Anda di halaman 1dari 2

SK DE LA SALLE, KAMPAR

BORANG PEMARKAHAN KEBERSIHAN KELAS 2013


MINGGU: ......................................

KELAS

LANTAI/
DINDING

KORIDO
R

15

10

4
ANGGERI
K
4
ANGSANA
5
ANGGERI
K
5
ANGSANA
6
ANGGERI
K
6
ANGSANA

DINILAI OLEH :
.......................................................

MAKLUMAT PENDIDIKAN
SUDUT
SUDUT
MATA
INFORMAS
BACAA
PELAJAR
I KELAS
N
AN
15
15
10

MASA : ........................................
KEKEMASAN
SUSUNAN
MEJA/
KERUSI

HIASAN
KELAS

15

10

BONUS
KEBERSIHA
DISIPLIN/
N
KEHADIRA
KUKU/KASU
N
T
5
5

KEDUDUKAN

KEBERSIHAN

HARI : ..................................

100JUMLAH

TARIKH : .......................................

Nama guru :