Anda di halaman 1dari 15

ASAS KEPIMPINAN DAN

PERKEMBANGAN PROFESIONAL
Guru sebagai
pelajar
Aspek keperihatinan
guru
Faktor
perkembangan guru
Aspek Keperihatinan Guru
Pengamatan
sosial
emosi fizikal
Keperihatinan Guru
Guru melakukan pengamatan dan pemerhatian
sosial, menzahirkan empati dan simpati terhdapa
kepelbagaian latar belakang pelajar.
Tingkahlaku pelajar,
komunikasi interpersonal,
bentuk dan cara tulisan.
Wajah, air muka, gerak
badan(bahasa badan),
hasil kerja.
Pakaian, kekemasan,
kebersihan.
Kegagalan Guru Mempraktikan
Pelajar tercicir
Hukuman bertukar
menjadi deraan
fizikal dan emosi
Pelajar dinafikan
haknya untuk memberi
penjelasan situasi
Pelajar mengalami
defisit motivasi
Kelas tidak ceria,penuh
ketakutan dan
membosankan
Membuat persediaan pengajaran yang baik
Menggunakan pendekatan dan kaedah P&P
yang berkesan
Menyediakan bahan bantu mengajar yang
sesuai dengan kaedah P&P dan kesediaan
pelajar

OLEH YANG
DEMIKIAN,GURU
HENDAKLAH
FAKTOR PERKEMBANGAN GURU
Pengaruh rakan sebaya untuk menyambung
pangajian
Keazaman atau keinginan yang tinggi untuk
meningkatkan kualiti pengajaran
Mempunyai idea dan pendekatan terbaik untuk
menginovasikan pendidikan
Pengalaman yang semakin bertambah dalam
dunia pendidikan
Galakan daripada pihak KementerianPelajaran
Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan
Tuntutan semasa dek kerana perkembangan murid
yang semakin pesat
Cintakan ilmu pengetahuan yang
mendalam
Meningkatkan taraf hidup
GURU SEBAGAI PELAJAR
Guru lebih banyak
bertindak sebagai
orangserba tahu
Pemikiran ini
menyebabkan guru
tidak dikategorikan
sebagai seorang pelajar.
Selalunya..
Seharusnya!!

Guru yang sentiasa
belajar dapat
mendorong murid
lebih giat belajar.
Perasaan belum
puas akan
kecakapan dan
pengetahuan yang
sudah dimiliki
secara terus
menerus.
Menggabungkan
ilmu baru dengan
ilmu lama.
Banyak membuat
rujukkan.
Bersikap dinamis
dan sentiasa
berkembang.
Cara membantu guru
Melakukan penelitian
tentang mata pelajaran
yang dijalankan.
Mengumpulkan data-
data dari buku,internet
dan pelbagai bahan
ilmiah.
Melihat hubungan
antara
matapelajarannya
dengan pengetahuan
yang lain.
Mengikuti kursus atau
seminar dengan
profesionnya.
Melakukan penyelidikan
dan persiapan khusus
bagi matapelajaran yang
diajar.
Habis..