Anda di halaman 1dari 2

Tariqat Dan Suluk

tariqat dari sudut bahasa ialah jalan, cara, garis, kedudukan, keyakinan, dan juga membawa makna
agama. perkataan ini disebut sebanyak sembilan kali dalam al-quran dengan makna yang berbagai.
al-quran:al-nisa:168 bermaksud: sesungguhnya orang-orang kafir serta berlaku alim, allah sekali-kali
tidak mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka.
al-nisa:16!: bermaksud selain daripada jalan neraka jahannam, yang mereka akan kekal selama-
lamanya, dan balasan yang demikian itu adalah mudah bagi allah.
toha:"": bermaksud:dan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada nabi musa: hendaklah engkau
membawa hamba-hamba ku keluar mengembara pada waktu malam, kemudian pukullah air laut dengan
tongkat mu, untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu.
al-ahqaf: #$ : bermaksud: mereka berkata wahai kaum kami sesungguhnya kami telah mendengar kitab
yang diturunkan kepada nabi musa yang menegaskan kebenaran-kitab suci yang terdahulu daripadanya,
lagi memandu manusia kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus %agama&
al-mukminun:1": bermaksud: demi sesungguhnya kami menciptakan tujuh jalan di atas kamu, dan kami
pula tidak lalai daripadanya %menyediakan keperluan& makhluk-makhluk kami.
al-jin: 11: bermaksud: dan bahawa sesungguhnya ada antara kita golongan yang baik keadaanya, dan
ada di antara kita yang lain daripada itu, kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang
berlainan.
al-khain mentafsirkan kata tara'iq dengan maksud kumpulan dan kelompok yang berbea. kadang-
kadang al-quran menggunakan perkataan sabil, sirat untuk tujuan tersebut.
al-quran toha:#$ bermaksud: mereka berkata sesungguhnya dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang
bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka, dan hendak melenyapkan
kepercayaan serta adat serta peraturan kamu yang utama.
para mufassirin memberikan makna keyakinan %agama& atau sunnah%peraturan(
ketetapan dan ikutan& terhadap ayat ini. ibn manur berpendapat perkataan ini membawa maksud tokoh-
tokoh yang terkemuka
al-quran: toha:1$) kami mengetahui akan kadar masa yang mereka katakan itu, manakala orang yang
lebih tepat pendapatnya, antara mereka berkata pula: tiada kami tinggal melainkan satu masa yang amat
singkat
al-*uran al-jin:16 bermaksud:dan sesungguh nya kalaulah mereka berjalan betul di atas jalan islam
sudah tentu kami menurunkan hujan lebat kepada mereka. %al-haq,al-iman, dan al-huda.
Kesimpulan
+ari keterangan tersebut perkataan tariqat disandarkan kepada makna agama dan kepercayaan
di samping makna yang hampir dengannya seperti jalan, garis, kedudukan, keyakinan.
Tariqat Menurut Tasawwuf.
,alan kepada allah taala dengan mengamalkan ilmu yang tiga iaitu tauhid,feqh, dan tasawwuf.
menurut al- jurjani:
-ariqat ialah perjalanan kerohanian yang khusus bagi mereka yang berjalan menuju kepada allah
dalam perjalanan ini akan mengalami beberapa rintangan dan melalui peningkatan rohani dalam pelbagai
maqamat.
menurut najm al-din kubra: tariqat ialah melakukan taqwa dan perkara-perkara yang dapat mendekatkan
dan menghampirkan diri kepada allah dengan melalui berbagai rintangan dan maqamat.
kepentingan tariqat
.hsan ialah kamu beribadat kepada allah seolah-lah kamu melihat-nya, jika kamu tidak dapat
melihat-nya maka sesungguhnya allah melihat kamu.
al-quran:al-hadid:16
bermaksud: belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman, untuk khusyuk hati mereka
untuk mengingati allah dan mematuhi kebenaran al-quran yang diturunkan kepada mereka
kata-kata ubada bin samit: benarlah kata-kata abu darda' itu wahai jubayir. sekiranya engkau mahu
nescaya aku boleh ceritakan kepada engkau mengenai ilmu yang mula-mula dihapuskan daripada
manusia. ilmu itu ialah khusyuk sehingga semasa itu jika engkau masuk ke dalam masjid, sedang orang
ramai berjamaah, nescaya engkau tidak dapati seorang pun yang khusyuk.
Suluk Dan Khalwah
/erbualan sir dengan allah s.w.t.tanpa ada seorang manusia atau pun malaikat.
dalam khalwat(suluk seseorang dilatih dengan muraqabah dan mengawasi diri dari gangguan dunia. di
samping itu melatih diri dari bergantung kepada manusia.
Tujuan
Untuk merealisasikan tuntutan al-quran:al-bayyinah:5.
amalan suluk/khalwat dapat diambil dalil dari firman allah s.w.t. :al-muzammil:8 bermasud: dan sebutlah dengan
lidah dan hati akan nama tuhan mu terus menerus siang dan malam serta tumpukan amal ibadah kepada-nya dengan
sebulat-bulat tumpuan.
Kesimpulan
0malan khalwat(suluk adalah kesinambungan daripada amalan para nabi dan rasul yang terdahulu. ia
mempunyai kesan yang positif terhadap jiwa seorang yang salik ketika menjalani mujahadat al-nafs.

Anda mungkin juga menyukai