Anda di halaman 1dari 2

Analiziranje problema

Identificirajte neki problem kojeg trebate razmotriti. Zatim popunite sljedee:


to je tono problem? (Prouite problem kako bi uoili koje je vrste. Istraite, na primjer, to ete sve morati uiniti kako bi ga rijeiti. Razli kujte
probleme nad kojim imate neku kontrolu od problema nad kojima nemate kontrole. Obratite posebnu pozornost na kontroverzna pi tanjima za
koja je bitno je uzeti u obzir vie toaka gledita.)
Kljuno pitanje koje proizlazi iz problema je... (izloite pitanje jasno i precizno koliko god moete. Detalji su vrlo vani.)
Moj cilj u rjeavanju problema ... (tono znati to slijedi nakon. Pobrinite se da ne djelujete sa skrivenim namjerama i da su vai najavljeni i
stvarni ciljevi isti.)
Aktivno traite informacije najrelevantnije za pitanje. (Ukljuite u te informacije opcije za djelovanje, i kratkorone i dugorone. Prepoznajte
ogranienja u pogledu novca, vremena i energije.)
Neke vane pretpostavke koje koristim u svom razmiljanju su ... (Otkrijte to uzimate zdravo za gotovo. Pazi za samodokazujue ili
neopravdane pretpostavke.)
Ako rijeimo ovaj problem, neke vane implikacije su... Ako ne uspijemo rijeiti ovaj problem, neke vane implikacije su ... (Procijenite
mogunosti, uzimajui u obzir prednosti i nedostatke moguih odluka prije djelovanja. Koje e posljedice vjerojatno slijediti iz ove ili one
odluke?)
Najvanijih pojmovi, teorije ili ideje koje trebam koristiti u svom razmiljanju su ... (Navedite sve znaajnije ideje koje su potrebne da se
razumije i rijei problem. Moda ete morati analizirati same pojmove. Koristite dobar rjenik.)
Moje toka(e) gledita je (su) sljedea(e): (Trebate biti svjesni stajalita od kojih vae razmiljanje poinje. Budite posebno oprezni kako bi
utvrdili je li relevantno vie toaka gledita).
Nakon razmatranja svih navedenih aspekata najbolje rjeenje za problem je (Ako problem ukljuuje viestruke suprotstavljene toke gledita,
morat ete procijeniti koje je rjeenje najbolje. Ako je problem jednodimenzionalan, tada moe postojati biti samo jedan "ispravno" rjeenje.)


Analiziranje problema
Primjer: Problem oneienja

to je problem? Problem je zagaenje i injenica da ljudi ne ine dovoljno da ga smanje, nastaje niz negativnih posljedica (npr. poveani
medicinski problemi, gubitci u biljnom i ivotinjskom svijetu, poveano zagaenje Zemljinih izvora vode).
Pitanja koja proizlaze iz problema su ... to ja osobno mogu uiniti kako bi se smanjilo zagaenje? Povezano pitanje je: to kolektivno moemo
uiniti kako bi se smanjilo zagaenje?
Moj cilj u rjeavanju problema je poveati svoj doprinos u stvaranju zdravije biosfere.
Vane informacije relevantne za pitanje su informacije o tome to ja trenutno radim to poveava zagaenje (kao to je stvaranje otpada koji
bi se mogao reciklirati, vonja automobilom, itd.), informacije o tome to bih mogao uiniti da se smanji koliina oneienj a kojoj pridonosim
(kao to je lociranje centara za recikliranje, koritenje alternativnih naina prijevoza, itd.), informacije o ekolokim grupama koje mogu
podupirati, i sl.
Neke vane pretpostavke koje koristim u svom razmiljanju su da zagaenje uzrokuje znaajne tete na biosferi, da svatko moe pomoi u
smanjenju zagaenja, da ja, kao i svi drugi, imam obvezu uiniti znaajne napore kako bi se smanjilo zagaenje.
Ako mnogi ljudi budu razmiljali o ovom problemu, posljedice e biti: dulji i kvalitetniji ivot za milijune ljudi. Osim toga, biljne i ivotinjske
vrste te ekosustav e biti zatieni. Niz drugih pozitivnih posljedica kao to su pozitivne posljedice za atmosferu, plovne putove, ume, itd.
Najvanijih pojmovi, teorije ili ideje koje trebam koristiti u svom razmiljanju su koncepti zagaenja, te koncepti zdrave biosfere. Svaki od
ovih pojmova dovodi do niza daljnjih tehnikih, ekolokih i etikih koncepata potrebnih za razumijevanje viestruke dimenzije oneienja i
etike odgovornosti koje poznavanje brojnih tetnih uinaka podrazumijeva.
Moje toka gledita je sljedea: pazim na zagaenje. Promatram ga kao neto ijem smanjenju mogu pomoi na razliite naine.
Nakon razmatranja svih navedenih aspekata najbolje rjeenje za problem je provesti u djelo razliite mogunosti proistekle iz mog
istraivanja.
Ako ja, i mnogi drugi, podbacimo u rjeavanju ovog problema, posljedice e biti da emo nepotrebno pridonijeti mnogim tetnim uincima
oneienja.
Izvor: Dr. Richard Paul and Dr. Linda Elder: The Thinkers Guide to Analyttic Thinking

Priredio: Zorislav Jeleni, prof.
zorislav.jelencic@gmail.com