut kusyu-ku-ri karya suci i - ni karya kasih Tuhan panggi-lan mu - li - a
G F#m Em A D D7 G F#m
I J03 j4j5 | 6 . j5jk !k! j.3 | 4 . j.5 j5j4 | j3jk.2 j3jk.4 j5jj3 j4j5 | 6 . j@jk7k5
Pu-ji syu - kur kan kulambung-kan ba-gi Tu - han gemba- la-ku smoga ke - kal serta a-
II J01 j2j3 | 4 . j3jj3 j.1 | 2 . j.3 j3j2 | j1jk.u j1jk.2 j3jj1 j2j3 | 4 . 3
Pu-ji syu - kur ku lam - bung-kan ba-gi Tu - han gemba- la-ku smoga ke - kal a-
Em A D G F#m Em A
I j.3 | ! . j.jk7k7 j.! | ! . j03 j4j5 | 6 . j5jk!k! j.3 | 4 . j.j3 j5jj4 |
ba - di panggi- lan - ku sa-at sa - at ku putus a - sa Tuhan da-
II 1 | 2 . j.jk4k4 j.3 | 3 . 0 0 | 4zx.xx3xxxxxx.xxx|xx2xx.cj5j7 j!jj6 |
ba - di panggi- lan - ku aa . . . . . Tuhan da-
D D7 G F#m Em A D
I J3jk.k2 j3jk.4 j5j3 j4j5 | 6 . j@jjk7k5 j.3 | ! . j.jk7kk7 j.! | ! .
II J5jk.k4 j5jk.6 j!j5 j\7j\7 | ! . j@jjk7k5 j.3 | 6 . j.jk5kk4 j.3 | 3 .
tang menghi-bur-ku bi-la tan - pa campur ta-ngan-Nya tak ber-gu - na
G F#m Em A D D7 G F#m
I J03 j4j5 | 6 . j5jk !k! j.3 | 4 . j.5 j5j4 | j3jk.2 j3jk.4 j5jj3 j4j5 | 6 . j@jk7k5
Pu-ji syu - kur kan kulambung-kan ba-gi Tu - han gemba- la-ku smoga ke - kal serta a-
II J01 j2j3 | 4 . j3jj3 j.1 | 2 . j.3 j3j2 | j1jk.u j1jk.2 j3jj1 j2j3 | 4 . 3
Pu-ji syu - kur ku lam - bung-kan ba-gi Tu - han gemba- la-ku smoga ke - kal a-
Em A D A rit G Gm D
I j.3 | ! . j.jk7k7 j.! | ! . j05 j6j5 | 5 ! 7i. | 7 . . 5 | 6 . @ . | D# . . 0 +
II 1 | 2 . j.jk4k4 j.3 | 3 . j05 j6j5 | 5 ! 7i. | 7 . . 5 | 6 . @ . | ! . . 0 +
/5 . | 5 . . 0 +
ba - di panggi- lan - ku pu- ji dan syukurku ba - gi Tu - han

Anda mungkin juga menyukai